Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Jižní Afrika
Přehled politického vývoje

Před 3 500 000 - nejstarší lidské a humanoidní osídlení.

Nejstaršími obyvateli byli khoisanské kmeny (Sanové - křováci, Khoinové - Hotentoti),

Kolem 100 n. l. - začínají z centrální Afriky pronikat bantuské kmeny

Do roku 1500 - většinu východního pobřeží obsadili Ngoniové (Zulu, Xhosa).

1488 - Portugalci (portugalský mořeplavec Bartolomeo Diaz) jako první Evropané obepluli mys Dobré naděje.

1652 - nizozemská Východoindická společnost zřizuje na mysu Dobré naděje provizorní stanici, 17. a 18. století se zde začali usazovat Francouzi i francouzští hugenotští uprchlíci, Nizozemci a Němci, kteří postupně vytvořili dnešní afrikánské obyvatelstvo, hovořící kreolizovanou formou holandštiny.

Konec 18. století - Kontrolu nad mysem Dobré naděje Britové.

Konec 18. století až 1. polovina 19. století - války mezi Búry a Zuly

1806 - Velká Británie prohlásila Kapsko svou kolonií.

Od roku 1836 - "Velký trek" - vystěhování Búrú z Kapské kolonie

1839 - Búrové zakládají republiku v Natalu.

1843-44 - Britové búrskou republiku v Natalu vojensky obsadili.

Leden 1852 - Britové uznali nezávislost Sjednoceného svazu (Transvaal)

Březen 1854 - Velká Británie uznala nezávislost Oranžského svobodného státu.

60. - 80. léta 19. století - objevena obrovská naleziště diamantů a zlata, ekonomický rozvoj, příliv osadníků, Britských imigrantů a investic.

1877-80 - Britové přechodně obsadili Jihoafrickou republiku, 1. búrská válka.

1879 - zulský stát vyvrácen britským vojskem.

1893 - Svazijsko připojeno k Jihoafrické republice.

1899-1902 - 2. búrská válka. Jihoafrická republika i Oranžský svobodný stát ztrácejí nezávislost a stávají se britskými koloniemi s omezenou samosprávou.

31. 5. 1910 - britské kolonie Kapsko, Natal, Transvaal a Oranžsko spojeny do Jihoafrické unie, která dostala statut dominia. Ústava Unie ponechávala veškerou politickou moc v rukách bělochů.

1912 - vytvořen Africký národní kongres.

1913 - búrští nacionalisté se sdružili v Národní straně (National Party - NP).

1915 - jihoafričtí vojáci obsadili německou kolonii Jihozápadní Afrika (Namibie) - od 1920 mandátní správa Jihoafrické unie.

1931 - Jihoafrická unie získala faktickou nezávislost (Westminsterský statut).

Květen 1948 - v bělošských volbách zvítězila Národní strana a oficiální politikou se stala rasistická ideologie apartheidu

1949 - anexe Namibie.

Konec 50. let a poč. 60. let - růst odporu nebělošského, zejména černošského obyvatelstva, drastické represe, omezování občanských práv (1960 - Sharpevillský masakr).

1961 - pro kritiku politiky apartheidu ze strany členských zemí Commonwealthu z něj Jihoafrická unie vystoupila a 31. 3. 1961 byla Jihoafrická unie změněna na Jihoafrickou republiku.

60. léta - jihoafrická vláda začala se zřizováním oddělených oblastí, bantustanů (homeland - domovina), do nichž mělo být přestěhováno všechno černošské obyvatelstvo. Rasistická politika dostala Jihoafrickou republiku do mezinárodní izolace.

1984 - nová ústava, podle které získali Indové a "barevní" určité zastoupení v parlamentu. Černoši zůstali bez zastoupení, sílící černošská opozice.

Září 1989 - prezidentem se stal po Bothovi F. W. de Klerk.

Únor 1990 - De Klerk ruší sankce na Africký národní kongres, Panafrický kongres a ostatní anti-apartheidní skupiny.

1990-93 - postupně rušeny mezinárodní sankce.

Od roku 1991 - rušeny postupně hlavní segregační zákony.

1992 - referendum bělošského obyvatelstva, které schválilo postup de Klerka a vypracování nové ústavy.

1993 - Nelson Mandela a de Klerk získávají Nobelovu cenu míru.

1993-94 - docházelo k ozbrojeným srážkám mezi Africkým národním kongresem (ANC) a zuluským hnutím Inkatha.

26.-29. 4. 1994 - první všerasové parlamentní a provinční volby v dějinách země - vítězství pro Africký národní kongres v čele s Nelsonem Rolihlahlou Mandelou (*1918),

19. května 1994 - Nelson Mandela prezidentem a v čele vlády Národní jednoty, které se účastnili zástupci Afrického národního kongresu, Strany svobody Inkatha a Národní strany.

Květen 1995 - zrušeny bantustany.

1996 - zahájila práci Komise pravdy a smíření

1. 7. 1996 - Národní strana opouští vládu.

1997 - vedoucím představitelem Afrického národního kongresu se stal Thabo Mbeki, který nahradil odstoupivšího Nelsona Mandelu. Vstoupila v platnost nová ústava.

Červen 1999 - Africký národní kongres vyhrál parlamentní volby, Mbeki nahrazuje Mandelu ve funkci prezidenta.

2000 - ANK vyhrál v prosincových místních volbách, nedávno vytvořená Demokratická Aliance získala asi čtvrtinu hlasů a Strana svobody Inkatha získala 9 %.

2001 - 39 velkých farmaceutických firem zastavilo svoje snahy o zastavení jihoafrického dovozu neznačkových léků proti AIDS. V září byla v Durbanu konána konference OSN nazvaná "Rasismus a veřejná politika".

2002 - v červenci nařídil Ústavní soud vládě poskytnout všem veřejným nemocnicím klíčové léky proti AIDS, podle vlády to bude příliš nákladné. Říjnové bombové výbuchy v Sowetu jsou připisovány pravicovým extrémistům.

2003 - v listopadu vláda schválila zásadní program týkající se boje proti HIV/AIDS. Zavádí síť středisek rozšiřujících léky a řadu preventivních programů.

2004 - v dubnových parlamentních volbách drtivě vyhrál Africký národní kongres (ANK), když získal kolem 70 % hlasů. Vládu opouští vůdce Strany svobody Inkatha Mangosuthu Buthelezi.

2005 - v březnu byla exhumována první těla v rámci vyšetřování zločinů z doby apartheidu, které provádí Komise pravdy a smíření. V květnu doporučil výbor pro zeměpisná označení přejmenování hlavního města Pretorie na Čwane. V červnu byl z důvodu podezření z korupce propuštěn viceprezident Jakob Zuma. V srpnu se uskutečnila stávka dělníků ve zlatých dolech za zvýšení mezd.

2006 - v květnu byl bývalý viceprezident Jakob Zuma zproštěn obvinění ze znásilnění a znovu se stal místopředsedou vládnoucího Afrického národního kongresu. Při červnové návštěvě slíbil čínský premiér Wen Ťia-Pao omezit dovoz čínského textilu do Jižní Afriky.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.