Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Lesotho
Přehled politického vývoje

20. léta 19. století - založen první sothský stát Mošešem I. (v období zuluské expanze). V následujících desetiletích musí čelit tlaku Ndebelů (Matabelů) a búrských kolonistů.

1834 - začátek přistěhování búrských osadníků.

1868 - Mošeše I. uzavřel s Velkoz Británií dohodu o vytvoření britského protektorátu (Basutholand, Basutsko).

1871 - Basutsko připojeno ke Kapské kolonii.

1880-81 - povstání proti začlenění do Kapské kolonie.

1883 - Velká Británie obnovila statut protektorátu.

1884 - Becomes a British colony after revolt against Cape Colonial rule. Paramount chiefs retain large degree of autonomy.

1884 - Basutsko se stává korunní kolonií přímo podřízenou britské koruně. Domorodí náčelníci získávájí velkou míru autonomie.

Období mezi světovými válkami - Basutsko několikrát cílem Jihoafrické expanze.

1939-45 - během druhé světové války sloužilo asi 20 000 Sothů v britské armádě.

50. léta 20. století - vzik prvních politických stran, roste tlak na získání nezávislosti.

1965 - zavedena vnitřní samospráva.

1966 - vyhlášena nezávislost pod jménem Lesothské království v rámci britského Commonwealthu v čele s králem Mošešem II. (Moshoeshoe II.). Ministerským předsedou se stal náčelník Leabua Jonathan (z Basutské národní strany).

Počátek roku 1970 - ministerský předseda Leabua Jonathan anuloval výsledky parlamentních voleb, ve kterých zvítězila opozice, zrušil ústavu a provedl státní převrat. Král posán do dočasného exilu.

1983 - blokáda Lesotha ze strany Jižní Afriky za podporu povstání nebělošského obyvatelstva.

1986 - vojenský převrat generál majora Justina Lekhanvy, který znamenal ukončení Jonathanova autoritářského režimu. Nová vláda dosáhla urovnání vztahů s Jižní Afrikou. Cílem této vlády byla demokratizace a zavedení konstituční monarchie.

1990 - v únoru byl král Mošeše II. zbaven všech svých pravomocía byl nucen odejít do exilu. Do funkce hlavy státu byl Radou náčelníků zvolen jeho syn David Mohato Letsie Bereng Seeiso, který byl v listopadu korunován jako Letsie III. V dubnu nastoupila civilní vláda.

1991 - pád generál majora Lekhanyy, na jeho místo nastoupil plukovník Elias Tutsoane Ramaema, který zrušil zákaz politické činnosti.

1993 - Basutoland Congress Party comes to power in elections.

1993 - nová ústava zakotvila konstituční monarchii. V prvních svobodných parlamentních volbách od roku 1970 vyhrála Basutská kongresová strana. Demokratické volby ovšem nevedly ke stabilitě.

1994 - po násilných vojenských akcích, bojích mezi různými frakcemi armády, vraždách a zrušení ústavní vlády abdikoval král Letsie III, aby tak umožnil znovu jmenování svého otce.

1995 - Mošeše II. opět nastoupil na trůn, nicméně brzy umírá při automobilové nehodě.

1996 - po smrti svého otce se vlády v lednu opět ujal král Letsie III.

1997 - Basutská kongresová strana odvolala svého předsedu Ntsu Mokhehleho. Mokhehle záhy založil Lesothský kongres demokratů (Lesotho Congress of Democrats - LCD).

1998 - LCD vyhrál květnové parlamentní volby. Ministerským předsedou se stal Pakalitha Mosisili. Ačkoli mezinárodní pozorovatelé popsali volby, ve kterých LCD získal 79 křesel z 80, jako průhledné a v pořádku, demonstranti výsledky voleb odmítli. Vláda zareagovala na následné nepokoje žádostí o zásah Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), které v září vyslalo do země svoje jednotky. K monitorování a organizování dalších voleb byl v září vytvořen 24členný Prozatímní politický úřad (Interim Political Authority - IPA).

1999 - v květnu staženi poslední vojáci z jihoafrických a botswanských jednotek vyslaných v roce 1998 do Lesotha k potlačení nepokojů podporovaných armádou.

2000 - desítky tisíc lidí se v únoru zúčastnily svatby krále Letsieho III. a Karabo Monsoenengové. V dubnu se měly konat parlamentní volby, které se však neuskutečnily kvůli sporům uvnitř Prozatimního politického úřadu (IPA). Nižší ceny zlata na světových trzích vedly v roce 2000 k propuštění asi 10000 lesotských dělníků z jihoafrických zlatých dolů.

2002 - květnové parlamentní volby, konané podle nového volebního systému, který usnadňuje účast malých stran v parlamentu, vyhrál vládnoucí Lesothský kongres za demokracii (Lesotho Congress for Democracy - LCD). Podle zahraničních pozorovatelů byly volby v pořádku, opozice je však odmítla jako zmanipulované. V červnu byl ministerským předsedou na druhé pětileté funkční období jmenován Pakalitha Mosisili.

2004 - v únoru vyhlásil ministerský předseda výjimečný stav. Po třech letech sucha čelí stovky tisíc obyvatel nedostatku jídla. V březnu byl oficiálně otevřen vodní projekt v lesothské vysočině v hodnotě několika miliard USD, který má pomoci zásobovat vodou Jižní Afriku.

2005 - v dubnu se konaly první místní volby od získání nezávislosti v roce 1966, ve kterých obyvatelé Lesotha volili do 129 místních rad. Volby však byly bojkotovány opozičními stranami, které vládě vytýkaly nedostatečnou přípravu voleb. V listopadu zahájilo Lesotho program plošného testování obyvatelstva na nemoc HIV/AIDS.

<
Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.