Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Jamajka
Přehled politického vývoje

1494 - ostrov objevil Kryštof Kolumbus při druhé výpravě.

1655-1962 - Britové dobyli Jamajku, a ta se stala součástí British Commonwealth.

1670 - Španělsko se vzdalo svých nároků na Jamajku.

1943 - založena Labouristická strana Jamajky.

1953-1959 - získává částečnou vnitřní samosprávu, zůstává kolonií.

1958-1961 - součást Západoindické federace (britská kolonie sdružující Jamajku, Trinidad a Tobago a dalších deset ostrovů v karibské oblasti kontrolovaných Británií), přestala jí být na základě výsledků referenda.

1959 - získává úplnou vnitřní samosprávu.

1962 - vstupuje do OSN.

1962 - vyhlášena nezávislost, setrvává v British Commonwealth, tj. monarchie v čele s královnou (zastoupenou generálním guvernérem).

1964-1970 - působila jako pozorovatel v Hnutí nezúčastněných zemí.

1962-1972 - vláda Labouristické strany Jamajky.

1969 - vstupuje do Organizace amerických států.

1972-1980 - vláda Lidové národní strany, usilovala o nezávislost v zahraniční politice, zastávala program demokratického socialismu. Zaujala vedoucí roli v politice třetího světa. Spolupracovala se socialistickou Kubou, což vedlo ke zhoršení vztahů s USA.

1976-1977 - vláda přebrala kontrolu nad klíčovým průmyslem (částečné znárodnění dolů), provedla zemědělskou reformu.

Konec 70. let - vláda získala pomoc z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a přizpůsobila hospodářskou politiku požadavkům těchto institucí.

1980-1989 - vláda labouristů. Předvolební kampaň provázelo bezprecedentní násilí (nejméně 500 mrtvých).

1983 - účast na vojenské intervenci USA v Grenadě.

1989-2003 a od roku 2003 - vláda Lidové národní strany.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.