Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Nigérie
Přehled politického vývoje

Již někdy mezi lety 800 před n. l. a 200 n. l. - osídleno území Nigérie.

8. století n. l. - na severu Nigérie vznikly první hauské státy.

9. století - severní část území Nigérie součástí říše Kanem-Bornu, postupná islamizace (11. a 12. století).

Od 13. století - v jižní Nigérii se rozvíjely státy Jorubů.

Od 14. až 15. století - rozvoj beninské říše.

1472 - příjezd prvních Evropanů (Portugalců).

16. století - západonigerijské státy se staly součástí songhajské říše.

Od 17. století - pobřeží Nigérie a delta řeky Nigeru (tzv. Olejové řeky) tvořily centrum portugalského, španělského, nizozemského a britského obchodu s otroky.

1804-10 - "svatá válka", v průběhu které dobyli kočovní Fulbové pod vedením Osmana dan Fodio většinu hauských států a založili sultanát Sokoto (1809).

1807 - britský zákaz obchodu s otroky (ilegálně pokračoval do poloviny 19. století).

50. léta 19. století - Britové se usazují v okolí dnešního Lagosu. Postupně získávají kontrolu nad pobřežními státy a pronikají po Nigeru do vnitrozemí.

1861 - Lagos se stává první britskou kolonií v této oblasti. Zahájena expanze i do jorubského vnitrozemí.

1885 - vyhlášen britský protektorát nad téměř celým nigerijským pobřežím pod názvem Olejové řeky (Oil Rivers). Správa této oblasti realizována Královskou nigerskou společností (Royal Niger Company) George Goldieho.

1893 - celé území přejmenováno na Protektorát nigerijského pobřeží.

1897 - zahájena expanze na sever Nigérie.

1898 - zrušena smlouva s Královskou nigerskou společností (Royal Niger Company).

Do roku 1900 - Britové dobyli Benin (Edo), Nupe, Ilorin a Ibada, zároveň však v severních oblastech museli čelit pronikání Francouzů.

1900 - vznik britských protektorátů Severní a Jižní Nigérie.

1903 - vyvrácena sokotská říše.

1906 - Lagos začleněn do protektoráti Jižní Nigérie (Protectorate of Southern Nigeria).

1914 - britské protektoráta Severní Nigérie a Jižní Nigérie byly sloučeny do Kolonie a protektorátu Nigérie.

1922 - část bývalé německé kolonie Kamerun je začleněna do Nigérie jako mandátní území Společnosti národů pod správou Velké Británie.

20. léta 20. století - sílí protikoloniální hnutí, objevují se požadavky na samosprávu.

1946 - nová ústava dělící Nigérii na tři oblasti (Východní, Západní a Severní) a posilující autoritu místních vládců a náčelníků (politika "rozděluj a panuj").

1954 - přijata nová ústava, která znamená vytvoření federace. Jednotlivé vlády vybaveny rozsáhlými pravomecemi.

1957 - Východní a západní oblasti získali vnitřní nezávislost.

1960 - v říjnu se Nigérie stala nezávislým státem (federací) v rámci Commonwealthu s Nnamdim Azikiwem ve funkci guvernéra a později prezidenta. Ministerským předsedou, který stál v čele koaliční vlády, se stal Abubakar Tafawa Balewa. 3 politické strany, se kterými došla Nigérie k nezávislosti, měly regionální a etnický charakter. Kongres severních národů (Northern Peoples Congress - NPC) byl podporovaný Hausy ze severu, Národní rada Nigérie a Kamerunu (National Council of Nigeria and Cameroons - NCNC) byla základnou Ibů na východě. Jejich etnicky založené soupeření se negativně projevilo na demokratické politické stabilitě. Během 2 let se Nigérie dostala do hluboké politické krize.

1961 - plebiscit, konaný pod dohledem OSN, ve kterém se obyvatelstvo severní části Britského Kamerunu rozhodlo pro připojení k Nigérii (součást Severní oblasti).

1962-63 - provedeno kontroverzní sčítání lidu, které rozdmýchalo napětí mezi regiony i příslušníky různých náboženství.

1963 - v říjnu vyhlášena federativní republika v rámci Commonwealthu.

1966 January - Balewa killed in coup. Major-General Johnson Aguiyi-Ironsi heads up military administration.

1966 July - Ironsi killed in counter-coup, replaced by Lieutenant-Colonel Yakubu Gowon.

1966 - v lednu se uskutečnil první vojenský převrat, vedený generálem Ironsim, během kterého byl zabit ministerský předseda Balewa. Byla zrušena funkce prezidenta, předsedů místních vlád a byl rozpuštěn parlament, zrušena ústava. Moci se ujala Nejvyšší revoluční rada a správu oblastí převzali vojenští guvernéři. Nigérie byla prohlášena za unitární stát. V červenci uskutečněn protipřevrat plukovníka Yakubu Gowona, pocházejícího ze severu. Ironsi během převratu zabit.

1967 - přijata nová ústava, kterou byly 3 regiony nahrazeny 12 státy a byla obnovena federace. Obava z dominance severu vedla k vyhlášení nezávislosti 3 států na východě, ve kterých jsou hlavním etnikem Ibové (Igbové), pod názvem Biafra. To znamenalo rozpoutání krvavé občanské války s vládními silami, které se snažily obnovit jednotu Nigérie.

1970 - vůdci Biafry se vzdaly a hlavní představitel Chukwuemeku Odumegwu Ojukwu uprchl do Pobřeží slonoviny. Biafra znovu začleněna do Nigérie. Válka si vyžádala podle různých odhadů několik milionů lidí, převážně ibských obyvatel separatistického území.

70. léta - Nigérie se stala velkoproducentem ropy. Ropný boom a příjmy z ropy však byly vynakládány neúčelně, importy rostly mnohem rychleji než exporty a země se vážně zadlužila.

1975 - Gowon svržen vojenským převratem a uprchl do Británie. Nahrazen brigádním generálem Murtalou Ramatem Mohammedem, který zahájil přesun hlavního města z Lagosu do centrálněji ležící Abuji.

1976 - Mohammed zavražděn a nahrazen generálporučíkem Olesegunem Obasanjem, který zavádí prezidentskou ústavu po vzoru USA. Počet států v nigerijské federaci zvýšen z 12 na 19.

1978 - slavnostně vyhlášená nová ústava, která se snažila řešit problémy politický nesvárů a nestability. Posunula Nigérii od parlamentního k prezidentskému systému a prezidenta vybavila řadou pravomocí. Změny měly posílit pluralismus tak, aby moc přešla ze tří bývalých regionů do systému států s vlastními pravomocemi.

1979 - po 13 letech vojenské vlády se země v říjnu vrátila k civilní vládě. Prezidentem byl zvolen Alhaji Shehu Usman Alivu Shagari. Vyhlášena tzv. druhá republika.

1983 - Během roku 1983 dosáhly poměry stavu, kdy byla celá země zachvácena všeobecným nedostatkem a vláda se pokusila zavést program nového strukturálního přizpůsobení. Výsledkem byla její totální diskreditace. Vláda vyhostila asi 1 milion zahraničních pracovníků, převážně občanů Ghany. V srpnu a září byl ve volbách provázených nepokoji prezidentem znovu zvolen Shagari. Demokratický vývoj byl přerušen prosincovým nekrvavým převratem generálmajora Muhammada Buhárího.

1985 - další nekrvavý vojenský převrat. V jeho čele stál Ibrahim Babangída.

2. polovina 80. let - zaváděna opatření programu strukturálního přizpůsobování, hospodářská krize, sociální napětí.

1991 - v prosinci se Abuja stala oficiálně hlavním městem Nigérie.

1992 - postupný přechod k civilní vládě. Uskutečněny parlamentní volby. V parlamentních volbách zvítězila Sociálně demokratická strana (SDP).

1993 - v lednu převzala nejvyšší pravomoci Prozatimní rada, složená z civilistů. V červnu se konaly prezidetské volby, ve kterých zvítězil Mashood Abiola. Armáda odmítla uznat výsledky prezidentských voleb a v listopadu uskutečnila převrat, po kterém bylo rozpuštěno Národní shromáždění a moc převzala Prozatimní vládnoucí rada v čele se Sani Abachou. Opoziční politické strany zakázány.

1994 - rok proběhl ve znamení protivládních protestních akcí a stávek. V červnu se Abiola, vítěz prezidentských voleb z roku 1993, prohlásil prezidentem, ale byl zatčen. V září došlo k vytvoření nové vlády složené výhradně z vojáků.

1995 - k trestu smrti odsouzen spisovatel Ken Saro-Wiwa, což vyvolalo sankce Evropské unie, které trvaly do roku 1998, a pozastavení členstvíNigérie v Commonwealthu.

1996 - v září Státní volební komise jmenovala 5 politických stran, kterým bude povoleno účastnit se parlamentních voleb, jež se měly konat v roce 1998 a měly by znamenat návrat k civilní vládě. V říjnu bylo vytvořeno 6 nových států: Bayelsa, Ebonyi, Ekiti, Gombe, Nassarawa a Zamfara.

1998 - měsíc po smrti generála Saniho Abachy umírá ve vězení i Moshood Abiola. Novým předsedou Prozatímní vládní rady se stal generálmajor Abdulsalami Abubakar. který slíbil odstoupit do května 1999 ve prospěch voleného nástupce.

1999 - únorové svobodné prezidentské volby vedly k drtivému vítězství generála Oleseguna Obasanja, bývalého člena vojenské elity, který byl tři roky vězněn pro kritiku vojenské vlády a který byl z vězení propuštěn jen 8 měsíců před volbami. Stability v Nigérii byla opakovaně ohrožována bojem mezi fundamentalistickými muslimy a křesťany o rozšíření islámského práva šaría na převážně muslimském severu země.

2000 - srpnová návštěva prezidenta USA Billa Clintona byla vyjádřením symbolické podpory změnám, které jsou podnikány demokraticky zvolenou vládou prezidenta Oleseguna Obasanja. Několik nigerijských států na severu přijalo islámské právo šaría, což vyvolalo nepokoje mezi muslimským a křesťanským obyvatelstvem a stovky mrtvých.

2001 - tisíce lidí vyhnány ze svých domovů v důsledku etnických konfliktů ve státě Benue ve střední části země. V říjnu bylo v nigerijském hlavním městě Abuje podepsáno Nové partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD), což je plán afrických zemí na podporu rozvoje a zahraničních investic a odstranění překážek africkému exportu.

2002 - lednový výbuch muničního skladu v Lagosu zabil více než 1000 lidí. Asi 100 lidí bylo zabito během únorových srážek mezi Hausy a Joruby v Lagosu. V březnu byl odvolacím souden přehodnocen rozsudek islámských soudů na severu země, který odsoudl ženu za cizoložství k trestu smrti ukamenováním. V říjnu přisoudil Mezinárodní soudní dvůr sporný poloostrov Bakasi Kamerunu. V listopadu bylo zabito asi 200 lidí při nepokojích vyvolaných záměrem uspořádat ve městě Kaduma na převážně muslimském severu země soutěž Miss World, soutěž byla nakonec konána ve Velké Británii.

2003 - v prvních parlamentních volbách od skončení vojenské vlády v roce 1999 získala Lidová demokratická strana prezidenta Obasaja většinu v parlamentu. Volby provázeny nepokoji a nepravostmi. V dubnových prezidentských volbách byl na druhé funkční období zvolen Olesegun Obasanjo, kdaž získal víc než 60 % hlasů. Pozorovatelé z Evropské unie shledaly vážné nedostatky v průběhu voleb. Opoziční strany výsledky voleb odmítly. V srpnu vypukl etnický konflikt mezi příslušníky kmenů Ijaw a Itsekiri v okolí města Warri v deltě Nigeru, který si vyžádal asi 100 lidských životů. Ruská raketa vypustila v září první nigerijský satelit NigeriaSat-1 na oběžnou dráhu.

2004 - v lednu se Nigérie a Kamerun dohodly na společných pohraničních kontrolách na sporné hranici. V květnu vypukly srážky mezi muslimy a křesťany ve státě Plateau v centrální části Nigérie, kde byl vyhlášen výjimečný stav. V srpnu vypukly srážky mezi ozbrojenými gangy ve městě Port Harcourt, kde se těží ropa, které si vyžádaly zásah nigerijské armády.

2005 - v červenci se věřitelé z Pařížského klubu dohodli na odepsání dvou třetin nigerijského zahraničního dluhu, který se pohybuje okolo 30 miliard USD. Ke konci roku přišlo o život více než 200 lidí při dvou leteckých nehodách.

2006 - v lednu zahájili ozbrojenci v deltě řeky Nigeru útoky proti ropovodům a dalším ropným zařízením a zahraničním pracovníkům v ropném průmyslu. Povstalci požadují větší míru kontroly nad ropným bohatstvím oblasti. Během února přišlo o život více než 100 lidí během náboženských srážek na severu i jihu země. Senát v květnu odmítl změnu ústavy, která by umožnila prezidentovi Obasanjovi kandidovat potřetí v prezidentských volbách v roce 2007. V srpnu předala Nigérie sporný poloostrov Bakasi sousednímu Kamerunu.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.