Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Mauricius
Přehled politického vývoje

Do 10. století - féničtí, malajští, svahilští a arabští námořníci navštěvují ostrov, avšak nezakládají trvalé osídlení. Mauricius je znám pod arabským jménem Dina Robin.

1498 - Vasco de Gama se zde zastavuje na cestě kolem Mysu Dobré naděje do Indie.

1511 - Portugalci pod vedením Pedra Mascarenhase pojmenovávají ostrov Cirné. Celé souostroví (včetně Reunionu a Rodriguese) je později označované jako Maskarény. Cirné se stává pravidelnou zastávkou na cestě do Indie, ostrov však zůstává neobydlený.

1598 - Holanďané obsazují ostrov a pojmenovávají jej jménem prince oranžského Maurice.

1605 - první vědecké pozorování nelétavého ptáka dodo mauricijského.

1638-1658 - první holandská kolonie na ostrově, zanikla.

1664-1710 - druhý, rovněž neúspěšný holandský pokus o kolonizaci ostrova.

1681 - vyhubení dodo mauricijského, endemitního ptačího druhu.

1710 - ostrov obývají piráti.

1715 - francouzská Východoindická společnost obsazuje Mauritius pro Francii a přejmenovává jej na Île de France.

1721 - počátek francouzského osídlení. Na ostrově vznikají cukrové plantáže a jsou dováženi otroci z Afriky.

1767 - Východoindická společnost prodává ostrov francouzské vládě.

1796 - poté, co se francouzská vláda pokouší zrušit otroctví, osadníci na ostrově se vymaňují francouzské kontrole.

1810 - Britové porážejí Francouze v bitvě o ostrov.

1814 - pařížskou smlouvou Mauritius, Rodrigues a Seychely přecházejí formálně na Británii.

1834 - zrušení otroctví, v následujících desetiletích je nedostatek pracovních sil řešen najímáním indických dělníků. Ke konci století na ostrov přichází velké množství čínských obchodníků.

1866-1868 - velká epidemie malárie, do té doby na ostrově se nevyskytující, zabíjí přes 40.000 lidí.

1926 - první Mauricijec indického původu zvolen do vládní rady.

1936 - kreol Maurice Cure zakládá Mauricijskou stranu práce (MLP).

1940 - na ostrov jsou deportováni ilegální židovští imigranti z Haify (Britská Palestina).

1957 - Mauricius získává vnitřní samosprávu.

1958 - přijata nová ústava. Je zakotveno všeobecné volební právo pro osoby starší 21 let.

1959 - první všeobecné volby vyhrává MLP v čele s Seewoosagurem Ramgoolamem.

1960 - ostrov je těžce zasažen cyklonem.

1964 - na Mauriciu vypukají etnické nepokoje mezi hinduisty a kreolským obyvatelstvem.

1965 - v Londýně probíhá konference o nezávislosti.

12. 3. 1968 - Vyhlášena nezávislost v rámci Commonwealthu, v čele vlády stojí premiér Ramgoolam.

1969 - vzniká opoziční strana - socialisticky orientované Aktivistické mauricijské hnutí (MMM). V její čele stojí Paul Berenger.

70. léta - rozvoj textilního průmyslu. Počátek ekonomického úspěchu země.

1971 - MMM spolu s odbory organizuje sérii stávek, je vyhlášen výjimečný stav, který trvá do roku 1976. Vedení MMM je uvězněno.

1982 - premiérem se stává Anerood Jugnauth.

1983 - neúspěšný pokus o prosazení kreolštiny jako úředního jazyka ze strany MMM.

1985 - na letišti v Amsterodamu jsou zadrženi 4 členové mauricijského parlamentu a obviněni z pašování drog.

Prosinec 1991 - parlament schvaluje změnu státního zřízení na republiku v rámci Commonwealthu.

Březen 1992 - Mauricius se stává republikou, dočasným prezidentem je stávající guvernér Ringadoo.

Červen 1992 - prvním zvoleným prezidentem se stává Cassam Uteem z MMM.

Prosinec 1995 - Navin Ramgoolam (MLP) se stává premiérem.

Únor 1999 - čtyřdenní nepokoje kreolské komunity poté, co známý kreolský zpěvák zemřel v policejní cele, když byl zadržen za kouření marihuany.

1999 - nebývalá sucha znamenají velký nedostatek vody na ostrově.

Září 2000 - volby znamení střetu dvou koalic - do té doby vládní koalice MLP a Parti Mauricien Xavier Duvalier (Mauritijská strana Xaviera Duvaliera) a opoziční MSM (Socialistické aktivistické hnutí)/MMM. Při 81 % volební účasti získala koalice MSM/MMM 54 křesel z 70 možných. Nová vládní koalice uzavřela dohodu, na základě které by post premiéra první tři roky zastával Arenood Jugnauth (MSM) a Paul Bérenger (MMM) by byl vicepremiérem. Následně by byl Jugnauth zvolen presidentem (tato funkce je dle ústavy v podstatě ceremoniální) a Bérenger by nastoupil jako premiér.

Únor 2002 - Cassam Uteem rezignuje na funkci prezidenta. Odmítl podepsat kontroverzní protiteroristický zákon. Pravomoci prezidenta přecházejí na premiéra a zákon vstupuje v platnost.

2002 - parlament volí prezidentem Karla Hoffmana, ovšem jeho funkce je dočasná. Počítá se s přechodem funkce na Jugnautha.

Září 2003 - Anerood Jugnauth předává vedení strany MSM svému synu Pravindovi a premiérský úřad Paulu Berengerovi, který se tak stává prvním premiérem nehinduistického původu (hinduisté tvoří přibližně polovinu obyvatelstva). Jugnauth se ujímá prezidentského úřadu.

Červenec 2005 - volby vyhrálo opoziční koalice Social Alliance a premiérem se stal opět Navin Ramgoolam, který zemi vládl již v letech 1995-2000.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.