Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Mali
Přehled politického vývoje

2000-1300 př.n.l. - archeologicky doložené polokočovné osídlení u města Gao.

4. století n. l. - říše Ghana zahrnuje i oblasti západního Mali. Doba vzniku říše je nejistá.

Konec 8. století - první písemné (arabské) zmínky o říši Ghana.

990 - Ghana si podmaňuje sousední berberskou říši Awdaghust.

1076 - centrum říše Ghana dobyto muslimskými Almorávidy.

1087 - almorávidská říše se rozpadá. Ghana přežívá jako nevýznamný státeček, později začleněný do říše Mali.

10.-11. století - legendární počátky muslimské říše Mali, dynastie Keita.

1224 - Mali ve válce s královstvím Sósů v oblasti dnešního Bamaka.

1235 - bitva u Kiriny, Sósové poraženi maliským panovníkem Sundžátou, Mali ovládá dnešní Mali, Sebegal, Gambii, část Mauretánie a Guiney.

14. století - největší rozmach říše, pod vládou mansy Músy.

15. století - pomalý úpadech Mali, v polovině 15. století se osamostatňuje do té doby vazalská Songhajská říše.

1493-1528 - vláda Askíji Muhammada, největší rozkvět Songhajské říše.

Konec 16. století - marocký vpád přináší úpadek. Songhajská říše přetrvává polozávislá na Maroku do počátku 19. století.

1670 - zánik říše Mali.

1688 - francouzská expanze podél řeky Senegal se zastavuje u peřejí na západní hranici dnešního Mali.

18. století - hospodářský úpadek oblasti, existence několika menších států.

Poč. 19. století - první Evropané (Mungo Park, Alexandet Laing, René Caillé) se dostávají do Timbuktu.

70. léta 19. století - Francouzi si začínají podmaňovat území dnešního Mali. Hlavní překážkou byly tukulérské říše v jejímž čele stál Ahmadu Seku a mandigská říše Samori Turého.

1892 - správně vytvořena kolonie Súdán (neplést s anglo-egyptským Súdánem)

1895 - Francouzský Súdán se stává součástí Francouzské západní Afriky

1898 - zajetí Turého, Francouzi obsazují celé území dnešního Mali.

1907 - správním centrem kolonie se po Kayes stává Bamako.

1944 - stabilizace hranic francouzských kolonií v dnešní podobě.

1958 - v přípravách na získání nezávislosti vzniká Federace Mali zahrnující dnešní Mali a Senegal, jejím prezidentem se stává Modibo Keita.

20.6.1960 - Federace Mali získává nezávislost.

22. 9. 1960 - Federace se rozpadá, vzniká republika Mali. Vládnoucí stranou Union Soudanaise (Súdánský svaz) v čele s Modibem Keitou.

1960-1968 - socialistická vláda jedné strany, znárodňování bank a dopravy, kolektivizace zemědělství. Tyto reformy spolu s omezením hospodářských styků s Francií rychle přinesly dramatické zhoršení ekonomické situace.

1968 - po špatné sklizni dochází k vojenskému převratu, k moci přišla vojenská vláda, v čele poručík Moussa Traoré.

1974-1975 - drobná pohraniční válka s Horní Voltou o oblast Agacher.

Únor 1978 - z narůstajících sporů uvnitř vládnoucího výboru vyšel vítězně Traoré a odstavil od moci zbývající čtyři vojenské představitele.

1979 - formální návrat k civilní vládě, v podobě, kterou si Traoré naplánoval. Jedinou povolenou politickou stranou se stal jeho vlastní Union Démocratique du Peuple Malien. (Demokratický svaz maliského lidu). Špatná ekonomická situace.

1985 - opět pohraniční spor s Horní Voltou o oblast Agacher. Drobné změny území.

80. léta - strukturální reformy vedené Světovou bankou.

Počátek 90. let. - rostoucí nezaměstnanost vyvolala ostré protesty široké populace a jasné demokratizační požadavky. Snaha vyjít demonstrantům vstříc drobnými ústupky byla brzy vystřídána silovým řešeními, zvláště poté, co ve světle celosvětových události byly vznášeny jasné demokratizační požadavky.

Červen 1990 - na Maliské území se ze sousedního Nigeru přelévá povstání Tuaregů. Traoré sahá k tvrdé represi.

Říjen 1990 - vzniká ilegální hnutí ADEMA - Alliance pour la Démocratie au Mali (Aliance za demokracii v Mali)

Březen 1991 - bezpečnostní síly zabily několik set účastníků demonstrace. Aby zabránil krveprolití provedl Amadou Toumani Touré v zemi krvavý vojenský převrat a Traoré byl uvězněn. Touré se stal hlavou státu jako předseda Přechodného výboru pro blaho lidu. K největším úspěchům jeho vlády v této pozici patří výrazné urovnání vztahů s Tuaregy, jejichž povstání destabilizovalo sever země. Přislíbil konání demokratických voleb s tím, že žádný člen vládnoucího výboru v nich nebude kandidovat.

Červen 1992 - ve volbách zvolen presidentem Alpha Oumar Konaré. Vládnoucí stranou je ADEMA. Z Mali se stává na africké poměry velmi demokratická země.

1994 - opětovné nepokoje Tuaregů.

1995 - definitivní dohoda vlády s Tuaregy, návrat tisíců uprchlíků.

1997 - Konaré obhájil ve volbách svůj mandát.

1999 - bývalý prezident Traoré odsouzen k smrti, Konaré zmírňuje trest na doživotí.

Únor 2000 - Konaré jmenuje premiérem Mandeho Sidibeho, bývalého úředníka Mezinárodního měnového fondu.

Září 2001 - A. T. Touré formálně opouští armádu a připravuje se na svou kandidaturu v prezidentských volbách.

Duben 2002 - přestože část obyvatel zastávala názor, že pro Tourého je nevhodné špinit se politikou a že jako voják je zárukou demokratického vývoje v zemi, s výraznou převahou ve volbách zvítězil a opět stanul v čele Mali, tentokrát jako náležitě zvolený prezident. Touré se nestal členem žádné politické strany a jeho prezidentskou kandidaturu podporovala široká koalice více než dvou desítek stran. Bývalý prezident Konaré je zvolen do čela Africké Unie.

Říjen 2002 - rezignace vlády a ustanovení nové.

Srpen 2003 - několik lidí umírá v bojích mezi soupeřícími muslimskými skupinami na západě země.

Duben 2004 - na premiérském postě střídá Mohameda Ag Amaniho Ousmane Issoufi Maiga.

Červen 2005 - World Food Programme varuje před nedostatkem potravin v důsledku sucha a napadení úrody sarančaty v roce 2004.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.