Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Namibie
Přehled politického vývoje

Prehistorie - nejstarší skalní kresby jsou datovány 29 - 25 tisíc let do minulosti. Lze usuzovat, že v této době oblast obývali lovci a sběrači.

Počátek 1. tisíciletí n. l. - počátky zemědělství na území Namibie - příchod kočovných pastevců.

Kolem 1400 - první známky těžby mědi. V této době na území Namibie přicházejí předkové dnes nejpočetnějšího etnika - Ovambů.

Leden 1486 - Portugalec Diogo Cao jako první Evropan připlouvá k pobřeží Namibie. Nehostinné pobřeží neláká k založení základny, na pobřeží jsou v dalších desetiletích vztyčovány pouze navigační značky.

1589 - Andres Battels, Angličan, dezertér z Angoly, pobývá 16 měsíců mezi Ovamby. Je patrně prvním bělochem ve vnitrozemí Namibie.

kolem 1650 - vláda prvního Ondongského krále Nembulungo lyNgwedha z klanu Aakwanekamba (Klany Hyeny (cca. 1650-1690). V tomto období napadnou Ondongy Kavangové z království Uukwangali a ukončí jeho vládu. V této době vládne oblasti Uukwanyama třetí král Heita yMuvale nebo čtvrtý král Hautolonde uaNdja.

18. století - pobřeží Namibie často navštěvují američtí velrybáři.

18. století - dochází k prudkým sociálním změnám. Pastevecké rodové společnosti se mění na militantní oligarchie podporované evropskými misionáři. Vznik závislosti na obchodu s Evropany. Od jihu pronikají na území Namibie nové nemoci.

1. polovina 19. století - osmý Uukwanyamský král Haimbili yaHaufiku (±1811-1858) posiluje své království válkami proti sousedním oblastem. Středem říše je Onehula.

1878 - malá enkláva kolem Walwis Bay je přičleněna k britské kolonii Kapsko.

1886-1890 - ustanovení současných hranic. Území získává Německo.

1890 - Německo území prohlašuje korunní kolonií. Německá Jihozápadní Afrika.

1892-1905 - místní obyvatelstvo se snaží vzdorovat koloniální správě.

1904 - povstání proti německé správě je brutálně potlačováno. Většina etnik je Němci porobena, genocidními praktikami jsou téměř vyhlazeny etnické skupiny Hererů a Namů. Jediným etnikem, které si částečně uhájilo nezávislost byli Ovambové.

1915 - během 1. světové války jsou Ovambové porobeni Portugalci ze sousední Angoly. Území německé kolonie obsazuje Jižní Afrika.

1920 - Společnost národů svěřuje Jihozápadní Afriku do mandátní správy Jižní Africe. Jihoafrické společnosti začínají využívat nucené práce pro těžbu nerostných surovin.

1946 - OSN neumožňují Jižní Africe připojit území Jihozápadní Afriky, Jižní Afrika odmítá předat území pod správu OSN.

50. léta - masové demonstrace proti špatným pracovním podmínkám. Vznik mnoha politických stran.

1958 - vzniká Ovambský lidový kongres, opoziční strana.

1960 - Ovambský lidový kongres se spojením s dalšími stranami transformuje v Lidovou organizaci Jihozápadní Afriky (SWAPO). V čele SWAPO stojí Samuel Daniel Shafiishuna (Sam) Nujoma.

1961 - Valné shromáždění OSN požaduje, aby Jižní Afrika poskytla Jihozápadní Africe nezávislost.

1966 - SWAPO zahajuje ozbrojený boj proti jihoafrické okupaci.

1968 - OSN oficiálně pojmenovává Jihozápadní Afriku Namibií.

1972 - OSN uznává SWAPO jako jediného legitimní reprezentanta namibijského lidu.

1975 - sousední Angola získává nezávislost. Angolská vládní MPLA podporuje SWAPO, které má v Angole své základny. JAR se kvůli tomu začíná vměšovat do občanské války v Angole.

1988 - na jednání v New Yorku je Namibijská nezávislost spojena s angolskou občanskou válkou. JAR souhlasí s namibijskou nezávislostí, výměnou za odchod kubánských sil z Angoly.

1989 - volby do ústavodárného shromáždění pod dozorem OSN vyhrává SWAPO.

21. 3. 1990 - získání nezávislosti na Jihoafrické republice. Ústavodárné shromáždění jmenuje presidentem Sama Nujomu ze SWAPO.

1994 - JAR předává Namibii Walwis Bay.

1994 - Nujoma a Swapo vyhrávají všelidové volby.

1998 - nepokoje v provincii Caprivi. Stovky lidí prchají do Botswany pro údajnou persekuci ze strany Namibijské vlády.

Srpen 1998 - Namibie posílá jednotky do Demokratické republiky Kongo na podporu prezidenta Kabily.

Srpen 1999 - výjimečný stav v provincii Caprivi. Jde o reakci na útoky obrojenců snažících se o připojení Kapriviho pásu k sousední Zambii, kde žijí etnické skupiny příbuzné etnikům v Kapriviho pásu.

1999 - účelové upřesnění ústavy, které umožňuje Nujomovi znovu kandidovat na prezidenta. Namibijská ústava totiž umožňuje prezidentovi pouze dvě volební období. Podle přijaté změny se Nujomovo první volební období se nepočítá vzhledem k tomu, že byl zvolen parlamentem a nikoliv všelidovým hlasováním.

Prosinec 1999 - Nujoma opět vítězí ve volbách.

Listopad 2001 - Nujoma ohlašuje, že znovu kandidovat již nebude.

Srpen 2002 - nový premiér Theo-Ben Gurirab označuje za prioritu pozemkovou reformu. Bílí farmáři, kteří vlastní významný podíl půdy se obávají násilného zabíraní půdy podobně jako k tomu došlo v Zimbabwe.

Listopad 2003 - odbory zemědělských dělníků plánují invazi na některé farmy. Vláda varuje, že se postaví proti nelegálnímu zabírání půdy. Dochází k dohodě s bílými farmáři.

Srpen 2004 - Německo nabízí formální omluvu za koloniální vyvražďování Hererů, odmítá však platit kompenzace potomkům obětí.

Listopad 2004 - v prezidentských volbách vítězí Nujomův dlouholetý spolupracovník Hifikepunye Pohamba. Významný podíl na moci v Namibii si však Nujoma stále udržuje jako prezident SWAPO. Jako takový například nominuje prvních 32 kandidátů na kandidátní listině SWAPO pro parlamentní volby.

Březen 2005 - Pohambova inaugurace. Neočekává se, že by výrazně měnil vládní kurs nastolený jeho předchůdcem.

Září 2005 - vláda začíná v rámci pozemkové reformy vyvlastňovat některé farmy.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.