Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Botswana
Přehled politického vývoje

Od 17 tisíc let př. n. l. - podle archeologických nálezů je území Botswany řídce osídleno lovecko-sběračskými skupina khoisanského, staronegroidního původu. Kolem přelomu letopočtu se u některých skupin rozšiřuje zemědělství.

Asi 190 n.l. - první známky o zpracování železa

Asi 550 - vedle khoisanské populace ukazují archeologické nálezy přítomnost bantuidních kmenů ovládajících zpracování železa.

Od 7. století - výskyt řady států zpravidla nedlouhého trvání v nejrůznějších částech dnešní Botswany (kultury Moritsane, Khalagari, Toutswe, Mapungubwe, Butua)

Přelom 17. a 18. století - z Transvaalu přicházejí emigranti lidu Tswana (střední Sotho) a brzy zakládají mocný stát vojensky ovládající oblast.

1806 - příchod prvních misionářů na území Botswany

1876 - na území dnešní Botswany přicházejí první bílí zlatokopové

1885 - král Khama III. Souhlasí s vyhlášením britského protektorátu Bečuánsko, vidí v tomto kroku obranu proti expanzi Búrů z jihu. Cecil Rhodes má v úmyslu začlenit Bečuánsko do Rhodésie, cesta tří tswanských náčelníků včetně Khamy III. do Londýna tomu zabrání.

1890 - území protektorátu je rozšířeno.

1950 - náčelník Seretse Khama je poté, co jeho sňatek s běloškou v roce 1948 porušil předpisy o rasové segragaci britskými úřady vyhoštěn ze země. Domů se mohl vrátit až roku 1956 poté, co se pod nátlakem vzdal postavení náčelníka.

1952 - protesty proti Khamově nucenému exilu

1960 - vznik Bechuanaland People's Party (Bečuánské lidové strany). Nová Bečuánská ústava.

1961 - Seretse Khama se stává členem výkonné rady kolonie, o rok později zakládá Bechuanaland Democratic Party (BDP - Bečuánskou demokratickou strany, pozdější Botswanskou demokratickou stranu.

1965 - první všelidové volby, vítězí BDP a Khama se stává premiérem. V každých následujících volbách vždy zvítězí BDP opírající se o voliče nejpočetnějšího Botswanského etnika - Tswanů.

30. 9. 1966 - vyhlášení nezávislosti na Velké Británii, v čele stojí prezident Seretse Khama, vnuk Khamy III.

1980 - vznik regionálního integračního uskupení SADCC - Southern African Development Coordination Conference (Jihoafrická rozvojová koordinační konference), Botswana je zakládající člen.

Červenec 1980 - Khama zemřel ve své prezidentské funkci a nahradil jej jeho viceprezident Quett Ketumile Masire. Jeho mandát byl potvrzen, stejně jako dominantní postavení BDP, v letech 1984, 1989 a 1994.

1985 - jihoafrické síly v Gaborone při zátahu na členy Afrického národního kongresu zabíjejí 12 lidí. Ilegální akci JAR odsuzuje OSN.

1991 - stávky a masové propouštění zaměstnanců veřejného sektoru.

1995 - botswanská vláda je kritizována za snahu přesídlit cca 1000 Sanů z území jejich předků v rezervaci Central Kalahari Game do nových sídlišť mimo rezervaci.

Listopad 1997 - stárnoucí prezident Masire prohlásil, že v březnu následujícího roku odstoupí z funkce.

1. 4. 1998 - prezidentský úřad zaujímá Festus Gontebanye Mogae.

Září 1998 - armáda JAR se symbolickým přispěním Botswanských oddílů intervenuje v politických nepokojích v Lesothu.

Září 1999 - šestidenní výjimečný stav vyhlášený při problémech s registrací voličů

Prosinec 1999 - mezinárodní soudní dvůr přisuzuje ve sporu mezi Botswanou a Namibií sporný říční ostrov Sedudu-Kasikili Botswaně.

Únor 2000 - rozsáhlé záplavy, desetitisíce obyvatel bez domova.

2000 - Botswana je zemí nejvíce zasaženou nemocí AIDS, prezident slibuje léky proti AIDS zdarma od roku 2001

Březen 2002 - soudní spor, ve kterém Sanové vystupují proti vynucenému stěhování z tradičních území, je zamítnut pro ryze formální nedostatky.

2003 - Botswana čelí nelegálním přistěhovalcům ze Zimbabwe.

2004 - míra zasažení infekcí HIV/AIDS poprvé klesá (na 37,5 %), Botswana přestává být nejpostiženější zemí na světě.

Srpen 2004 - přes tisíc zaměstnanců diamantových dolů je propuštěno poté, co jejich stávka za zvýšení platů je soudem označena za nelegální.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.