Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Kambodža
Přehled politického vývoje

Konec starší doby kamenné - nejstarší osídlení na území Kambodže.

V posledních staletích před n. l. - příchod monských a khmerských kmenů.

1.-6. století n. l. - na území Kambodže se rozkládala buddhistická říše Funan (Baphnom).

5.-8. století - hinduistická khmerská říše Čenla.

8.-15. století - Kambodža jádrem mocného Angkorského království.

Od 13. století - Angkorské království ohrožováno nájezdy Mongolů.

Od 14. století - Angkorské království ohrožováno i Thajci, kterým nakonec podlehlo.

17. století - Kambodža se stala cílem konfliktu mezi Siamem a Dai Vietem.

1863 - Kambodža se stává francouzským protektorátem, který má zbavit království od závislosti na siamském a vietnamském království. Protektorát trval až do roku 1946.

1887 - Kambodža začleněna do Indočínské unie.

1897 - kambodžský král zbaven faktické moci.

1941 - princ Norodom Sihanuk se stal králem.

1941-45 - okupace Japonskem (v praxi japonsko-francouzské dvojvládí).

Srpen 1945 - Norodom Sihanuk (vládl 1941-55) vyhlásil nezávislost.

1946 - Francie obnovuje svůj protektorát a Sihanuk nucen tento protektorát přijmout. Podle nové ústavy mohou Kambodžané vytvářet politické strany. Komunistické guerilly začaly ozbrojený boj proti francouzské nadvládě.

1949 - Francie uznala Kambodžu nezávislým státem v rámci Francouzské unie.

1953 - Kambodža získává nezávislost na Francii. Je vyhlášeno kambodžské království v čele s králem Sihanukem.

1954 - ženevskými dohodami získala Kambodža plnou suverenitu.

1955 - Sihanuk abdikuje kvůli politické kariéře. Jeho otec se stal králem a on ministerským předsedou.

1960 - otec Norodoma Sihanuka umírá, Sihanuk se stává hlavou státu.

1965 - Sihanuk přerušil diplomatické styky s USA a dovolil severovietnamským guerillám vytvořit si základny v Kambodže v boji proti jihovietnamskému režimu podporovanému USA.

1969 - USA začaly tajné bombardování severovietnamských sil na kambodžském území.

1970 - Sihanuk je během návštěvy v zahraničí odstraněn pravicovým převratem generála Lon Nola a prince Sisowatha Sirika Matha. Lon Nol Vyhlásil khmérskou republiku a vyslal armádu do boje proti severovietnamským silám na kambodžském území. Norodom Sihanuk odešel do čínského exilu a formuje zde povstalecké hnutí. Začátek občanské války (1970-75).

Začátek 70. let - kambodžská armáda čelí dvěma nepřátelům: Severovietnamcům a guerillá tzv. Rudých Khmérů. Armáda postupně ztrácí kontrolu nad velkými částmi země.

1975 - Lon Nol je svržen Rudými Khméry vedenými Pol Potem, kteří okupují Phnom Penh. Sihanuk se rychle stává hlavou státu, který je přejmenován na Kampučiu. Všichni obyvatelé měst jsou násilím vyháněni na venkov, aby se zde staly zemědělskými dělníky. Peníze jsou zrušeny, základní svobody potlačeny a náboženství zakázáno. Rudí Khmerové razí frázi "rok nula". Stovky tisíc příslušníků vzdělané střední třídy jsou mučeny a popravovány ve speciálních centrech. Ostatní hladoví, nebo umírají na nemoci a vyčerpání. Celkem si vláda Rudých Khmérů vyžádala podle odhadů za tři roky minimálně 1,7 milionů lidských obětí.

1976 - země byla přejmenována na Demokratická Kampučia. Sihanuk rezignoval, hlavou státu se stal Khieu Samphan, Pol pot se stal ministerským předsedou.

1977 - začátek války s Vietnamem.

1978 - na konci roku provedl Vietnam invazi na území Kambodži.

1979 - v lednu Vietnamci dobyli Phnom Penh. Pol Pot a Rudí Khmérové uprchli do pohraničních oblastí s Thajskem, Norodom Sihanuk odešel opět do exilu. Je vytvořena Kampučská lidová republika a dosazen provietnamský režim Henga Samrina (1979-91). Postupně jsou obnovovány některé rysy života z dob před příchodem Rudých Khmérů. Pokračuje vietnamská okupace země.

1981 - volby do Národního shromáždění vyhrává provietnamská Kampučská lidová revoluční strana. Mezinárodní společenství odmítá novou vládu uznat. V OSN si udržela místo exilová vláda složená z Rudých Khmérů a Norodoma Sihanuka vytvořená v roce 1982.

1985 - ministerským předsedo se stal Hun Sen. Kambodža je zasažena guerillovou válkou, která vyhání stovky tisíc lidí z jejich domovů.

1989 - stažení vietnamských vojáků. Hun Sen se pokouší přilákat zahraniční investice opuštěním socialismu. Země je přejmenována na Kambodžu. Státní náboženstvím se opět stává buddhismus.

1990 - ustavena Nejvyšší národní rada v čele s Norodomem Sihanukem.

1991 - v Paříži podepsána mírová dohoda. Je zavedena dočasná správa (1991-93), na které se kromě OSN podílí i zástupci různých politických frakcí v Kambodže. V listopadu se do země z exilu vrátil Norodom Sihanuk a následně byl formálně uznán prezidentem.

1993 - v prvních svobodných parlamentních volbách konaných pod dohledem OSN vyhrála roayalistická strana Funcinpec následovaná Hun Senovou Kambodžskou lidovou stranou (Cambodian People's Party - CPP). Byla vytvořena třístranná koalice bez Rudých Khmérů v čele s princem Norodomem Ranaridhem ze strany Funcinpec jako ministerským předsedou a Hun Senem jako vicepremiérem. Nová ústava obnovuje monarchii a Sihanuk se opět stává králem. Země je přejmenována na Království Kambodža. Exilová vláda ztrácí svoje zastoupení v OSN. Rudí Khmérové nadále kontrolují velké části země a dále pokračují boje mezi nimi a vládními jednotkami.

1994 - vládní amnestie na tisíce příslušníků guerill Rudých Khmérů. Ministrem zahraničí stínové vlády Rudých Khmérů se stal bývalý prezident za Pol Potovy vlády Khieu Samphan.

1996 - zástupce vůdce Rudých Khmérů Ieng Sary založil novou politickou stranu a získal od krále Sihanuka amnestii.

1997 - Hun Sen uskutečnil převrat proti ministerskému předsedovi princi Ranaridhovi a nahradil ho Ung Huotem. Převrat vyvolal mezinárodní odsouzení a odložení vstupu Kambodži do ASEANu. Rudí Khmérové odsoudili Pol Pota k doživotními vězení. Pol Pot byl natočen a poskytl interview západnímu novináři.

1998 - Norodom Ranariddh je souzen v nepřítomnosti a odsouzen za pašování zbraní, následně je však omilostněn králem. Pol Pot umírá ve svém úkrytu v džungli. Volby provázené nepravostmi vyhrála v červenci Hun Senova CPP. Byla vytvořena koalice CPP a Funcipecu. Hun Sen se stal ministerským předsedou a Ranariddh předsedou Národního shromáždění.

2001 - Senát schválil zákon vytvářející tribunál, který má soudit zločiny vůdců Rudých Khmérů. V červnu se mezinárodní dárci ovlivnění kambodžským reformním úsilím zavázali na konferenci v Tokyu k poskytnutí mezinárodní pomoci ve výši 560 milionů USD. 5 Kambodžanů, z toho 3 občané USA, bylo odsouzeno na doživotí za podíl na útocích Kambodžských bojovníků za svobodu (Cambodian Freedom Fighters - CFF) na vládní budovy v Phnom Penhu v roce 2000. CFF bojuje podle svých slov za svržení Hun Sena. V prosinci byl otevřen první most přes řeku Mekong dlouhý 1,36 km, spojující tak východ a západ země.

2002 - v únoru proběhly první vícestranické místní volby. Vládnoucí Kambodžská lidová strana vyhrála v 1597 z 1620 volebních obvodech. V květnu vytvořil princ Norodom Chakrapong svojí vlastní politickou stranu (Norodom Chakrapong Khmer Soul Party). Jeho bratr princ Norodom Ranariddh přitom stojí v čele strany Funcinpec, která je součástí vládní koalice.

2003 - vážná diplomatická roztržka byla v lednu vyvolána výroky thajské televizní celebrity o tom, že chrámový komplex Angkor Wat byl ukraden z Thajska. Rozvášněný dav zaútočil na thajskou ambasádu v Phnom Penhu. Více než 500 Thajců bylo evakuováno armádou. V červencových parlamentních volbách vyhrála Kambodžská lidová strana ministerského předsedy Hun Sena, nicméně nezískala dost na to, aby mohla vládnout sama.

2004 - po téměř 1 rok trvajících politických jednání byla v červenci uzavřena koalice CPP se stranou Funcinpec. Hun Sen byl znovu zvolen ministerským předsedou. V srpnu parlament ratifikoval vstup Kambodži do Světové obchodní organizace (World Trade Organisation - WTO). V říjnu abdikoval král Norodom Sihanuk a byl nahrazen svým synem Norodomem Sihamonim.

2005 - v únoru opostil Kambodžu opoziční vůdce Sam Rainsy po té, co ho parlament zbavil imunity pro možné stíhání kvůli obvinění, které proti němu vznesla vládní koalice. V dubnu OSN finančně podpořila tribunál, který má soudit vůdce Rudých Khmérů. V říjnu podepsal ministerský předseda Hun Sen kontroverzní pohraniční dohodu s Vietnamem. Mezinárodní pozornost pak vyvolaly právní kroky namířené proti odpůrcům dohody. V prosinci byl opoziční vůdce Sam Rainsy sídlící nyní v exilu ve Francii odsouzen kambodžským soudem za pomluvy ministerského předsedy Hun Sena k devíti měsícům vězení.

2006 - v únoru dostal Sam Rainsy milost od krále a vrátil se do Kambodže po více než ročním exilu. V květnu parlament rozhodl o zrušení trestu vězení za pomluvu.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.