Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Panama
Přehled politického vývoje

1501 - objevena během španělské výpravy Rodriga Bastidase.

1821 - vyhlášena nezávislost na Španělsku.

1821-1830 - připojena k Velké Kolumbii (území dnešní Kolumbie, Ekvádoru, Venezuely, Panamy). Po jejím rozpadu zůstala součástí republiky Nová Granada, jež byla vyhlášena v roce 1831 na území bývalé Velké Kolumbie po odtržení Ekvádoru a Venezuely.

1846 - uzavřena Malarrino-Bidlackova smlouva, jíž si USA zajistily výsadní postavení při eventuální stavbě komunikace.

1855 - dokončena první železnice spojující atlantické a tichomořské pobřeží.

1858-1863 - na základě nové ústavy vznikla z Nové Granady Granadská federace.

1863-1886 - Spojené státy Kolumbie nahradily Granadskou federaci, nová ústava uvolnila svazek jednotlivých států. V roce 1886 přijata nová ústava, která centralizovala stát.

1878 - francouzská společnost Compagnie Universelle vedená stavitelem suezského průplavu Ferdinandem Lessepsem získala koncesi na stavbu průplavu.

1889 - krach společnosti Ferninanda Lessepse, Američané převzali aktivity směřující ke stavbě kanálu.

1901 - uzavřena Hay-Herránova smlouva o podmínkách výstavby panamského průplavu Spojenými státy, která zajišťovala USA odkup koncese od Compagnie Universelle, tj. jejich výlučné právo komunikaci vystavět. Smlouvu však kolumbijský parlament odmítl ratifikovat.

1903 - panamská revoluce a vyhlášení nezávislosti Panamy na kolumbijské vládě, v pozadí stála snaha Američanů o volnost postupu při stavbě kanálu.

1904 - uzavření tzv. Hay-Bunau-Varillovy smlouvy, ta spolu s ustanoveními panamské ústavy zakotvila výlučné postavení USA v oblasti: zřízeno Panamské průplavové pásmo a umožněna intervence USA v zájmu zajištění stability a bezpečnosti v oblasti.

1908,1912,1918,1925 - intervence USA.

1936 - v duchu politiky "dobrého sousedství" ze strany USA nahrazena Hay-Bunau-Varillova smlouva Hull-Alfarovou smlouvou - zrušeno právo USA intervenovat.

1940-1941 - Arnulfo Arias prezidentem, nacionalisticky orientován, tj. též protiamericky.

2. sv. válka - prezident Arias podpořil státy Osy, sesazen za podpory USA. Američané prosadili posílení své vojenské přítomnosti v Panamě (1948 USA opustily všechny své základny v Panamě kromě pásma kanálu).

1945 - zakládající člen OSN.

1948-1952 - moc držel v rukou José Antonio Remón velitel Národní policie, který kontroloval také funkce prezidenta.

1952-1955 - Remón zvolen prezidentem.

1955 - mezi Panamou a USA uzavřena Smlouva o vzájemném porozumění a spolupráci, kterou Panama dosáhla zrovnoprávnění panamských pracujících v průplavovém pásmu a zvýšení částky ročního pronájmu, na druhou stranu Panama umožňovala USA na 15 let využít k vojenským účelům určitá území mimo průplavové pásmo.

1959-1960 - protiamerické demonstrace a srážky demonstrantů a policií a jednotek chránících průplavní pásmo.

1964 - tzv. spor o vlajku, vedl k vyostření vztahů mezi USA a Panamou.

1968 - prezidenta Marca Aurelia Roblese svrhla vojenská junta vedená Omarem Torrijosem Herrerou, ovládal stát jako neomezený diktátor. V roce 1972 zvolen prezidentem. Zavedl sociální a ekonomické reformy, které pozvedly panamské hospodářství.

1977 - USA a Panama podepsaly smlouvu (Carter-Torrijosovu), která potvrzovala panamskou suverenitu v oblasti průplavu a podle které po skončení přechodného období přejde k 1. 1. 2000 jako neutrální území pod panamskou správu a USA budou garantovat jeho vnější obranu.

1981 - Torrijos zemřel při havárii letadla.

1983 - Manuel Antonio Noriegea velitelem obranných sil, bez ohledu na výsledky voleb v letech 1984 a 1989 hrál rozhodující roli ve vedení státu, vzrůstající odpor Spojených států proti jeho vládě.

1989 - Noriega prohlásil prezidentské volby, v nichž pravděpodobně vyhrál jeho protivník, za neplatné, své odpůrce nechal potlačit. USA přerušily diplomatické styky s Panamou. Puč proti Noriegovi podporovaný USA skončil neúspěchem. USA posílily své vojenské pozice v zemi a vojensky zasáhly (na ochranu života a majetku amerických občanů, proti obchodu s drogami a za nastolení demokracie). Rozsáhlé útoky přinesly četné ztráty na životech (3-7 tisíc) a velké materiální škody na budovách i komunikacích.

1990 - příslušníci amerických jednotek zatkly Noriegu.

1999 - americké jednotky vrátily Panamě ostrov Galeta, který využívalo od 2. světové války.

1999 - v červenci USA formálně uzavřely svou základnu Fort Clayton v průplavové zóně a oficiálně tak ukončily svou vojenskou přítomnost v Panamě. V prosinci Panamský průplav oficiálně předán pod kontrolu Panamy.

1999-2004 - prezidentkou Mireya Elisa Moscoso Rodríguez.

2004 - Omar Torrijos Martín (syn OmaraTorrijose Herrery) prezidentem.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.