Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Rwanda
Přehled politického vývoje

Konec 13. století - příchod pasteveckých kmenů Tutsiů z jihu, kteří si podrobili usedlé Hutuy a Pygmeje (lovci-sběrači) a zřídili domorodá království.

16. století - vznik drobných státních celků.

17. století - Tutsijský král Ruganzu Ndori si podrobil centrální Rwandu a vzdálená území obývaná Hutuy.

Druhá polovina 19. století - Tutsijský král Kigeri Rwabugiri ustavil a sjednotil stát s centralizovanou vojenskou strukturou.

1858 - Britský objevitel Hanning Speke byl prvním Evropanem, který navštívil tuto oblast.

1890 - Rwanda se stala součástí Německé východní Afriky

1916 - země obsazena Belgií.

1923 - Belgie získala od Společnosti národů mandát na správu Ruanda-Urundi, kterou ovládala nepřímo prostřednictvím tutsijských králů.

1946 - Ruanda-Urundi se stala poručenským územím OSN spravovaným Belgií.

1957 - Hutuové vydali manifest, který požadoval změnu ve rwandské struktuře moci, která by jim dala hlas souměřitelný s počtem jejich příslušníků. Vytvořeny hutuské politické strany.

1959 - Tutsijský král Kigeri V. spolu s desítkami tisíc Tutsiů donuceny k exilu v Ugandě po násilí, které vypuklo mezi těmito Hutuy a Tutsiji, které si vyžádalo asi 10 000 lidských životů.

1960 - Rwanda získala autonomii. Volby, během kterých došlo ke krvavým etnickým srážkám, vyhráli Hutuové.

1961 - v zářiovém referendu se 83 % účastníků vyslovilo pro zrušení monarchie. Vyhlášena republika. Na konci roku odešlo v důsledku rozsáhlých represálií proti Tutsiům na 150 000 lidí do sousedních zemí, zejména do Burundi. V ugandském hlavním městě Kampale sídlí tutsijská exilová vláda.

1962 - Rwanda získala plnou nezávislost s Hutuem Gregoire Kayibandou jako prezidentem. Mnoho Tutsiů opustilo zemi.

60. léta - občanská válka, Tutsiové masakrováni Hutuy, tisíce Tutsiů odchází do exilu, konflikt s Burundi.

1963 - asi 20 000 Tutsiů zabito v odvetě za nájezd tutsijských povstalců z jejich základen v sousedním Burundi.

1973 - kmenové nepřátelství vedlo v červenci k vojenskému převratu, kterým svržen Gregoire Kayibanda, moci se chopil generálmajor Juvénal Habyaramina (1937-94), zrušena ústava.

1975 - Habyarimanem založena vládní strana MRND, Rwanda jednostranickým státem.

1978 - přijata nová ústava. Habyariman zvolen prezidentem

1981 - volby, které obnovily volenou legislativu a civilní vládu. Habyarimana se prohlásil prezidentem.

80. léta - pokračování ozbrojených mezikmenových konfliktů.

1988 - asi 50 000 hutuských uprchlíků uprchlo v důsledku etnického násilí z Burundi do Rwandy.

1990 - síly povstalců, převážně Tutsiové, z Rwandské vlastenecké fronta (RPF) vtrhli do Rwandy z území sousední Ugandy.

1991 - přijata nová ústava, podle které se Rwanda stala pluralitním státem. Pokračuje etnické násilí.

1992-93 - vytvořena přechodná koalice.

1993 - President Habyarimana podepsal dohodu o rozdělení moci s Tutsii v tanzánském hlavním městě Arusha, zdánlivě znamenající konec občanské války. Mise OSN byla vyslána na monitorování mírové dohody.

1994 - v dubnu byli rwandský prezident Habyarimana a burundský prezident Ntariamira zabiti při záhadném sestřelení jejich letadla nad Kigali. RPF zahájila hlavní ofenzívu. Extrémistické hutuské milice a členové rwandské armády začali se systematickými masakry Tutsiů. Během 100 dní bylo zabito asi 800 000 Tutsiů a umírněných Hutuů. V červnu dobyli tutsijští povstalci z Rwandské vlastenecké fronty hlavní město Kigali a dostali pod kontrolu i zbytek země. V červenci prohlásili válku za ukončenou a na znamení usmíření dosadili hutuského předáka Pasteura Bizimungua za prezidenta. V Zairu (dnešní Demokratické republice Kongu) mezitím působí vojáci poražené rwandské armády (Ozbrojené síly Rwandy - FAR), kteří se spolu se svrženou vládou připravují na násilný návrat. Do sousedního Zairu uprchlo z Rwandy asi 2 miliony Hutů včetně extrémních hutuských milic odpovědných za masakry Tutsijů a umírněných Hutů. Tyto extrémní hutuské milice ovládají v dalších letech uprchlické tábory ve východním Zairu.

1995 - hutuské milice a zairské vládní síly útočily na místní zairské tutsijské Banyamulengy. Zair se snaží přimět uprchlíky k návratu do Rwandy. Vytvořen Meinárodní tribunál OSN pro Rwandu, který začal soudit pachatele odpovědné za genocidu v roce 1994.

1996 - rwandští vojáci provedli invazi a útok na tábory ovládané hutuskými milicemi v Zairu ve snaze přinutit k návratu uprchlíky. V lednu schválena změna ústavy, třetím úředním jazykem angličtina. Tanzanie se také snaží přimět k návratu do Rwandy 540 000 rwandských uprchlíků.

1997 - Rwandou a Ugandou podporovaní povstalci svrhli v Zairu Mobutua Sese Seka. Laurent Kabila se stal prezidentem Zairu a přejmenoval ho na Konžskou demokratickou republiku. Desetisíce hutuských uprchlíků byly během války v Kongu přinuceny k návratu do Rwandy.

1998 - prezidentovi Kabilovi se nepodařilo vyhnat nebo zadržet hutuské milice ve východním Kongu, takže Rwanda začala podporovat jeho odpůrce a povstalce, usilující v Kongu o jeho svržení.

2000 - vládnoucí Rwandská vlastenecká fronta (RPF - Rwandan Patriotic Front) si udržela svoje výsadní postavení, ačkoli proběhlo několik významných změn na vedoucích vládních místech. V březnu rezignoval prezident Pasteur Bizimungu kvůli rozdílům na složení nové vlády a po té, co obvinil parlament, že se zaměřuje na hutuské politiky při vyšetřování korupce. Byl nahrazen viceprezidentem Paulem Kagame, který již předtím de facto vládl v zemi. Na konci roku probíhaly přípravy na místní volby. Bezpečnostní situace zůstala klidná, pokračuje reintegrace uprchlíků.

2001 - v říjnu začaly volby členů tradičních rad "gacaca", ve kterých běžní Rwanďané soudí případy genocidy z roku 1994. Byla zavedena nová vlajka a národní hymnakteré mají posílit národní jednotu a usmíření.

2002 - v dubnu byl uvězněn bývalý prezident Pasteur Bizimungu kvůli obviněním z nelegálních politických aktivit a ohrožení státní bezpečnosti. V červnu začal rozodovat Mezinárodní soudní dvůr v Haagu ve věci genocidy, ozbrojené agrese a porušování lidských práv, kterou vzneslo Kongo proti Rwandě. V červenci podepsali prezidenti Rwandy a Konga mírovou smlouvu, podle které Rwanda stáhne svoje vojáky z Konga a pomůže odzbrojit rwandské hutuské ozbrojence obviňované ze zabíjení tutsijské menšiny během genocidy ve Rwandě v roce 1994. V říjnu Rwanda stahování svých vojáků z Konga dokončila.

2003 - v květnu referendem schválen návrh nové ústavy, která má zabránit další genocidě zákazem podněcování etnické nenávisti. V srpnových prvních prezidentských volbách od genocidy v roce 1994 vyhrál dosavadní prezident Paul Kagame. V říjnových prvních pluralitních parlamentních volbách získala Kagameho Rwandská vlastenecká fronta absolutní většinu v parlamentu. Pozorovatelé z EU oznámili, že volby byly provázené nepravostmi a podvody. V prosinci byli shledáni vinnými tři ředitelé místních rádií, která během genocidy vyzývala Hutuy k zabíjení Tutsijů, a odsouzeni k dlouholetým trestům vězení.

2004 - v březnu Kagame odmítl francouzskou zprávu, podle které nařídil sestřelení letadla s rwandským a burundským prezidentem v roce 1994, které rozpoutalo následnou genocidu. V červnu byl na 15 let vězení za zpronevěru, podněcování násilí a spolčování s kriminálními živly odsouzen bývalý prezident Pasteur Bizimungu.

2005 - v březnu oznámila hlavní povstalecká skupina FDLR ukončení svého ozbrojeného boje. FDLR je jednou ze skupin obviňovaných z vytváření nestability v Konžské demokratické republice. Mnoho z jejích členů je obviněno z genocidy z roku 1994. V červenci vláda zahájila propouštění 36 000 vězňů, z nichž řada se účastnila genocidy v roce 1994. Jde o pokus uvolnit přplněné věznice.

2006 - 12 rwandských provincií bylo nahrazeno menším počtem administrativních jednotek s cílem vytvořit jednotky etnicky heterogenní.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.