Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Džibutsko
Přehled politického vývoje

Starověk - obyvatelé Džibutska obchodovali s Egyptem, Indií a Čínou. Později úzké styky s Arabským poloostrovem, brzká islamizace.

17. století - pobřežní oblast pod vládou ománských imámů, později zanzibarských sultánů.

1862 - Francouzi zakoupili od místních sultánů přístav Obock s okolím, počátek francouzské kolonizace.

1883-87 - území rozšířeno na další přilehlé oblasti.

1888 - založen přístav Džibuti.

1896 - všechna území (hlavně Obock a Tagoura) spojena v kolonii Francouzské somálské pobřeží (Côte française des Somalis et Dépendences) - kolonií až do roku 1946.

1917 - železnice z Addis Abeby do přístavu Džibuti.

1. polovina 20. století - rozpory mezi dvěma hlavními etnickými skupinami Afary a Ísy byly hlavní brzdou rozvoje národněosvobozeneckého hnutí.

1935 - smlouva, podle které Francie odstoupila fašistické Itálii území o rozloze 800 km2.

1940-42 - Italové okupovali celou kolonii.

1942 - francouzská správa restaurována.

1946 - Francouzské Somálsko dostalo statut zámořského území (tím až do roku 1977, od roku 1967 pod názvem Francouzské území Afarů a Ísů).

Červenec 1957 - částečná vnitřní samospráva, Džibutsko získalo vlastní kabinet a samostatný teritoriální parlament.

Září 1958 - Francouzské Somálsko se stalo zámořským územím v rámci francouzského společenství.

Březen 1967 - 60 % účastníků lidového referenda potvrdilo vůli setrvat ve svazku s Francií (bylo to po návštěvě francouzského prezidenta Charlese de Gaulla, kterou provázely demonstrace hnutí za nezávislost). Země získala větší vnitřní samosprávu.

Červenec 1967 - název změněn na Francouzské území Afarů a Ísů, kterému se dostalo většího stupně nezávislosti.

Květen 1977 - referendum, které rozhodlo o nezávislosti země.

27. 6. 1977 - na základě květnového referenda vyhlášena nezávislá Džibutská republika, jejímž prvním prezidentem se stal Hassan Gouled Aptidun. 1981 - vyhlášen jednostranický systém. Jedinou povolenou stranou se stalo Lidové shromáždění pro pokrok (RPP). 1989 - vypuklo násilí mezi skupinami majoritních Ísů (jeden ze somálských kmenů) a minoritních Afarů. Obyvatelstvo Džibutska je obecně hluboce etnicky a klanově rozděleno.

Počátek listopadu 1991 - vypukl tříletý válečný konflikt mezi oběma hlavními etnickými skupinami (proti ísovskému "kmenovému diktátu"). V čele afarských povstalců stála Fronta pro obnovu jednoty a demokracie (FRUD).

1992 - v referendu schválena nová ústava, která povoluje kromě vládní strany i tři strany opoziční. Politická moc je rozdělena mezi Afary a Ísy (prezident je Ísa, předseda vlády Afar, rovněž křesla ve vládě a parlamentu jsou rovnoměrně rozdělena mezi Afary a Ísy). V současnosti však mají Ísové dominantní postavení. Prosincové parlamentní volby byly bojkotovány většinou politických stran.

1993 - Hassan Gouled Aptidun byl prohlášen za vítěze prvních džibutských prezidentských voleb, kterých se účastnilo více kandidátů (nastoupil tak počtvrté na šestileté funkční období). Jak opozice tak i mezinárodní pozorovatelé považovali volby za zfalšované.

1994 - v prosinci souhlasila největší frakce FRUD s ukončením svého povstání výměnou za účast ve vládě a volebních změnách, podepsána mírová smlouva, která měla ukončit 3 roky trvající občanskou válku.

Červen 1995 - vláda premiéra Hamaduoa doplněna o 2 příslušníky FRUD (vytvořena tak vláda národní jednoty).

1997 - parlamentní volby, které znamenaly opět vítězství pro vládnoucí stranu, a tak i potvrzení dlouhodobé dominance klanu Mamassan z dominantního etnika Íssů.

1999 - v dubnu po 22 letech u moci odstoupil prezident Aptidun. Tím se odblokovala cesta k prvním svobodným volbám v zemi. Ve volbách zvítězil Aptidunův synovec Ismael Omar Guelleh z vládnoucího Lidového shromáždění pro pokrok (RPP), který dlouho stál fakticky v čele vlády a byl považován za Aptidunova dědice, proti vůdci opozice Moussovi Ahmedu Idrissovi ze Sjednocené džibutské opozice (ODU).

2000 - Džibutsko hostilo mírové rozhovory o Somálsku, které přispěly ke konání srpnových prezidentských a parlamentních voleb v Somálsku, které už 10 let nemá jakoukoli centrální vládu. V únoru bylo dosaženo dohody s radikálním křídlem Fronty pro obnovení jednoty a demokracie (FRUD). Byla tak ukončeno afarské povstání na severu země (dohodu podepsal prezident Ismael Omar Guelleh a za FRUD Dini Ahmed Dini, který se v březnu vrátil do Džibutska po 9 letech strávených v exilu). V prosinci se uskutečnil neúspěšný pokus o státní převrat údajně vedený propuštěným šéfem policie generálem Jacinem Jabehem Galabem.

2002 - v lednu do Džibutska dorazily německé válečné lodě, aby odtud zajistily ochranu lodních tras v Rudém moři při podpoře USA v operacích v Afghánistánu. V září přestal platit zákon, který dovoloval existenci pouze 3 politických stran opozičních k vládnoucímu Lidovému shromáždění pro pokrok. Tím nastoleny podmínky budování plně pluralitní politické scény.

2003 - v lednu konány první svobodné a opravdu vícestranické parlamentní volby, ve kterých zvítězila koalice Unie za prezidentskou většinu podporující prezidenta Ismaela Omara Guelleha. V září zahájila vláda kroky k vyhoštění nelegálních imigrantů, a to i přes to, že tato skupina obyvatel tvoří 15 % celkové populace.

2005 - v dubnových prezidentských volbách byl jediným kandidátem dosavadní prezident Guelleh.

2006 - v květnu byl v Džibutsku potvrzen první případ ptačí chřipky v subsaharské Africe.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.