Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Kongo
Přehled politického vývoje

Již v 1. tisíciletí n. l. - území osídleno bantuskými kmeny.

15. století - příchod kmenů Bakongo, Bateke a Sanga. Na severu mocná říše Loango, u ústí řeky Konga říše Bakongo (Konžská říše).

1482 - u ústí řeky Kongo přistál portugalský mořeplavec Diogo Cao. Postupně území centrem obchodu s otroky (asi 13 milionů lidí odvlečeno převážně do Ameriky).

Od 2. poloviny 19. století - Evropané začínají pronikat do vnitrozemí.

1875-80 - francouzský důstojník Pierre Paul Francois Camille Savorgnan de Brazza (1852-1905) stojící v čele vojenské expedice uzavřel řadu protektorátních smluv s náčelníky v oblasti mezi pobřežím a řekou Kongo.

1884 - na Berlínské konferenci potvrzeny dosavadní francouzské zisky.

1886-1910 - území francouzské části Konga spojeno s Gabonem do kolonie Francouzské Kongo.

1907 - po zprávách o brutalitě koncesionářských společností Francie snižuje jejich vliv na správu svých kolonií.

1910 - Střední Kongo nejdůležitější součástí francouzské kolonie Francouzská rovníková Afrika. Hlavní městem francouzské správy Brazaville.

1928 - povstání Afričanů kvůli opětovnému zavedení nucených prací. Povstání potlačeno, více než 17 000 Afričanů při tom přišlo o život.

2. světová válka - Kongo se zbytkem Francouzské rovníkové Afriky bylo základnou de Gaullovy Svobodné Francie.

1946 - Kongo zámořským územím s vlastním shromážděním a zastoupením ve francouzském parlamentu.

1956 - francouzská rámcový zákon (loi cadre) poskytl Kongu omezenou samosprávu.

1958 - vyhlášena autonomní Konžská republika v rámci Francouzského společenství.

1959 - v červnu vytvořilo Kongo s Gabonem, Čadem a Středoafrickou republikou celní unii.

1960 - Kongo vyhlásilo úplnou nezávislost. Během krize v sousední Demokratické republice Kongo podporovala Konžská republika separatisty v Katanze. Selhal pokus o vytvoření politické unie (Svaz středoafrických republik) s Gabonem, Čadem a Středoafrickou republikou.

1963 - po nepokojích rezignoval prezident Foulbert Youlou. Levicovým převratem se prezidentem stal Alphonse Masamba-Débat a ministerským předsedou Pascal Lissouba.

1964 - prezident Débat vytvořil Národní revoluční hnutí jakožto jedinou politickou stranu v zemi a vyhlásil nekapitalistickou cestu rozvoje.

1968 - převratem Mariena Ngouabiho svržen prezident Débat, Ngouabi pokračuje v nastoupené cestě k socialismu, nicméně vytvořil svojí vlastní politickou stranu Konžskou stranu pracujících (PCT). De facto posílena marxistická orientace.

1970 - Kongo vyhlášeno Marxistickou lidovou republikou a PCT jedinou legitimní politickou stranou.

1977 - v převratu bývalého prezidenta Débata zabit prezident Ngouabi. Débat popraven, prezidentem se stal Joachim Yhombi-Opango. V Kongu umístěn kubánský vojenský kontingent, který zemi opustil až počátkem 90. let v souvislosti s přechodem k pluralitní demokracii.

1979 - Yhombi-Opango se vzdal prezidentského úřadu, PCT vybrala jeho nástupcem Denise Sassou-Nguessa.

1981 - uzavřena smlouva o přátelství a spolupráci se Sovětským svazem.

1990 - PCT opouští marxismus. Roste opozice vůči prezidentovi Sassou-Nguessovi.

1991 - Konžská lidová republika změnila název na Konžská republika.

1992 - v referendu schválena nová ústava, která zavádí pluralitní systém. V prvních demokratických volbách zvolen prezidentem Pascal Lissouba.

1993 - v parlamentních volbách zvítězila vládní Panafrická unie pro sociální demokracii (UPADS). Volby zpochybněny opozicí. Jeden z jejích vůdců Bernard Kolelas vyhlásil v jednom z konžských okresů "svobodné území" s vlastní vládou. Mezi silami povstalců a vlády se rozhořely krvavé boje.

1994-95 - dohodnuto příměří, členové opoziční strany Svaz pro demokratickou obnovu (URD) se staly členy vlády.

1997 - počátkem června vypukly boje mezi vládními silami a silami bývalého marxistického diktátora Denise Sassou-Nguesa, podporovaného angolskými jednotkami. Nguesso obsadil v polovině října Brazaville a donutil prezidenta Lissoubu uprchnout. Nguesso se formálně ujal funkce prezidenta a v listopadu byla vytvořena vláda národního sjednocení ze zástupců předchozích dvou režimů.

1999 - v Zambii podepsána mírová dohoda mezi vládou a povstalci. Dohoda předpokládá celonárodní dialog, odzbrojení politických stran a včlenění povstaleckých jednotek do národní armády.

2001 - mírová konference skončila přijetím návrhu nové ústavy, což umožňuje konání nových parlamentních a prezidentských voleb. V září přijala návrh nové ústavy přechodná vláda a asi 15 000 příslušníků ozbrojených skupin bylo odzbrojeno. V prosinci byl v nepřítomnosti odsouzen za korupci a vlastizradu bývalý prezident Pascal Lissouba na 30 let těžkých prací.

2002 - v lednovém referendu schválilo asi 80 % voličů posílení prezidentských pravomocí. Ve sporných březnových prezidentských volbách, do kterých nebyli připuštěni opoziční kandidáti, zvítězil dosavadní prezident Denis Sassou Nguesso. V oblasti Pool vypukly boje mezi vládními silami a povstalci loajální bývalému ministerskému předsedovi Bernardu Kolelesovi, které vede bývalý duchovní Pastor Ntumi. Povstalci sami sebe nazývají "nindžové".

2003 - v březnu vláda podepsala dohodu s povstalci v regionu Pool.

2004 - Kongo odstraněno ze seznamu zemí, které mohou legálně obchodovat s diamanty.

2005 - podle vlády připravovala skupina zadržených důstojníků vojenský převrat. Po 8 letech nuceného exilu je dovoleno bývalému ministerskému předsedovi Bernardu Kolelasovi vrátit se do země, aby zde pochoval svoji manželku. Koleles byl během svého exilu odsouzen za válečné zločiny k trestu smrti. V listopadu byl však amnestován.

2006 - Kongo zvoleno předsednickou zemí Africké unie v roce 2006 po té, co neprošlo předsednictví Súdánu.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.