Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Tyto stránky vznikly v rámci řešení interního grantového projektu č. IG 12/05 "Vytvoření webových stránek o politických problémech rozvojových zemí" realizovaného na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka (SMSJM) Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem tohoto projektu bylo poskytnout studentům kurzů týkajících se politických problémů rozvojových zemí (např. SMS551 Geopolitické problémy Asie, Afriky a Latinské Ameriky, 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí) základní faktografický přehled o vývoji v jednotlivých rozvojových zemích a doplnit ho o odkazy na případné další důvěryhodné zdroje informací.
Autoři

Ing. Jan Kochan
Asistent na SMSJM
Zaměření: politické problémy a vývoj rozvojových zemí, konflikty a integrace v rozvojovém světě
Ing. Kochan zpracoval přehledy vývoje v 94 rozvojových zemích a vytvořil tyto internetové stránky. Je hlavním řešitelem projektu.

Ing. Dagmar Hunčová
Doktorandka
Zaměření: politický vývoj v zemích Latinské Ameriky, vývoj Mexika a Kuby, vztahy mezi Mexikem a a Kubou po roce 1945
Ing. Hunčová zpracovala přehledy vývoje v 25 latinskoamerických zemích.

Ing. Vladimír Kváča
Doktorand
Zaměření: rozvojová pomoc, demokratizace Afriky, kvantitativní metody při studiu mezinárodních vztahů, společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
Ing. Kváča zpracoval přehledy vývoje v 25 subsaharských afrických zemích.

Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.