Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Indie
Přehled politického vývoje

2500 před n. l. - počátky indické civilizace (Harappa a Móhandžó-daró v dnešním Pákistánu).

Během 2. tisíciletí před n. l. - migrace pasteveckých árijských kmenů ze severozápadu.

273-232 před n. l. - vláda magadhského krále Aśoky, během které téměř celý subkontinent sjednocen. Po jeho smrti se říše rozpadla na řadu menších států.

Kolem roku 320 n. l. - sever subkontinentu sjednocen za dynastie Guptovcó ("zlatý věk" Indie), rozmachu indické kultury.

Od 5. století - Indie opět roztříštěna.

Od 8. století - do Indie začínají pronikat Arabové, počátek islamizace severních oblastí.

10.-12. století - útoky Turků a Afghánců.

Konec 12. století - založen sultanát v Dillí.

13. století - nájezdy Mongolů.

Začátek 16. století - počátek říše Velkých Mughalů (1526-1858).

V průběhu 17. století - Evropané (zejména Portugalci, Nizozemci, Francouzi a Britové) si na indickém pobřeží budují síť obchodních stanic. Nejsilnější postavení si vybudovali Britové, kteří měli své základny v Madrásu, Bombaji a Kalkatě.

1756-63 - sedmiletá válka, posílení pozice Britů. Bengálsko základnou pro britskou expanzi.

Do poloviny 19. století - Velká Británie (britská Východoindická společnost) si podrobila většinu území dnešní Indie, Pákistánu a Bangladéše.

1857-59 - velké indické povstání vyústilo v rozpuštění britské Východoindické společnosti a přechod území pod přímou správu britské koruny.

1877 - vyhlášeno britské Indické císařství (zahrnovalo Britskou Indii, 651 dalších domorodých knížectví, jež uznala britskou suverenitu, tzv. východoindické protektoráty Bhútán a Nepál, do roku 1937 i korunní kolonie Barma a Aden, na čas i Britské Somálsko).

1885 - založení Indického národního kongresu (INK).

Na konci 19. století - sílící nacionalistické snahy. Učiněny první kroky k samosprávě (jmenování indických rádců britského místokrále a zřízení provinčních rad s indickými úředníky).

1906 - založení Muslimské ligy.

1916 - do čela Muslimské ligy se dostal Muhammad Alí Džinnáh. Muslimové postupně požadují vytvoření vlastního státu v provincii Paňdžáb a Bengálsko, zatímco INK trvá na jednotě země. Velká Británie podporuje Muslimy, což vede ke krvavým náboženským střetům mezi hinduisty a muslimy.

1942-43 - hnutí "opusťe Indii".

1947 - konec britské nadvlády a rozdělení subkontinentu na převážně hinduistickou Indii a převážně muslimský Pákistán (skládající se z Východního Bengálska, od roku 1955 Východního Pákistánu, dnešní Bangladéš, a ze Západního Pákistánu. Tyto dvě části byly od sebe odděleny asi 1600 km širokým pásem území Indie). Vyhlášení nových států bylo doprovázeno velkými přesuny obyvatel a násilnostmi, které si vyžádaly stovky tisíc lidských životů. Na území obou nově vyhlášených států zůstaly náboženské minority (kolem 100 milionů muslimů v Indii a asi 10 milionů hinduistů v Pákistánu, což později vedlo k dalším konfliktům).

1948 - hinduistickým extrémistou zavražděn Mahátma Gándhí. Vypukla válka s Pákistánem o sporné území Kašmíru.

1950 - vyhlášena Indická republika. Francie předala pod indickou svrchovanost pět drobných území v Indii.

1951-52 - INK pod vedením Džavaharlál Nehrúa vyhrál první parlamentní volby.

1961 - Indie vojensky obsadila 3 území Portugalské Indie. Dokončena dekolonizace země.

1962 - Indie prohrála krátkou pohraniční válku s Čínou.

1964 - zemřel ministerský předseda Džavaharlál Nehrú.

1965 - další válka o Kašmír s Pákistánem.

1966 - ministerskou předsedkyní se stala dcera Nehrúa Indira Gándhíová.

1971 - válka s Pákistánem kvůli osamostatnění Východního Pákistánu (Bangladéše). Podepsána smlouva o přátelství se Sovětským svazem na 20 let.

1974 - první indický podzemní jaderný výbuch.

1975 - Indhíra Gándhíová shledána vinnou s volebních podvodů, na což zareagovala vyhlášením výjimečného stavu. K Indii připojeno knížectví Sikkim, které do té doby bylo pod indickým protektorátem.

1975-1977 - uvězněno kolem 1000 politických oponentů. Zaveden program kontroly porodnosti.

1977 - INK prohrála pod vedením Indhíry Gándhíové parlamentní volby.

1980 - Indhíra Gándhíová se stala opět ministerskou předsedkyní jakožto vůdkyně politické strany Kongres (Indhíra) odštěpené od INK.

1984 - útok vojáků na zlatý chrám, neposvátnější místo Sikhů, kde se skrývali sikhští ozbrojenci požadující samosprávu.

1984 - Indhíra Gándhíová zavražděna sikhským bodyguardem a nahrazena svým synem Rádžívem Gándhím. Únik plynu v továrně na pesticidy v Bhopalu si vyžádal několik tisíc lidských životů a mnoho lidí zdravotně postižených.

1987 - Indie vyslala svoje vojáky do mírových sborů, které mají řešit etnický konflikt na Šrí Lance.

1989 - INK prohrál volby.

1990 - stažení indických vojáků ze Šrí Lanky.

1990 - muslimští separatisté zahajují násilno kampaň ve státě Kašmír.

1991 - Radžív Gándhí zavražděn sebevražedným stoupencem Tygrů osvobezení tamilského Ílamu. Zahájení hospodářského programu ministerského předsedy Nárasimhy Raa.

1992 - hinduističtí extrémisté zničili mešitu v Ajodhaje, čímž rozpoutali mezináboženské násilí.

1994-95 - ve volbách do zemských parlamentů zažil vládní INK řadu porážek.

1996 - parlamentní volby vyhrála opoziční nacionalistická Indická lidová strana (Bháratíja džanata pártí - BJP). INK utrpěl největší volební porážku od roku 1947. Vláda Atala Bihárího Vádžpejího podala po dvou týdnech demisi a byla vytvořena vláda více levicových a regionálních stran pod vedením premiéra Gauda.

1997 - Gaudově vládě vyslovena nedůvěra, ministerským předsedou se stal dosavaní ministr zahraničí Gudžrál (v listopadu však podal demisi). Počátek rozhovorů mezi Indií a Pákistánem o sporných otázkách, hlavně o problému Kašmíru. Indickým prezidentem zvolen dosavadní viceprezident Nárájenan Rámán Kočeril, který je prvním zástupcem kasty "nedotknutelných" v této funkci. Rozpuštěn parlament a vyhlášeny nové volby.

1998 - vytvořena koaliční vláda pod vedením předsedy Indické lidové strany (BJP) Atala Bihárího Vádžpejího. Indické jaderné testy vyvolaly široké mezinárodní odsouzení.

1999 - historická návštěva premiéra Vádžpejího v Pákistánu, během které podepsal bilaterální mírovou deklaraci z Lahore. Rostoucí nepokoje však vedly v květnu ke krátké válce v indickém Kašmíru v oblasti Kargil se silami podporovanými Pákistánem.

2000 - počet obavytel Indie přesáhl 1 miliardu, Návštěva amerického prezidenta Billa Clintona.

2001 - 16 Indů a 3 bangladéšští vojáci přišli o život při vzájemných pohraničních bojích. Vypuštěna první raketa do vesmíru. První schůzka ministerského předsedy Vádžpejího s pákistánským prezidentem Parvízem Mušarafem. Kvůli neshodám o Kašmír však schůzka neskončila ani žádným společným prohlášením. V září ukončilo USA svoje sankce uvalené na Indii a Pákistán po jejich jaderných zkouškách v roce 1998 (patrně v reakci na jejich podporu boje proti terorismu). Od října zvýšení napětí a intenzity bojů v Kašmíru na hranicích s Pákistánem. Indie uvalila sankce na Pákistán s cílem přinutit ho zasáhnout proti dvěma militantním skupinám obviněným z útoku na indický parlament, který se odehrál v prosinci.

2002 - Indie úspěšně vyzkoušela balistickou střelu Agni schopnou nést jadernou hlavici. Intenzívní mezináboženské střety. Pákistán testje tři střely Ghaurí typu země-země schopné nést jaderné hlavice. Válka mezi Indií a Pákistánem se zdá být nevyhnutelná. Prezidentem zvolen vědec a architekt indického jaderného programu Abdul Kalam. Mezinárodní společenství vyvíjí tlak na zabránění válce.

2003 - v listopadu se Indie připojila k pákistánské deklaraci o příměří v Kašmíru. V prosinci obě země obnovily přímé letecké spojení.

2004 - historická schůzka představitelů indické vlády s umírněnými kašmírskými separatisty. V květnu překvapivě zvítězil INK v parlamentních volbách. Ministerským předsedou se stam Manmohan Singh. V září předložila Indie spolu s Brazílií, Německem a Japonskem žádost o stálé místo v Radě bezpečnosti OSN. Začátek stahování vojáků z Kašmíru. V prosinci zabity tisíce lidí přílivovými vlnami na jihu země a na Andamanském a Nikobarském souostroví.

2005 - v dubnu zahájen provoz prvního autobusového spojení za posledních 60 let mezi indickou a pákistánskou částí Kašmíru. Více než 1000 lidí přišlo o život v indické části Kašmíru při zemětřesení, které mělo svoje epicentrum v pákistánské části Kašmíru. 62 lidí přišlo o život při bombovém útoku v Dílí, ke kterému se přiznala málo známá skupina kašmírských separatistů.

2006 - v únoru byl v Indii zaveden dosud největší program na podporu zaměstnanosti ve venkovských oblastech. V březnu byla během návštěvy amerického prezidenta podepsána dohoda o jaderných otázkách. USA umožňuje přístup Indie k mírové jaderné technologii a Indie se zavazuje k podrobení se větší kontrole svého jaderného programu. V květnu zabili islamističtí ozbrojenci v indické části Kašmíru 35 hinduistů. V červenci bylo více než 180 lidí zabito při bombových útocích na vlaky v Mombaji.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.