Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Dominika
Přehled politického vývoje

1493 - Kryštof Kolumbus přistál na ostrově a dal mu jméno "Dominika" (Slunečný ostrov").

1627 - anglický král Karel I. dal ostrov pod správu hraběte z Carlisle, ale počáteční snahy ostrov kolonizovat narazily na silný odpor domorodých Karibů.

1635 - Francie vzná3í požadavek na Dominiku, čímž usnadňuje cestu pro francouzské misionáře, aby kolonizovali tento ostrov. Stále však pokračujš odpor domorodých Karibů.

1660 - Británie a Francie se dohodly na stažení z Dominiky a Svatého Vincence.

1763 - Británie získala vlastnictví Dominiky na základě Pařížské smlouvy, která ukončila sedmiletou válku. Francie však nadále britské vlastnictví zpochybňuje až do roku 1805. Británie ustavila legislativní orgán, který reprezentoval pouze bílé obyvatelstvo.

1831 - Británie udělila politická a sociální práva i nebělochům.

1834 - yrušení otroctví.

1838 - Dominika se stala první a zatím jedinou britskou kolonií v Karibiku, jejíž legislativa je kontrolována i černochy.

1865 - Británie nahradila volené shromáždění jiným, které bylo z jedné poloviny volené a z jedné poloviny jmenované.

1896 - Británie znovuustavila vládu korunní kolonie nad Dominikou.

1951 - Británie vyhlásila všeobecné hlasovací právo pro dospělé obyvatelstvo.

1958-62 - Dominika se stala členem Brity prosazované Federace Západoindického souostroví.

1960 - Británie udělila Dominice samosprávu s legislativní radou a hlavním ministrem.

1961 - Edward LeBlanc, šéf Dominické Labour Party (DLP) se stal hlavním ministrem.

1974 - LeBlanc odchází do důchodu a je nahrazen Patrickem Johnem, rovněž z DLP.

1978 - Dominika se stává nezávislou s Johnem jako ministerským předsedou.

1979 - ničivý hurikán zasáhl Dominiku a způsobil tam rozsáhlé škody.

1980 - další hurikán zasahuje území Dominiky. Po rozhodném vítězství Dominické strany svobody (Dominica Freedom Party) v parlamentních volbách se stává první ministerskou předsedkyní v Karibiku žena - Eugenia Charlesová.

1981 - potlačeny dva pokusy o převrat, za kterými údajně stál Patrick John. John souzen a osvobozen. Rozpad Dominických obranných sil.

1983 - symbolické dominické síly se účastní americké invaze na Grenadu.

1985 - John znovu souzen, shledán vinným a odsouzen na 12 let vězení.

1993 - Eugenie Charlesová rezignovala na funkci předsedkyně DFP, ale zůstala ve funkci ministerské předsedkyně.

1995 - po vítězství Sjednocené strany pracujících (United Workers Party - UWP) v parlamentních volbách se ministerským předsedou stal Edison James. Po 27 letech v politice odchází do důchodu Eugenie Charlesová.

1998 - vláda vyhlásila plán, podle kterého se má Dominika stát hlavním poskytovatelem pobřežních bankovních služeb "nejen v Karibiku, ale na celém světě".

2000 leden - po těsném vítězství Dominican Labour Party nad United Workers Party se ministerským předsedou stal Rosie Dougles.

2000 říjen - Douglas umírá. Jeho nástupcem se stal Pierre Charles.

2000 prosinec - parlament schválil dodatky k zákonům, které umožňují státem vlastněné Národní komerční bance rozvíjet aktivity i na poli pobřežního bankovnictví.

2002 květen - ministerský předseda Pierre Charles oznámil Karibské rozvojové bance, že Dominika čelí hospodářské a finanční krizi. Pokles exportů a turismu. Mezi příčiny špatné hospodářské situace řadí Charles i dopady globalizaci.

2004 leden - Pierre Charles umírá ve věku 46 let. Premiérem se stává ministr školství Roosevelt Skerrit.

2004 březen - Dominika přerušila diplomatické styky s Tchaj-wanem kvůli posílení styků s pevninskou Čínou. Čína souhlasí s poskytnutím pomoci ve výši 100 milionů USD během 5 let.

2004 listopad - zemětřesení zničilo budovy na severu ostrova. Podle ministerského předsedy Skerrit budou opravy stát miliony dolarů.

2005 květen - v parlamentních volbách vyhrál dosavadní premiér Roosevelt Skerrit a jeho vládnoucí Strana práce (Labour Party).

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.