Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Peru
Přehled politického vývoje

11. stol. -1533 - Říše Inků (Tahuantinsuyu) - oblast dnešní Peru, Ekvádoru, zasahovala do Bolívie, Argentiny, Chile. Navázala na mnohem starší a souběžné kultury (mj. chavínskou 1200-400 př. n. l., paracaskou 400 př. n. l. - 400 n. l., mochickou 400 - 1000, chimskou 1300-1438). Na poč. 11. stol. založeno hlavní město Incké říše Cuzco. Vrchol říše přibl. 1450-1533.

1532 - do Incké říše připlula španělská výprava vedená Franciscem Pizarrem.

1533 - Incká říše zničena.

1780-1781 - indiánské povstání Tupaca Amaru proti španělské nadvládě.

1826 - dosažení nezávislosti na Španělsku.

1836-1839 - vytvořena konfederace Bolívie a Peru.

1842-1844 - občanská válka.

1865-1866 - tzv. tichomořská válka - námořní konflikt Peru, Chile, Bolívie a Ekvádoru proti Španělsku, které usilovalo o získání ostrovů Chincha u peruánských břehů. Mírový stav byl nastolen v roce 1871 a smluvně potvrzen v roce 1879.

1879-1984 - tzv. ledková válka mezi Chile a Bolivií, kterou podporovalo Peru o území s nerostným bohatstvím. V roce 1883 uzavřena smlouva, podle které dostalo Chile trvale peruánské území Tarapacá a na 10 let provincie Arica a Tacna. V roce 1884 uzavřeno příměří mezi Chile a Bolivií.

1924 - založena strana APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana - Americká revoluční lidová aliance), zastávala socialistickou ideologii a antiamerický přístup.

1941-1942 - peruánsko ekvádorská válka o hraniční území v Amazonii (hranice vycházela ze smlouvy mezi Velkou Kolumbií a Peru let 1829-1830, kterou Peru neuznávala), Ekvádor ztratil 2/3 sporného území.

1945 - zakládajícím členem OSN.

1948-1956 - prezidentem Manuel Apolinario Odría Amoreti. Dostal se k moci pučem a nechal se v úřadu prezidenta potvrdit v roce 1950. Sociální politikou usiloval o získání podpory lidových vrstev. Prováděl represe proti přívržencům APRA.

1956-1962 - Manuel Prado y Ugarteche prezidentem. Obnoveny demokratické svobody.

1963-1968 - Fernando Belaúnde Terry prezidentem.

1968 - peruánská revoluce - vojenský převrat nastolil levicovou diktaturu Juana Velasca Alvarada.

1968-1975 - Juan Velasco Alvarado prezidentem, vláda vojenské junty. Nasměroval peruánskou politiku tzv. třetí cestou, tj. mezi socialismem a kapitalismem - Plánem Inka znárodnil bankovnictví a velké průmyslové podniky, provedl pozemkovou reformu, podpořil sociální zákony. Hospodářská situace země se však nezlepšila.

1969 - vytvoření Společného andského trhu (Kolumbie, Bolívie, Ekvádor, Peru, Venezuela).

1970 - založena maoisticky orientovaná strana v čele s Abimaelem Guzmánem, tzv. Světlá stezka (Sendero luminoso).

1975-1980 - vojenským převratem se dostal k moci Francisco Morales Bermúdez. Rušení Velasskových zákonů. V letech 1977-1978 vlny stávek.

1980-1985 - Fernando Belaúnde Terry prezidentem, opět civilní vláda. Vyhlášena demokratická ústava. Světlá stezka vyzvala k "lidové válce" proti vládě a započala guerillovou válku.

1981 - konflikt týkající se peruánsko-ekvádorské hranice v Amazonii.

1984 - vznik Revolučního hnutí Tupac Amaru (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru - MRTA) inspirované Světlou stezkou. V roce 1987 jeho aktivity přerostly v partyzánskou válku.

1985-1990 - Alán García Pérez prezidentem. Zavedl úsporná opatření, jež měla vést k ozdravení hospodářství. Stávky, ozbrojené srážky a akce guerill přerostly v občanskou válku.

1990-1995, 1995-2000 - Albert Fujimori prezidentem. Zavedl nepopulární hospodářská opatření v duchu neoliberalismu, vč. privatizace. Na vlnu odporu reagoval samopučem v roce 1992 (rozpustil parlament, pozastavil platnost ústavy). Podařilo se mu značně oslabit guerillové hnutí Světlá stezka (vůdce Guzmán byl uvězněn) a MRTA.

1995 - v lednu až únoru vypukl konflikt týkající se peruánsko-ekvádorské hranice v Amazonii. V březnu podepsána dohoda o příměří, která umožnila vstup mezinárodních pozorovatelů pověřených dohledem nad pohraničním územím. V červnu uzavřena dohoda Peru a Ekvádoru o vytvoření demilitarizované zóny na sporné části hranice.

1996 - MRTA přepadli japonské velvyslanectví v Limě a zajala 400 lidí. Jejich propuštění podmínili propuštěním vězněných členů hnutí, vláda jejich požadavky odmítla. MRTA začala rukojmí postupně propouštět.

1997 - v květnu bezpečnostní síly osvobodily zbývající rukojmí, teroristé byli zastřeleni.

1999 - na základě předchozí dohody ministrů zahraničí Peru a Ekvádoru prezidenti obou států symbolicky -zasazením hraničního kamene- ukončily spor o hranici trvající od roku 1941.

2000 - Fujimori se nechal zvolit potřetí prezidentem. Následovaly vlny demonstrací a krvavé srážky s policií. Fujimori ztratil podporu USA a během oficiální návštěvy Japonska podal demisi. 2001-2006 - Alejandro Toledo prezidentem.

2003 - podepsána dohoda o volném obchodu s Mercosurem.

2005 - diplomatický konflikt mezi Peru a Chile o společnou hranici v moři, která je významnou oblastí rybolovu.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.