Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Belize
Přehled politického vývoje

400-900 n. l. - rozkvět mayské civilizace. Zanikla ve 13. století.

1502 - Kryštof Kolumbus při své čtvrté výpravě plul kolem břehů dnešní Belize.

1511 - první Španělé vstoupili na území.

1638 - Britové založili první osadu.

1783 - Pařížskou smlouvou Španělsko poskytlo Británii možnost využít toto území pro těžbu dřeva, nikoli pro vytvoření kolonie, Britové ve skutečnost tuto oblast okupovali.

1798 - britsko-španělská válka. V bitvě u St. George's Caye Britové uhájili své pozice.

1840 - území se stalo kolonií Britský Honduras.

1862 - prohlášen britskou korunní kolonií.

30. léta - nepokoje v důsledku snížených exportů (mahagonu a kaučuku). Posíleny pravomoci britského guvernéra. Počátky hnutí za nezávislost.

1941-1943 - uzákoněna pracovní práva, legalizovány odbory.

1950 - vznikla Lidová sjednocená strana (People´s United Party - PUP). Podpora ze strany Všeobecných odborů pracujících (General Workers´ Union - GWU) ji zajistila podporu široké veřejnosti.

1964 - Britský Honduras získal právo na samosprávu.

1973 - změněn název země na Belize. Obavy z guatemalských záměrů o připojení.

1981 - získání úplné nezávislosti, součástí Commonwealth. 1981-1984 prvním ministerským předsedou se stal George Price.

1981 - vstup do OSN.

1982 - Guatemala oživila své nároky na belizké území. Británie posílila vojenskou přítomnost v Belize.

1984-1989 - ministerským předsedou Manuel Esquivel.

1989-1993 - ministerským předsedou George Price.

1991 - navázány diplomatické styky s Guatemalou.

1993-1998 - ministerským předsedou Manuel Esquivel.

Od roku 1998 - ministerským předsedou Said Musa.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.