Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Kazachstán
Přehled politického vývoje

Od poloviny 2. tisíciletí před n. l. - významné centrum bronzové kultury.

Začátek 1. tisíciletí před n. l. - Sakové obsadili stepní území, Sarmati sever a západ Kazachstánu a jih Wusunové,

Od 1. století před n. l. - severním Kazachstánem procházeli Runové při své cestě na západ.

Od 4. století n. l. - na území Kazachstánu zakládány samostatné státy.

6.-8. století - jádro západoturkického kaganátu.

Od 8. století - invaze Arabů, postupná islamizace.

Od 8. do 12. století - celé území kromě severních oblastí postupně ovládly turkické kmeny.

10. století - období rozmachu. Islám se stal státním náboženstvím.

11. století - probíhaly boje s expandujícími Seldžuky.

1219-24 - invaze Mongolů zničila prosperující říši. Postupná asimilace Mongolů místními turkickými kmeny.

Konec 15. století - vytvoření kazašského chanátu a vymezení Kazachů jako zvláštní etnické skupiny.

Začátek 17. století - Kazachové rozděleni do tří kmenových svazů (tzv. malá, střední a velká horda).

1731-42 - na ochranu proti mongolským kmenům přijaly tři kazašské hordy ruský protektorát.

1822-68 - navzdory mnohým povstáním si carské Rusko zajistilo kontrolu nad územím Kazachstánu a v roce 1868 ho anektovalo.

1868-1916 - tisíce ruských a ukrajinských zemědělců vysláni osídlit Kazachstán.

1916 - potlačení protiruského povstání si vyžádalo 150 tisíc lidských životů a vyhnalo 300 tisíc Kazachů ze svých domovů.

1917 - po ruské bolševické revoluci vypuká občanská válka.

1920 - vyhlášena Kirgizská autonomní sovětská socialistická republika.

1925 - přejmenování Kirgizské ASSR na Kazašskou ASSR.

Konec 20. let a 30. léta - zaváděna intenzívní industrializace a kolektivizace zemědělství. V důsledku hladomoru zemřelo podle odhadů až 2 miliony Kazachů.

1936 - Kazachstán svazovou republikou SSSR.

40. léta - násilné stěhování stovek tisíc Korejců, Tatarů, Němců a dalších do Kazachstánu.

1949 - v Semipalatinsku ve východním Kazachstánu uskutečněny první jaderné zkoušky.

1954-62 - kampaň Nikity Sergejeviče Chruščeva za osídlení Kazachstánu, na základě které se sem přestěhovalo kolem 2 milionů nových osadníků, převážně Rusů, čímž se podíl Kazachů na populaci zmenšil na asi 30 %.

1961 - vyslání prvního kosmonauta do vesmíru s kosmické základny Bajkonur ve středním Kazachstánu.

1986 - protesty proti jmenování etnického Rusa do čela kazašské komunistické strany.

1989 - do čela kazašské komunistické strany se dostal etnický Kazach Nursultan Nazarbajev. Kazaština státním jazykem, ruština jazykem mezietnické komunikace.

1990 - vyhlášena svrchovanost v rámci SSSR a Nazarbajev zvolen prvním prezidentem. V parlamentních volbách vyhráli reformní komunisté.

1991 - Kazachstán vyhlásil úplnou nezávislost a stal se členem Společenství nezávislých států. Nazarbajev zvolen prezidentem.

1992 - Kazachstán členem OSN a KBSE.

1993 - přijata ústava posilující pravomoci prezidenta, zahájena privatizace. Kazachstán ratifikoval Smlouvu o redukci strategických zbraní a Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.

1994 - parlamentní volby, ve kterých zvítězil postkomunistický Lidový svaz jednoty Kazachstánu. Prezidenti Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu podepsali dohodu o spolupráci, jejímž konečným cílem je vytvoření Euroasijské unie.

1994/1995 - vyhlášeno přenesení hlavního města z Almaty do Akmoly (dřívější Celinograd) v severní části země.

1995 - Kazachstán podepsal smlouvu o hospodářské a vojenské spolupráci s Ruskem. Ústavním zákonem zrušeny výsledky voleb z roku 1994, rozpuštěn parlament. Ve sporném referendu prodlouženo funkční období prezidenta Nazarbajeva do roku 2000 a dalším referendem přijata nová ústava posilující pravomoci prezidenta.

1995/1996 - nové volby do obou komor parlamentu, nejsilnější stranou stále Lidový svaz jednoty Kazachstánu.

1996 - Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Bělorusko podepsaly smlouvu o vytvoření Společenství integrovaných států.

1997 - Akmola oficiálně inaugurováno jako hlavní město.

1998 - Akmola přejmenována na Astana (kazašsky "hlavní město"). Změna ústavy, která prodloužila funkční obdobá prezidenta z 5 na 7 let a odstranila horní věkový limit pro zastávání tohoto úřadu.

1999 - ve sporných prezidentských volbách znovu zvolen Nazarbajev. Jeho hlavní rival, bývalý ministerský předseda Akezhan Kazhegeldin, nesměl kandidovat. Neúspěšný pokus ruských separatistů na severovýchodě země o odtržení.

2000 - Světová banka chválí hospodářské reformy. Kazachstán zlepšuje bezpečnost na hranicích ohrožených vpády islamistů ze sousedního Kyrgyzstánu a Uzbekistánu.

2001 - první velký ropovod, který zpřístupňuje kaspickou ropu pro světové trhy, který vede z ropného pole Tengiz v západním Kazachstánu do ruského černomořského přístavu Novorossijsk. Kazachstán se připojil k vytváření Šanghajské kooperační organizaci (SCO), jejímiž členy jsou již Čína, Rusko, Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán, a která je zaměřena na boj proti etnickému a náboženskému násilí a na podporu obchodu. Nazarbajev se sešel s americkým prezidentem Georgem W. Bushem, aby společně vyhlásili dlouhodobé strategické partnerství.

2003 - novinář a kritik prezidenta Nazarbajeva shledán vinným ze znásilnění nezletilé osoby a uvězněn na tři a půl roku (po roce propuštěn). Propuštěn uvězněný opoziční vůdce Ablyazov. Přijat zákon dovolující soukromé vlastnictví půdy. Nazarbajev vyhlásil moratorium na trest smrti.

2004 - podepsána dohoda o výstavbě ropovodu do Číny. V kritizovaných sporných parlamentních volbách získala Nazarbajevova strana Otan znovu většinu v dolní komoře parlamentu.

2005 - soud rozhodl o rozpuštění jedné z hlavních opozičních skupin Demokratická volba. Strana byla obviněna z ohrožování státní bezpečnosti vyzýváním k protestům proti výsledkům parlamentních voleb. Opoziční skupiny se spojily do Hnutí za spravedlivý Kazachstán pod vedením Zharmakhana Tuyakbaye. V prosinci prezidentem znovu zvolen Nazarbajev přes 90 % hlasů ve volbách, které pozorovatelé prohlásili za zmanipulované.

2006 - v lednu byl z interního exilu podmíněně propuštěn jeden z opozičních vůdců Galymzhan Zhakiyanov.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.