Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Guyana
Přehled politického vývoje

1498 - Guayanu zahlédla Kryštof Kolumbus.

1499 - pobřeží zmapovala Ojedova výprava.

Konec 16. stol. - oblast začali osidlovat Nizozemci.

1781 - po válce Nizozemí s Británií území obsadili Britové.

1782 - okupace Francouzi.

1802 - Nizozemci získali oblast zpět.

1803 - Britové obnovili kontrolu nad územím.

1814 - Nizozemí uznalo vládu Británie.

1831 - ustavena Britská Guayana (Guiana).

1834 - zrušeno otrokářství, příliv pracovní síly z Indie, Číny a Portugalska.

1886-1899 - spor o venezuelské hranice.

1828 - přijata nová ústava, která zakotvovala působení ústavodárné rady, částečně volené místním obyvatelstvem.

1950 - vznikla první moderní politická strana: Lidová progresivní strana (People's Progressive Party - PPP) vedená Cheddi Jaganem (marxisticky orientován). Požadovala nezávislost Guayany.

1953 - přijata nová ústava, která zaručovala autonomii Guayany. Konaly se první volby - zvítězila PPP.

1955 - pod vedením Lindena Forbese Sampsona Burnhama skupina vydělená z PPP založila Lidový národní kongres (People´s National Congress - PNC). Rasové konflikty mezi jednotlivými etniky.

1956 - zrušena ústava a znovu posílena moc britského guvernéra z důvodu podezření z komunistického spiknutí.

1957-1964 - ve volbách zvítězila PPP Cheddiho Jagana. Snaha o sociální reformy. Rasové konflikty doprovázené násilím (1962 - 1964), vláda obviňována z rasistických prvků svého programu. Zhoršení vztahů s Británií, Jagan posílil vztahy s Kubou a SSSR.

1962-1963 - velké rasové konflikty mezi černochy a Indy.

1964 - Velká Británie spolu s USA usilovala o destabilizaci politické situace. Stávky zhoršily již tak špatnou hospodářskou situaci v zemi.

1964-1985 - volební vítězství PNC v čele s Burnhamem - autokratický režim, vláda jedné strany, která kontrolovala všechny veřejné instituce. Manipulování voleb, omezena občanská práva, porušována lidská práva. Prezident znárodnil některá odvětví průmyslu - bauxitu (1976) a cukrovarnictví, posíleny vztahy s Čínou, Kubou a Hnutím nezúčastněných. V roce 1980 prezident ohlásil přechod k socialismu (tzv. kooperativnímu). Téhož roku změna ústavy, Burnham se prohlásil prezidentem

1966 - nezávislost Guayany, zůstává součástí Commonweathu.

1966 - členem OSN.

1970 - vstup do Hnutí nezúčastněných.

1985-1992 - Hugh Desmond Hoyte (PNC) prezidentem. Vyhlášen konec kooperativního socialismu - privatizace veřejného majetku, zavedení soukromého podnikání. Obnovení občanských práv. Realizace Ekonomického ozdravného programu dle doporučení Mezinárodního měnového fondu, přetrvává však ekonomická krize.

1991 - členem Organizace amerických států.

1992 - volby do Národního shromáždění a zastupitelstev mezinárodně uznány jako svobodné.

1992-1997 - Cheddi Jagan prezidentem za stranu PPP. Prováděn Program strukturálních změn dle Mezinárodního měnového fondu.

1997 - Samuel Hinds prezidentem po smrti Jagana.

1997-1999 - v následných volbách zvítězila Janet Jagan(ová). Později však rezignovala ze zdravotních důvodů.

1999 - prezidentem Bharrat Jagdeo.

2000 - spory se Surinamem o mořskou hranici.

2001 - volbami potvrzen prezident Bharrat Jagdeo.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.