Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Papua-Nová Guinea
Přehled politického vývoje

Nejméně před 10000 lety - osídlení ostrova.

16. století n. l. - obchodování obyvatel ostrovů s obchodníky z Číny a malajské říše.

1526 - portugalský mořeplavec Jorge de Meneses jako první Evropan navštívil ostrov a pojmenoval ho "ilhas dos Papuas" ("země kudrnatých lidí"). Portugalci a Španělé se tu v dalším období usazují.

1768 - přistání francouzského mořeplavce Louis-Antoine de Bougainville na jeho cestě kolem světa. Podle něj pojmenován ostrov východně od Nové Guineje.

1828 - západní polovina ostrova připojena k nizozemským državám.

1873 - Poert Moresby je pojmenována po jednom z několika britských mořeplavců, kteří vznesly požadavek na ostrov ve prospěch Velké Británie.

1884 - východní část ostrova rozdělena mezi Velkou Británii (protektorát nad jihovýchodem ostrova - Britská Nová Guinea, od roku 1888 kolonie) a Německem (anektovalo severní část Nové Guineje, kde byl vyhlášen německý protektorát Země císaře Viléma).

1905 -britská část ostrova předána Austrálii, která ji přeměnila na Teritorium Papua.

1906 - kontrola nad Britskou Novou Guineou předána Australskému svazu a přejmenováí na Teritorium Papua.

1914-20 - území Německé Nové Guineji obsazeno Austrálií a v roce 1921 ji předáno Společností národů jako mandátní území (Teritorium Nová Guinea). Bylo spravováno odděleně od Teritoria Papua.

1933 - výpravy zlatokopů odhalily ve vnitrozemí ostrova více než milion lidí žijících pravděpodobně nezměněných způsobem života od doby kamenné.

1942-45 - Nová Guinea obsazena Japonskem.

Od roku 1946 - poručenské území OSN pod správou Austrálie.

1949 - společná správa Austrálie nad oběma územími - Teritoriem Papua i Nvou Guineou.

1951 - vytvořena 28 členná Legislativní rada.

1961 - první volby, jichž se účastnilo i domorodé obyvatelstvo.

1963 - OSN přeneslo správu západní Nové Guineje na Indonésii, dnes je toto území známé jako Papua.

1964 - Legislativní rada nahrazena 64členným shromážděním a poprvé jsou na většinu míst zvolení zástupci domorodého obyvatelstva.

1971 - přejmenování na Papua Nová Guinea (PNG).

1973 - dohoda s Indonésií o hranicích provincie Irian Jaya. Papua získala samosprávu.

1975 - vyhlášena plná nezávislost. Prvním ministerským předsedou se stal sir Michael Somare. Místní vláda na ostrově Boungainville se rozhodla oddělit od PNG. PNG odpověděla rozpuštěním provinční vlády a přerušením hospodářské pomoci.

1977 - první parlamentníc volby od vyhlášení nezávislosti.

1989 - vyhlášena "republika Boungainville" a vypukají boje mezi srmádou PNG a secesionisty z Bougainvillské revoluční armády (BRA), která usiluje o zastavení ničení životního prostředí ostrova a o relokaci zisků pocházejících z těžby na ostrově. Dosáhla zastavení těžby v Australany vlastněném měděném dole Panguna.

1994 - podpepsána dohoda s některými secesionisty, nicméně dohody se neúčastní BRA.

1995 - ustavena přechodná vláda na ostrově Boungainville pod vedením Theodora Mirionga. Tři místa vyhrazená pro BRA zůstávají neobsazená. Slíbena amnestie pro povstalce.

1996 - Theodor Miriong zavražděn, nahrazen Gerardem Sinatem.

1997 - vláda najímá žoldnéře ze Sandine International na ochranu vládních vojáků v Bougainville, což vyvolává nepokoje a rezignaci ministerského předsedy Chana. Asi 1000 tisíc lidí přišlo o život v důsledku sucha. Uzavřena dohoda z Burnhamu se separatisty na ostrově Boungainville, okolními zeměmi vytvořena skupina pro monitorování příměří od 30. dubna 1998, kdy má být podepsána dohoda o trvalém příměří. V parlamentních volbách vyhrály opoziční strany a byla sestavena koaliční vláda. Ministerským předsedou se stal dosavadní starosta Port Moresby Bill Skate.

1998 - v dubnu podepsána dohoda o trvalém příměří v Bougainville a rozmístěny Austrálií vedené monitorovací síly. Asi 3000 lidí bylo zabito vlnami tsunami. OSN vytvořilo v Boungainville na žádost vlády PNG svůj politický úřad.

1999 - v Bougainville vytvořena vláda usmíření pod vedením bývalých povstaleckých vůdců Josepha Kabui a Gerarda Sinata, v květnu zvolen Joseph Kabui předsedou Lidového kongresu v Bougainville. John Momis je jmenován guvernérem Bougainville.

2001 - v Aravě podepsána mírová dohoda o Bougainville, která předpokládá konání referenda za 10 až 15 let o budoucím statusu ostrova.

2002 - na třetí funkční období se ministerským předsedou stal sir Michael Somare.

2004 - Austrálie vysílá svoje policejní jednotky do PNG, které mají pomoci v boji proti zločinnosti. Podle jedné australské studie je PNG na cestě k hospodářskému a sociálnímu kolapsu.

2005 - Austrálie stáhla svoje policisty po té, co Nejvyšší soud PNG prohlásil jejich rozmístění v PNG za protiústavní. Obyvatelé ostrova Bougainville zvolili svoji první autonomní vládu, bývalý vůdce separatistů Joseph Kabui se stal prezidentem.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.