Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Benin
Přehled politického vývoje

Přelom 16. a 17. století - vrchol říše Velká Ardra etnické skupiny Aja.

1600-1900 - v oblasti kolem města Abomey vládne sled dvanácti králů, silně centralizované království etnické skupiny Fon (Dahome). Území dnešního Beninu je Evropany nazýváno Otročí pobřeží.

Konec 17. století - Dahome zotročují své sousedy a prodávají přes prostředníky Evropanům.

1738-1818 - Dahome platí každoroční tribut Jorubskému království Oyo.

1863 - Francie vyhlašuje protektorát na území kolem města Ajatche (Porto Novo), které nebylo součástí říše Dahome.

1889 - 1893 - krvavé střety francouzské armády s oddíly dahomského krále Behanzina. Z Dahome se stává francouzský protektorát.

1895 - 1898 - Francie obsazuje území dnešního severního Beninu.

1904 - kolonie se stává součástí Francouzské Západní Afriky.

1946 - Dahome se stává francouzským zámořským teritoriem.

1958 - Dahome získává samosprávu v rámci Francouzského společenství.

1. 8. 1960 - vyhlášení nezávislosti na Francii. Vládnoucí stranou nového státu je Parti dahoméen d´unité (Dahomská strana jednoty) v čele s prezidentem Hubertem Magou. Dahome vstupuje do OSN.

1. 8. 1961 - k Dahome je připojeno portugalské teritorium Ajuda.

1963 - proběhl vojenský převrat náčelník štábu, generála Christopha Sogla, 1964 byla vláda předána Sourou Migan Apithymu, který byl vnitrostranickým kritikem Magy.

1965 - Soglo donutí Apithyho odstoupit, je vytvořena prozatímní vláda. V prosinci dochází k novému vojenskému převratu generála Sogla.

1967 - 1967 vojenský převrat skupiny důstojníků vedený majorem Mauricem Kouandetem, presidentem se stává podplukovník Alphonse Alley, po referendu roku 1968 jej střídá Emile-Derlin Zinsou.

1969 - další vojenský převrat, nyní již podplukovníka Kouandeta, 1970 se konaly presidentské volby, které byly anulovány a situaci vyřešila politická dohoda, podle které se v čele státu měli po dvou letech střídat první dahomský president Hubert Maga , J. Ahomadegbe (vůdce opozice za první Magouovy vlády) a Apithy.

Únor 1972 - neúspěšný pokus o puč v čele s Kouandetem.

Říjen 1972 - Vojenský převrat majora Mathieu Kérékou, ten se stává hlavou státu, později je formálně volen prezidentem, do roku 1989 je de facto diktátorem země.

1973 - Vytvoření Conseil National Revolutionnaire (Národního revolučního výboru), nastolení marxisticko-leninského režimu.

1975 - Parti de la Revolution Populaire du Benin (Strana beninské lidové revoluce) se stává jedinou povolenou stanou v zemi.

Listopad 1975 - Dahome je přejmenována na Lidovou republiku Benin (Benin byla starobylá říše vzniklá na přelomu 13. a 14. století na území dnešní Nigérie).

1988 - dva neúspěšné pokusy o převrat.

1989 - Kérékou potřetí zvolen prezidentem, protivládní demonstrace, opuštění socialistické cesty rozvoje.

1990 - pokračující nepokoje, dohoda o změně ústavy a vyhlášení pluralitních voleb.

Březen 1991 - prezidentské volby, které Kérékou prohrál a uvolnil úřad Nicéphoru Soglovi. Prosoglovská aliance zvítězila i v parlamentních volbách o měsíc dříve. Tato událost znamenala v subsaharské Africe první přechod od autoritativního k demokratickému režimu nenásilnou a civilní cestou.

Leden 1996 - vúdú je v zemi uznáno za řádné náboženství.

Březen 1996 - volby vyhrál Kérékou a stal se opět prezidentem.

2000 - v Cotonou je uzavřena smlouva mezi zeměmi ACP a EU.

2001 - Kérékou potvrzuje ve volbách svůj úřad.

Prosinec 2002 - první místní volby po změně režimu.

Červenec 2005 - mezinárodní soudní dvůr rozhodl ve věci sporných říčních ostrovů na beninsko-nigerské hranici. Většina sporného území je přiřknuta Nigeru.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.