Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Mauritánie
Přehled politického vývoje

3.-7. století n.l. - berberští a Arabští přistěhovalci vytěsňují původní obyvatelstvo na území dnešní Mauritánie.

9.-10. století - na části území se rozkládá mocná říše Ghana s centrem na jihozápadě dnešní Mauritánie.

1076 - berberští Almorávidové porážejí Ghanu.

16. století - na pobřeží se usazují první evropští obchodníci.

1644-1674 - třicetiletá berbersko-arabská válka.

50. a 60. léta 19. století - Francie získává kontrolu nad jižní Mauretánií.

1898 - Francouzi si podmaňují Maury.

1904 - Mauritánie se stává francouzským koloniálním územím.

1920 - Mauritánie se stává součástí Francouzské západní Afriky, je spravována ze Senegalského Dakaru.

1946 - statut území změně na francouzské zámořské území.

1957 - Nouakchott se stává hlavním městem.

1958 - podobně jako většina francouzských kolonií v Africe se Mauritánie stává samosprávnou v rámci francouzského společenství.

28. listopadu 1960 - vyhlášení nezávislosti. Dočasnou hlavou státu se stává z titulu své funkce prezidenta mauritánského Národního shromáždění Muchtár Uld Daddah, generální tajemník strany Parti du Regroupment Mauritanien.

1961 - Uld Daddah řádně zvolen prezidentem země. Následně byl zvolen do dalších tří pětiletých období. Jeho vláda bývá označována za autoritářskou, avšak relativně osvícenou. Pod jeho vedením Mauritánie ve snaze o národní jednotu zavedla vládu jedné strany a na mezinárodní scéně směřovala k úzké spolupráci s arabskými zeměmi.

1973 - vstup do Ligy arabských států. Tento krok vyvolal nesouhlas mezi mauritánskou černoškou menšinou obývající jih země.

1976 - Španělsko opouští Západní Saharu, kterou si mezi sebe rozdělují Maroko a Mauritánie. Proti okupaci bojuje partyzánské hnutí Polisario.

1976-1979 - vleklá a pro Mauretánii neúspěšná válka v Západní Sahaře.

Červenec 1978 - nákladná a neúspěšná válka pravděpodobně zapříčinila nekrvavý vojenský převrat Mustafy Uld Mohameda Saleka, který zbavil Uld Daddaha prezidentské funkce. Po několikaměsíčním věznění Uld Daddah odešel do francouzského exilu.

1979 - Mauritánie podepisuje mírovou dohodu s Polisariem, stahuje se ze Západní Sahary, která se celá dostává pod Marockou správu.

Červenec 1980 - státní převrat. Moc převzal Muhammad Chúna Uld Hajdalláh.

1981 - pokud o převrat, podezření z Marockého vměšování vede k přerušení styků mezi Mauretánií a Marokem.

1981 - Uld Hajdalláh jmenuje premiérem dosavadního náčelníka štábu Maavíju Uld Sidi Ahmeda Tajáa.

1984 - Tajá odvolán z postu premiéra, opět nastupuje jako náčelník štábu.

Prosinec 1984 - plukovník Tajá provádí státní převrat. Tajáova vláda zavedla ekonomické reformy, které přilákaly zahraniční pomoc. V zemi se stále silněji začal projevovat rozpor mezi maurskou většinou a černošskou menšinou, zapříčiněné vládní politikou arabizace. Tajá reagoval změnou důrazu z arabského na islámský charakter mauretánské kultury, nepokoje v zemi však neustávaly a řada představitelů černošské opozice byla uvězněna.

1989-1991 - nepokoje na senegalsko-mauretánské hranici. Pohraniční spory vyúsťují v rasové násilí. Desetitisíce černých Mauretánců jsou vyhnáni do Senegalu, ostatní čelí útokům a zabírání půdy. Stovky mrtvých.

Poč. 90. let - reformy, povolení činnosti politických stran. Tajá však nadále pevně drží moc.

1992 - Tajá zvolen prezidentem. Neúspěšní kandidáti prohlásili volby za zmanipulované.

1993 - USA zastavují rozvojovou pomoc Mauretánii. Důvodem je špatné postavení černošského obyvatelstva a především mauretánská podpora Iráku během první války v Perském zálivu.

1996 - Mauritánie je Spojenými státy obviňována, že v zemi se stále praktikuje otroctví.

1997 - Tajá při zachování formálně demokratického režimu uplatňuje represe vůči opozici a v bojkotovaných volbách snadno dosahuje znovuzvolení.

1999 - Mauritánie jako třetí islámská země navazuje plné diplomatické styky s Izraelem.

2000 - vláda zakazuje činnost opoziční Unie demokratických sil.

2001 - po návštěvě marockého krále Mohameda se zlepšují diplomatické styky s Marokem.

Leden 2002 - opoziční strana Akce pro změnu je zakázána. Strana bojovala za větší práva černých Mauretánců a potomků otroků.

Červen 2002 - zemi jsou odpuštěny dluhy za více než 1 mld. dolarů.

2002 - potravinová krize. Mauritánie žádá o zahraniční pomoc.

2002 - Amnesty International obviňuje Mauretánii z praktikování otrokářství i dvacet let po jeho oficiálním zrušení.

Červen 2003 - pokud o vojenský převrat. Po těžkých bojích Tajá udržel svou moc.

Listopad 2003 - Tajá opět zvolen prezidentem. Mezi neúspěšnými kandidáty je poprvé i potomek černých otroků. Volby opět označeny za zmanipulované.

2004 - vláda oznamuje odhalení dalšího ze série pokusů o puč. Obviňuje Libyi a Burkinu Faso z financování pokusů o převrat.

Leden 2005 - OSN žádá o potravinovou pomoc Mauretánii, která byla nejhůře postižena invazí sarančat v této oblasti Afriky.

Únor 2005 - čtyři vojáci obvinění ze tří pokusů o převrat jsou odsouzeni k trestu smrti.

Červen 2005 - útok na mauretánskou základnu na Sahaře si vyžádal životy 15 vojáků. Vláda obviňuje alžírské povstalce.

3. srpna 2005 - nakonec došlo v Mauretánii k úspěšnému vojenskému puči. Při Tajáově návštěvě pohřbu saúdského krále Fahda, se moci ujali armádní důstojníci sedmnáctičlenného vojenského Výboru pro spravedlnost a demokracii v čele s plk. Ely Uld Mohamedem Vallem. Tajá, jehož vláda byla označena za totalitní, odchází do exilu v Nigeru. Puč byl v zahraničí odsouzen, avšak Mauretánci jej přivítali s nadějí v lepší budoucnost.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.