Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Mosambik
Přehled politického vývoje

3. století n. l. - příchod bantuských kmenů, které ovládaly zpracování železné rudy.

8. století n. l. - počátek usídlování Arabů.

8.-10. století - rozvoj Sofaly, střediska obchodu se zlatem.

10.-15. století - pobřeží ovládli Arabové, kteří obchodovali především se zlatem a mědí. Zakládána města na pobřeží, která udržovala obchodní styky s vnitrozemím Zimbabwe, Zambie a Malawi.

11. století - založena šonská říše mezi řekami Limpopo a Zambezi.

14.-15. století - jih Mosambiku součástí říše Mwene Mutapa (Monomotapa), která se udržela až do počátku 18. století.

1498 - na mosambickém pobřeží přistál jako první Evropan Portugalec Vasco da Gama.

1508 - začátek portugalské kolonizace. Portugalci si podmanili důležitá obchodní střediska na pobřeží (Sofala, Kilwa, Mombasa), která zprostředkovávala obchod se zlatem, slonovinou a otroky mezi Afrikou, Arábií a Indií.

17. století - Portugalci pronikají postupně do vnitrozemí. Sílí tlak Britů a Holanďanů.

1609 - portugalské osady spojeny v kolonii.

1629 - vládce Monomotapy se prohlásil portugalským vazalem.

18.-19. století - Mosambik jedním z hlavních center obchodu s otroky.

1752 - správa Mosambiku podřízena guvernérovi v portugalské državě Goa v Indii.

19. století - teprve v tomto období postupně prozkoumáno vnitrozemí Mosambiku.

Od 20. let 19. století - jižní část Mosambiku cílem zuluské expanze.

1842 - Portugalci v Mosambiku zrušili obchod s otroky, nicméně ten přetrvává dalších několik desetiletí.

1869 - zrušeno otroctví.

Od 1878 - Portugalsko přiděluje rozsáhlá území v Mosambiku velkým obchodním společnostem za účasti belgického, britského a francouzského kapitálu. Jim na 50 let svěřena suverénní práva nad dvěma třetinami Mosambiku (do roku 1929).

1891 - Portugalsko a Británie stanovily západní a jižní hranice země.

1902 - hlavním městem kolonie se stal Lourenco Marques (dnešní Maputo).

1912 - stanoveny konečné hranice Mosambiku.

1. světová válka - hospodářský rozvoj přístavu Lourenco Marques (dnešní Maputo).

Konec 1. světové války - velká část území Mosambiku obsazena Němci.

Po 1. světové válce - budování železnice, podporované především Brity, kteří ve svých koloniích nutně potřebovali spojení s pobřežím.

1929 - konec platnosti výlučných práv soukromých společností nad velkou částí území Mosambiku.

1932 - Portugalsko zavádí přímou správu nad kolonií.

50.-60. léta 20. století - roste ekonomika kolonie, tisíce portugalských přistěhovalců.

1951 - Portugalsko formálně zrušilo koloniální statut Mosambiku a prohlásilo jej zámořskou provincií.

1960 - vznik prvních národně osvobozeneckých organizací.

1962 - disidenti portugalské koloniální správy založili Osvobozeneckou frontu Mosambiku (FRELIMO), vedenou Eduardem Mondlanem.

1964 - Osvobozenecká fronta Mosambiku (FRELIMO) zahájila zvláště na severu země ozbrojené partyzánské povstání proti portugalské vládě.

1970 - Portugalsko se neúspěšně pokusilo vojenskou ofenzívou získat kontrolu nad Mosambikem.

Počátek 70. let - FRELIMO ovládalo již většinu území Mosambiku.

1973 - Portugalsko poskytlo Mosambiku vnitřní autonomii.

1974 - karafiátová revoluce v Portugalsku. Mnoho Portugalců opoští Mosambik. Portugalská vláda a FRELIMO podpisují v Lusace mírové dohody o poskytnutí nezávislosti. Vytvořena přechodná vláda.

1975 - vyhlášena nezávislost Mosambické lidové republiky. Prezidentem maoista a vůdce FRELIMA Samora Moisés Machel. Zaveden jednostranický politický systém. Stahující se portugalští osadníci ničí část infrastruktury země.

2. polovina 70. let - upevněn levicový režim, spolupráce s východním blokem a orientace na SSSR. Podpora povstalců proti vládě bílé menšiny v Rhodesii a v Jižní Africe. Znárodňování klíčových průmyslových podniků a zemědělské půdy.

1976 - Lourenco Marques přejmenován na Maputo.

1976 - bílými rhodéskými důstojníky založeno Hnutí národního odporu (RENAMO) později podporované i z Jižní Afriky a bojující proti marxistické vládě strany FRELIMO. Zahájena dlouholetá občanská válka. Mosambik zavádí hospodářské sankce proti Rhodésii, uzavírá hranice s Rhodésií a začíná podporovat zimbabwské povstalce.

1977 - FRELIMO oficiálně přijalo doktrínu marxismu-leninismu.

1980 - Jižní Afrika přebírá podporu hnutí RENAMO.

80. léta - eskalace občanského konfliktu.

1984 - v březnu uzavřena dohoda "Nkomati", podle které Jižní Afrika souhlasila s ukončením podpory hnutí RENAMO, Mosambik zase s ukončením podpory Africkému národnímu kongresu. Dohoda nedodržována, boje pokračují.

1986 - na straně hnutí FRELIMO se do války zapojily jednotky tanzánské armády. Během letecké katastrofy v Jižní Africe přišel o život prezident Machel, jeho nástupcem se stal Joaquim Alberto Chissano.

1988 - znovuobnovena dohoda Nkomati. Mosambičanům opět dovoleno pracovat v jihoafrických dolech.

1989 - válka a podvýživa si v Mosambiku údajně vyžádala 1 milion lidských životů. FRELIMO se na svém červencovém sjezdu vzdalo marxismu-leninismu.

1990 - v listopadu zavedena nová ústava umožňující přechod na pluralitní politický systém. Mosambická lidová republika byla přejmenována na Mosambickou republiku. Začátek mírových rozhovorů mezi vládou a hnutím RENAMO.

1992 - v říjnu byla mezi vládou (prezident Chissano) a hnutím RENAMO (vůdce Afonso Dhlakama) v Římě podepsána mírová smlouva, která ukončila 16 let trvající občanskou válku. Následují postupné hospodářské reformy.

Duben 1994 - vládní zdroje potvrdily existenci separatistické skupiny Rombezia, pojmenované podle požadavku na nezávislý stát mezi řekami Rovuma a Zambezi (prakticky severní polovina Mosambiku). V prvních svobodných parlamentních volbách zvítězilo vládnoucí hnutí FRELIMO. Chissano znovu zvolen prezidentem.

1995 - Chissano odmítl účast hnutí RENAMA ve vládě. Mosambik se stává členem Commonwealthu. Realizace hospodářských reforem.

1996 - představiteli Portugalska a bývalých portugalských kolonií Angoly, Brazílie, Guineje-Bissau, Kapverd, Mosambiku a Svatého Tomáše a Princova ostrova vytvořeno Společenství portugalsky mluvících zemí (Comunidade de Paises de Lingua Portuguesa, CPLP).

1998 - RENAMO bojkotuje volby do místních orgánů.

1999 - v prosincových prezidentských volbách porazil dosavadní prezident Chissano vůdce hnutí RENAMO Afonsa Dhaklamu. Hnutí RENAMO volby zpochybnilo.

2000 - v listopadu bylo během protestů hnutí RENAMO proti výsledkům voleb z roku 1999 zabito více než 40 lidí. Podle mezinárodních pozorovatelů však byly volby svobodné a spravedlivé. V listopadu zemřelo ve věznici na severu země asi 82 vězňů na zadušení z důvodu přelidnění cel. Mnozí ze těchto vězňů byli protestující stoupenci hnutí RENAMO.

2001 - záplavy v údolí řeky Zambezi vyhnaly asi 70 000 lidí z jejich domovů.

2002 - FRELIMO zvolilo veterána boje za nezávislost Armanda Guebuza kandidátem na prezidentské volby v roce 2004. Chissano odstoupil z kandidatury na třetí funkční období. Podle tvrzení obžalovaných v případě vraždy novináře Carlose Cardosa byl do vraždy zapleten i syn prezidenta Chissana Nymphine.

2003 - v listopadu Brazílie slíbila výstavbu továrny v Mosambiku na výrobu léků proti nemoci HIV/AIDS.

2004 - v listopadových prezidentských volbách zvítězil kandidát hnutí FRELIMO Armando Guebuza před kandidátem hnutí RENAMO Afonsem Dhlakhamou.

2005 - v říjnu zahájeny práce na "mostu svobody" na řece Ruyuma, který má spojit Mosambik se sousední Tanzanií.

2006 - v červenci Světová banka odepsala většinu mosambického dluhu v souladu s plánem skupiny zemí G8.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.