Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Gabon
Přehled politického vývoje

8. tisíciletí před n. l. - nejstarší známky lidské přítomnosti.

Kolem 1100 n. l. - příchod prvních bantuských kmenů, které začaly vytlačovat původní Pygmeje.

1472 - jako první Evropané přistáli na pobřeží Gabonu Portugalci.

16. století - Gabon centrem zájmu nizozemských, britských a francouzských obchodníků. Až do 19. století střediskem obchodování s otroky.

1839 - místní náčelník kmene Mpongwe podepsal smlouvu o francouzském protektorátu.

1862-87 - Francouzi pronikají do vnitrozemí Gabonu.

1886-1904 - Gabon součástí Francouzského Konga, poté zvláštní kolonie,

1910 - Gabon jednou ze 4 částí kolonie Francouzská rovníková Afrika.

1913 - Albert Schweitzer založil v Lambaréné světoznámou nemocnici pro léčení tropických chorob.

1946 - nová francouzská ústava, podle které se Gabon změnil na zámořské území.

1958 - Gabon vyhlásil autonomii v rámci Francouzského společenství.

1960 - Gabon vyhlásil úplnou nezávislost. I v následujícím období spolupráce s Francií.

1961 - prezidentem zvolen Leon Mba.

1964 - po neúspěšném vojenském převratu dosadili francouzští vojáci do funkce prezidenta zpět Leona Mba.

1967 - Mba umírá, prezidentem se stává Albert-Bernard Bongo. Zaveden jednostranický politický systém (Gabonská demokratická strana, PDG), nadále však prozápadní orientace.

1973 - Bongo konvertoval k islámu a přijal první jméno Omar (El Hadž Omar Bongo).

Polovina 70. let - Gabon rozvolňuje svoje svazky s Francií. Politika gabonizace (dosazování místních obyvatel do státní správy). Hospodářský rozkvět ukončen v 80. letech.

1990 - po studentských demonstracích obnoven pluralitní systém a opoziční politické strany legalizovány. V prvních parlamentních volbách v září a říjnu vyhrála vládnoucí PDG, opoziční strany ji obvinily z falšování voleb.

1991 - parlament přijal novou ústavu, která zakotvuje pluralitní politický systém.

1993 - vypukají protivládní nepooje. V prosincových prezidentských volbách těsně zvítězil na čtvrté funkční období El Hadž Omar Bongo. Opozice opět obvinila vláda z volebních podvodů.

1994 - vláda a opozice se v Paříži dohodly na vytvoření vlády národní jednoty, ve které bude zastoupena kromě vládnoucí PDG i koalice opozičních stran.

1995 - dohody z Paříže schváleny 96,6 5 hlasů v lidovém referendu.

1996/1997 - ve 4 kolech parlamentních voleb jasně zvítězila vládnoucí Gabonská demokratická strana (PDG).

1997 - předseda vlády národní jednoty Paulin Obamé-Nguéma v lednu rezignoval. Prezident Omar Bongo ho pověřil sestavením nové vlády.

1998 - Omar Bongo zvolen prezidentem na dalších 7 let.

2002 - v lednových parlamentních volbách získala přesvědčivou většinu vládnoucí Gabonská demokratická strana (PDG).

2003 - v červenci byla změněna ústava tak, aby dosavadní prezident Omar Bongo mohl kandidovat tolikrát, kolikrát bude chtít.

2004 - v únoru podepsána smlouva s francouzskou ropnou společností Total o exportu gabonské ropy do Číny. V září podepsána dohoda s čínskou společností na průzkum nalezišť asi 1 miliardy tun ropy.

2005 - v listopadových prezidentských volbách byl prezidentem opět zvolen Omar Bongo. V hlavním městě došlo ke srážkám stoupenců opozice s policií.

2006 - v únoru se Gabon a Rovníková Guinea dohodly na zahájení rozhovorů o sporném ostrově v na ropu bohaté oblasti Guinejském zálivu.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.