Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Grenada
Přehled politického vývoje

1498 - Kryštof Kolumbus přistál na ostrově během své třetí výpravy a pojmenoval jej Concepción.

1650 - francouzská společnost Richelieua odkoupila ostrov od Britů a založila zde osadu.

1762 - kontrolu nad ostrovem získali Britové po skončení tzv. sedmileté války (1756-1763). Formálně Grenada Británii předána Pařížskou smlouvu z roku 1763.

1779 - Francouzi znovu dobyli ostrov.

1783 - Versailleskou (Pařížskou) smlouvu Britové Grenadu opět nabyli.

1833 - Grenada se stala součástí federace Návětrných ostrovů (British Windward Islands Administration).

1958-1962 - federace Návětrných ostrovů byla rozpuštěna. Grenada se připojila k Západoindické federaci.

1967 - získala autonomii pro všechny vnitřní záležitosti. Ve volbách zvítězila Grenadská sjednocená dělnická strana (Grenada United Labour Party - GULP) pod diktátorským vedením Erica M. Gairyho.

1974 - získala nezávislost a zavedla demokratický systém britského typu. Součástí Commonwealthu.

1974 - Grenada se stala členem OSN.

1979 - státním převratem se moci chopila strana New Jewel vedená Mauricem Bishopem a vytvořila lidovou revoluční vládu, Bishop se stal předsedou vlády. Na základě marxisticko-leninistické orientace vláda navázala styky s Kubou, SSSR a zeměmi východního bloku.

1983 - v boji o moc byl Bishop a členové vlády zatčeni a popraveni, vypukly občanské nepokoje. Americko-karibské jednotky se vylodily na ostrově (bez vědomí britské královny) - s cílem udržet kontrolu nad tímto strategickým místem. Obnoven status quo.

1984 - USA poskytly ekonomickou pomoc ve výši 48.4 million dolarů.

1984-1989 - všeobecné volby, ve kterých zvítězila Nová národní strana (New National Party - NNP) vedená Herbertem Blaizem, orientován proamericky.

1987 - část představitelů NNP vytvořila opoziční stranu Národní demokratický kongres (National Democratic Congress - NDC).

1989 - Blaize se odtrhl od NNP a vytvořil Národní stranu (The National Party - TNP).

1990-1995 - volby vyhrála NDC, předsedou vlády se stal Nicholas Brathwaite.

1995 - ve volbách zvítězila NNP v čele s Keithem Mitchellem.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.