Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Fidži
Přehled politického vývoje

2. století n. l. - ostrovy osídleny Melanésany z jihovýchodní Asie.

1643 - Fidži navštívil nizozemský mořeplavec Abel Tasman,

1774 - ostrovy navštívil James Cook.

1827 - ostrovy prozkoumány Dumontem d'Urville.

1835 - příchod britským misionářů.

40. a 50. léta 19. století - domorodí náčelníci přijímají křesťanství, zakládání plantáží a dovoz dělníků z Indie.

1874 - Fidži prohlášeno britskou korunní kolonií.

1879-1916 - více než 60 000 smluvních dělníků dovezeno z Indie na práce na cukrových plantážích.

1904 - ustavena Legislativní rada, poradní orgán britského guvernéra.

1916 - britské koloniální správa ukončila nábor dalších dělníků z Indie.

1920 - ukončení pracovních smluv s indickými dělníky na Fidži.

60. léta 20. století - potomci indických dělníků tvoří většinu obyvatelstva, srážky s domorodým obyvatelstvem.

1963 - uděleno volební právo ženám a Fidžijcům, vytvořena převážně fidžijská Strana Aliance (AP).

1965 - Fidži získalo omezeno vnitřní autonomii.

1970 - vyhlášena nezávislost Fidži v rámci Commonwealthu.

1985 - Timoci Bavadra založil Fidžijskou stranu pracujících.

1987 - volby vyhrála převážně Indy podporovaná koalice vedená Bavadrou, čímž byla ukončena 17 let trvající vláda AP. V květnu se nekrvavým převratem dostal k moci genrál plukovník Sitiveni Rabuka s cílem zajistit vedoucí postavení ve státě pro domorodé Fidžijce. V říjnu uskutečnil druhý převrat a vyhlásil republiku a genrálního guvernéra sira Renaiu Ganilau prezidentem. Ganilau zase jmenoval Rabuku ministerským předsedou. Fidži vyloučeno z Commonwealthu, Velká Británie, USA, Austrálie a Nový Zéland zastavily hospodářskou pomoc.

1989 - tisíce etnických Indů prchá z Fidži.

1990 - zavedena nová ústava, která preferuje etnické Fidžijce.

1992 - v parlamentních volbách vyhrála Fidžijská politická strana (Soqosoqo ni Vakavulewa ni Taukei) etnických Fidžijců, Rabuka se stal ministerským předsedou.

1994 - Fidžijská politická strana opět vyhrála volby.

1997 - Fidži zavedlo novou nediskriminující ústavu a bylo znovu přijato do Commonwealthu.

1999 - v parlamentních volbách vyhrála Fidžijská strana pracujících a ministerským předsedou se stal Mahendra Chaudhry, etnický Ind.

2000 - neúspěšný podnikatel George Speight a penzionovaný major Ilisoni Ligairi zajali ministerského předsedu a jeho vládu s cílem získat dominantní politické postavení pro etnické Fidžijce, Speight se prohlásil úřadujícím premiérem. Prezident Mara odvolal na příkaz Velké rady náčelníků Chaudryho vládu. Pozastaveno členství Fidži v Commonwealthu. Prezidentem jmenován Ratu Josefa Iloilo, bývalý nevlastní otec Speightova bratra. V červenci byl Speight a 369 jeho stoupenců uvězněno.

2001 - demokratické volby, George Speight zvolen členem parlamentu, v září se ministerským předsedou stal domorodý Fidžijec Laisenia Qarase, který však v rozporu s ústavou nenabídl ministerská křesla opoziční Straně pracujících. Speight byl v prosinci vyloučen z parlamentu z důvodu neúčasti na jeho zasedáních. Obnoveno členství Fidži v Commonwealthu.

2002 - George Speight odsouzen k trestu smrti, prezident Iloilo zmírnil trest na doživotí. Vhlášen plán na radikální privatizaci.

2003 - Nejvyšší soud rozhodl o tom, že premiér musí zahrnout členy opoziční Strany pracujícíh do své vlády.

2004 - Strana pracujících vystoupila z vlády, aby se více věnovala opoziční úloze.

2006 - v březnu Velká rada náčelníků zvolila úřadujícího prezidenta Iloila na druhé pětileté funkční období. V srpnu byl bývalý ministerský předseda Sitiveni Rabuka obviněn z přípravy neúspěšného povstání armády v listopadu 2000. V parlamentních volbách těsně zvítězila dosavadní vládnoucí strana premiéra Laesenia Qaraseho.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.