Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Kiribati
Přehled politického vývoje

Asi před 2. tisíci lety - ostrovy osídleny mikronéským obyvatelstvem.

11.-15. století n. l. - na ostrovy migrují obyvatelé Samoy, později i obyvatelé Fidži a Tongy.

1606 - první kontakt s evropskými mořeplavci.

1765 a 1788 - ostrovy znovu objeveny britskými mořeplavci Byronem, Marshallem a Thomasem Gilbertem.

1820 - ruský hydrograf A. I. Krusenstern pojmenoval souostroví jako Gilbertovy ostrovy po Thomasi Gilbertovi, který ostrovy navštívil v roce 1788 při své cestě z Austrálie do Číny.

20.- 40. léta 19. století - ostrovy základnou lovců velryb.

1886 - na základě anglo-německé smlouvou z 6. a 10.4. připadly Gilbertovy ostrovy do britské sféry.

1892 - Velká Británie vyhlásila protektorát nad Gilbertovými ostrovy a sousedními Elliceovými ostrovy (dnešní Tuvalu), který byl spravován Západopacifickou vysokou komisí, jež sídlila na Fidži. Protektorát měl ostrovy ochránit před nájezdy otrokářů a neustálými kmenovými válkami.

1900 - po nálezu významných nalezišť fosfátů anektovala britská vláda Ocean Island (dnešní Banaba). Až do vyčerpání těchto nalezišť v roce 1979 byly zde těžené fosfáty hlavním příjmem kolonie.

1916 - z Gilbertových a Elliceových ostrovů byla vytvořřena korunní kolonie. Během následujících 20 let byli ke kolonii postupně připojovány další ostrovní skupiny (jako např. Line Islands nebo Phoenix Islands), které dnes tvoří Kiribati.

1916-25 - ke kolonii patří i ostrovy Tokelau, předané v roce 1925 Novému Zélandu.

1939 - od kolonie odděleny ostrovy Canton a Enderbury. Tam byla vyhlášena společná správa (kondominium) USA a Velké Británie.

1941 - kolonie obsazena Japonskem.

1943 - zahájeno osvobozování americkou armádou. Na atolu Tarawa jedny z nejtěžších bojů v Tichomoří mezi Američany a Japonci.

1945 - degradace životního prostředí na ostrově Banaba způsobená povrchovou těžbou fosfátů přinutila obyvatele tohoto ostrova, aby se přestěhovali na ostrov Rabi náležející Fidži.

50. a 60. léta - vznikly první orgány omezené místní samosprávy, poradní rada a parlament.

1957 - Velká Británie provedla několik výbuchů vodíkových bomb poblíž Vánočního ostrova (nynější Kirimati).

1971 - obyvatelé pocházející z ostrova Banaba zahájili soudní proces proti britské vládě, která má podle nich nahradit škody na životním prostředí na ostrově Banaba a získat jim i podíl na ziscích z vytěžených fosfátů.

1975 - britská vláda odmítla požadavky obyvatel ostrova Banaba na vyhlášení nezávislosti. K 1. říjnu byla kolonie rozdělena na Gilbertovy ostrovy a ostrovy Elliceovy (od roku 1978 nezávislý stát Tuvalu).

1976 - britský soud rozhodl, že Velká Británie zaplatí odškodnění vlastníkům pozemků na ostrově Banaba, ale odmítl jejich nároky na zaplacení podílu na zisku. Obyvatelé ostrova toto ale odmítají.

1977 - Gilbertovy ostrovy získaly vnitřní samosprávu.

1979 - Gilbertovy ostrovy získaly s platností od 12. července nezávislost v rámci Commonwealthu pod jménem Kiribati. Součástí nově vyhlášeného státu se stalo i zrušené britsko-americké kondominium Canton a Enderbury. Secesionistický ostrov Banaba získal určitý stupeň samosprávy (vlastní parlament, 1 místo v celorepublikovém parlamentu). Ministerským předsedou se stal Ieremia Tabai. Vytěženy ložiska fosfátů.

1981 - po dalších slyšeních před Vysokým soudem v Británii nakonec obyvatelé ostrova Banaba souhlasili s nabídkou vyšší kompenzace.

1982 - první volby od vyhlášení nezávislosti v roce 1979.

1989 - stěhování z přelidněných ostrovů na další atoly.

1991 - po třech funkčních obdobích odstoupil první prezident země Ieremia Tabai.

1992 - vzneseny požadavky na odškodnění od Japonska za škody způsobené Japonci za druhé světové války.

1994 - v květnu byl donucen odstoupit prezident Teatao Teannaki. Byl nahrazen tříčlennou Státní radou, která byla v čele státu až do nových prezidentských voleb v září, ve kterých byl zvolen prezidentem Teburoro Tito. Na Kiribati neexistují politické strany, jejich funkci přebírají kmenové svazy, jejichž zástupci jsou voleni do parlamentu.

1995 - Kiribati přerušilo diplomatické styky s Francií kvůli francouzskému rozhodnutí obnovit jaderné testy na atolu Mururoa ve Francouzské Polynésii.

1995 - vláda posunula hranici mezi časovými pásmy na východ od nejvýchodnějšího ostrova Karolína tak, aby celé souostroví mělo jednotné datum.

1999 - ostrov Karolína byl přejmenován na ostrov Millenium, což má podpořit turismus. Podle sdělení vlády se dva neobydlené korálové útesy dostaly pod hladinu moře v souvislosti s rostoucí hladinou světových oceánů.

1999 - v září se Kiribati stalo členem OSN.

2000 - Japonsko prohlásilo, že je ochotné jednat o možných kompenzacích za škody způsobené během druhé světové války. Objeveny ostatky 20 amerických vojáků ztracených během 2. světové války a navráceny do USA.

2002 - v březnu bylo oznámeno, že Kiribati spolu s Tuvalu a Maledivy zahájí soudní řízení proti USA za nepodepsání Kjótského protokolu.

2003 - v březnu byla prezidentovi Teburoru Titovi vyslovena nedůvěra. V červencových prezidentských volbách zvítězil Anote Tong nad svým bratrem Harrym. V listopadu navázalo Kiribati diplomatické styky s Taiwanem, což vyvolalo nevoli Číny, která ukončila diplomatické styky a přesunula z hlavního ostrova Kiribati pryč svoji základnu pro monitorování satelitů.

2006 - v březnu vytvořilo Kiribati třetí největší mořskou chráněnou oblast na světě. V Chráněné oblasti na ostrově Phoenix, jež je domovem stovkám druhů ryb a korálů, byl úplně zakázán rybolov.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.