Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Nepál
Přehled politického vývoje

Kolem začátku letopočtu - vznik raných států, které udržovaly styky s Tibetem a Čínou.

12. století - příchod indoíránského obyvatelstva z Indie.

Začátek 13. století-15. století - sjednocený stát dynastie Malla.

17.-18. století - Nepál ovládli Gurkhové, kteří zemi opět sjednotili.

1768 - vládce Gurkhů šáh Prithvi Narayan dobyl Káthmandu a položil základy jednotnému království.

1792 - Nepálská expanze zastavena prážkou od Číňanů v Tibetu. Nepál od té doby až do roku 1908 platí Číně vazalské poplatky.

1814-16 - britsko-nepálská válka vedená Východoindickou společností vedla k podpisu smlouvy, která vytýčila dnešní hranice Nepálu. Faktické podřízení země Britům.

1846 - státním převratem se dostal k moci rod Ránů. Ti dědičně vykonávali funkci ministerského předsedy. V podstatě neomezeně vládli až do roku 1951. Nepál byl za jejich vlády izolován od zbytku světa.

1923 - smlouva s Velkou Británií, která formálně uznala nepálskou suverenitu. Reálná nezávislost ve vnitřních i vnějších vztazích však mohla nastat až po stažení Britů ze sousední Indie v roce 1947.

1950 - v Indii vytvořena aliance sil proti rodů Ránů v čele s králem.

1951 - despotická vláda rodu Ránů svržena a nastolena omezená konstituční monarchie. Vláda vytvořena povstalci z Nepálské kongresové strany.

1953 29. května - Novozélanďan Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay vystoupily jako první lidé na světě na horu Mount Everest.

1955 - Nepál členem OSN. Zemřel král Tribhuwan a na trůn nastoupil král Mahéndra.

1959 - přijata vícestranická ústava.

1960 - po volbách, ve kterých zvítězila Nepálská kongresová strana, bylo státním převratem krále Mahéndry ukončeno krátké období demokracie. Král rozpustil parlament, zrušil ústavu a politické strany.

1962 - přijata ústava, která zavedla nestranický systém rad (zvaný paňčajat), v němž byla výkonná moc výhradně v rukách krále. První volby do Rastrya Panchayat se konaly v roce 1963.

1972 - král Mahéndra zemřel a na jeho místo nastoupil král Biréndra.

Od konce 70. let - sílí protesty opozice a protivládní demonstrace požadující demokratizaci politického systému.

1980 - těsná většina v referendu hlasovala pro udržení systému paňčajat. Král souhlasil s přímými volbami do národního shromáždění, nicméně bez existence politických stran.

1985 - Nepálská kongresová strana zahájila kampaň neposlušnosti s cílem obnovení stranického systému.

1986 - volby bojkotované Nepálskou kongresovou stranou.

1989 - spor s Indií týkající se dopravy a obchodu vedl k blokádě hranic a zhoršení hospodářské situace.

1990 - pouliční prodemokratické protesty potlačeny bezpečnostními silami, což vedlo k řadě obětí a uvězněných. Král Biréndra souhlasil s vydáním nové demokratické ústavy. Tím zrušen systém paňčajat a obnovena demokracie a konstituční monarchie.

1991 - Nepálská kongresová strana vyhrála první demokratické volby, ministerským předsedou se stal Giridži Prasád Koirala.

1994 - vláda Nepálské kongresové strany utrpěla porážku ve volbách kvůli nesplněným volebním slibům. Volby vedly k vytvoření komunistické vlády. Počátek orientace na Čínu.

1995 - komunistická vláda rozpuštěna, předsedou vlády se stal předseda Nepálské kongresové strany Šér Bahádur Deuba. Radikální Nepálská komunistická strana (maoisté) začala na venkově ozbrojený boj za zrušení monarchie a nastolení lidové republiky.

1997 - ministerským předsedou jmenován Lokéndra Bahádur Čanda po té, co vládě Šéra Bahádura Deuby byla parlamentem vyslovena nedůvěra. Čanda byl nakonec donucen kvůli rozkolu uvnitř svojí politické strany také donucen k rezignaci a byl nahrazen Súrjou Bahádurem Thapou, který v čele vlády stál již několikrát (1963-64, 1965-69 a 1979-83).

1998 - po půl roce musel kvůli rozkolu ve své straně rezignovat i Thapa. Novým předsedou koaliční vlády se opět stal Giridži Prasád Koirala.

1999 - ve volbách vyhrála Nepálská kongresová strana a ministerskou předsedkyní byla jmenována Krišna Prasád Bhattaraiová.

2000 - po odporu ve vládní Nepálské kongresové straně Bhattaraiová odstoupila. Premiérem opět Koirala (v čele již 9. vlády za posledních 10 let).

2001 - v dubnu proběhla generální stávka, ke které vyzvali maoističtí rebelové. 1. června byl opilým korunním princem Dipéndrou zastřelen král Biréndra, královna Aišwarija a další blízcí příbuzní, korunní princ nakonec zastřelil i sám sebe. Po smrti Dipéndry korunován králem prince Gyanéndra. Koirala odstoupil a ministerským předsedou se opět stal Šér Bahadur Deuba (11. vláda v posledních 11 letech). Tent sice v červenci vyhlásil mír s maoistickými povstalci, nicméně ti v listopadu prohlásili vyjednávání o míru neúspěšným a zahájili opět boj. Následně vyhlášen výjimečný stav.

2002 - pokračují boje mezi maoisty a vládními jednotkami. V květnu navštívil Deuba Británii a další rozvinuté země kvůli podpoře boje proti maoistům, americký prezident Bush přislíbil 20 milionů USD. V květnu byl rovněž rozpuštěn parlament, v říjnu odvolal král Gyanéndra Deubu a odložil konání nových voleb na neurčito. Premiérem se opět stal Lokéndra Bahádur Čand.

2003 - v lednu vyhlášeno příměří mezi vládou a povstalci. Čand odstoupil a král na jeho místo opět jmenoval Súrju Bahádura Thapu. V srpnu povstalci ukončili příměří a v září vyhlásili generální stávku.

2004 - Nepál se stává členem Světové obchodní organizace. Po několika týdnech protestů opozičních skupin odstoupil ministerský předseda Thapa. Král Gyanéndra znovu jmenoval ministerským předsedou opět Šéra Bahádura Deubu. Káthmándů asi týden blokováno maoistickými povstalci.

2005 - 1. února král Gyanéndra odvolal ministerského předsedu Deubu a jeho vládu, vyhlásil výjimečný stav a převzal přímé pravomoci, což odůvodnil potřebou vypořádat se s maoistickými povstalci. 30. dubna byl výjimečný stav zrušen. Bývalý premiér Deuba byl protikorupční komisí odsouzen na dva roky do vězení. Byl propuštěn v únoru 2006 po té, co komise byla postavena mimo zákon. Vzáří 2005 vyhlásili povstalci příměří, které skončilo v lednu 2006. V listopadu se maoisté a opoziční politické strany dohodly na programu na obnovu demokracie.

2006 - opoziční aliance v dubnu odvolala několik týdnů trvající stávku po té, co král souhlasil s ukončením svých přímých pravomocí a znovu ustavení parlamentu. Premiérem jmenován opět Koirala. Maoističtí povstalci vyhlásili tříměsíční příměří. V květnu parlament jednohlasně odsouhlasil redukci královských pravomocí. Vláda a povstalci zahájili jednání. V červnu spolu poprvé přímo jednají vůdce povstalců Pračanda a ministerský předseda Koirala a shodují se na tom, že by maoisté měli být součástí prozatímní vlády.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.