Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Saudská Arábie
Přehled politického vývoje

Arabský poloostrov byl centrem vyspělých civilizací již staletí před příchodem Arabů.

4000-2000 před n. l. - Dilmun ovládal východní pobřeží poloostrova.

1. tisíciletí před n. l. - vytvořena konfederace států v jižní Arábii (Římany později nazývaná Arabia felix ,"Štastná Arábie"), která vytvořila kompletní síť obchodních cest a sloužila jako prostředník mezi Indií a Afrikou.

4. století n. l. - začal úpadek jižní Arábie, která se stala součástí aksumské říše. Na starých karavanních cestách nastal naopak růst obchodních center v Hidžázu. Nejdůležitějším z nich byla Mekka, kde se kolem roku 570 narodil prorok Mohamed (Muhammad), zakladatel islámu.

Kolem 570 - narození proroka Muhammada v Mekkce.

632 - smrt proroka Muhammada, v té době už byla většina poloostrova sjednocena pod vládou islámu.

Od poloviny 7. století - expanze arabské říše a islámu, která směřovala jak do Středomoří, tak na východ a jih.

13.-16. století - Arabský poloostrov ovládli egyptští mamlúci.

Začátek 16. století - Arabský poloostrov se stala součástí Osmanské říše. Místní vládci si však v jejím rámci uchovali značnou autonomii. Dědiční šerífové z Mekky například ovládali celou západní polovinu poloostrova.

Polovina 18. století - Muhammad Ibn Abd al-Wahháb, jenž hlásal návrat ortodoxního učení Muhammadovy doby, se spojil s rodem Sa'údů, kteří zahájili sjednocování poloostrova. Puritánské hnutí wahhábovců se rychle rozšířilo z Nadždu do Mekky a Mediny a rovněž do Iráku a Sýrie.

1811-18 a 1838 - Muhammad Alí paša dočasně ovládl zemi.

1871 - Osmané získávají kontrolu nad provincií Hasa.

1891 - rodina Saudů byla vyhnána do exilu konkurenční rodinou Rašídů podporovaných Osmanskou říší.

15. 1. 1902 - dobytí Rijádu Abdulem Azízem Ibn Sa'údem, který zahájil dlouholetý úspěšný boj za stabilizaci a rozšíření rodového panství.

1912 - v duchu wahhábismu založeno Ikhwan (Bratrstvo). Rychle se rozšiřuje a poskytuje podporu Abdal Azízovi v jeho boji za připojení dalších území.

1913 - Abdal Azíz získává provincii Hasa.

Začátek 1. světové války - Ibn Sa'úd kontroluje již střední Arábii a zmíněnou pobřežní oblast al-Hasa.

1916 - v Hidžázu se Husajn Ibn Alí z dynastie Hášimovců, který dosud uznával nadvládu Osmanské říše, s pomocí Britů prohlásil králem Hidžázu.

1921 - Abdal Azíz se prohlásil sultánem Nadždu.

1924 - Abdal Azíz získal území Mekky.

1926 - Abdal Azíz korunován na krále Hidžázu a Nadždu ve velké mešitě v Mekkce.

1928-30 - Bratrstvo, které Abdal Azíze podporovalo, se kvůli postupující modernizaci a rostoucímu počtu nemuslimů v zemi postavilo proti němu. Jeho stoupenci však poraženi.

1932 - obě části (Hidžáz a Nadžd) spojeny do Království Saúdské Arábie, Abdal Azíz prohlášen králem.

1933 - korunním princem jmenován Abdal Azízův nejstarší syn Saud.

1938 - objevena rozsáhlá ložiska ropy a začíná těžba USA kontrolovanou společností ARAMCO (Arabsko-americká ropná společnost)..

1953 - král Abdal Azíz zemřel a byl nahrazen korunním princem Saudem Bin Abdalem Azízem Al Saudem. Korunním princem jmenován králův bratr Fajsal.

1960 - Saudská Arábie Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

1964 - král Saud svržen svým bratrem korunním princem Fajsalem Bin Abdalem Azízem Al Saudem.

1970 - V Džiddáhu založena Organizace islámské konference.

1972 - Saudská Arábie získává 20 % ve společnosti ARAMCO.

1973 - Saudská Arábie vede ropný bojkot proti státům podporujícím Izrael během Jomkippurské války. Tzv. "ropná zbraň" vyvolala zvýšení cen ropy na čtyřnásobek.

1975 - král Fajsal zavražděn svým synovcem Fajsalem Bin Musaid Bin Abdalem Azízem a byl nahrazen svým bratrem Chálidem Bin Abdalem Azízem Al Saud.

1979 - Saudská Arábie omezila svoje diplomatické styky s Egyptem kvůli jeho dohodě s Izraelem. 200 fundamentalistů obsadilo Velkou mešitu v Mekkce, nejsvětějším místě islámu. Vláda znovu získala kontrolu nad mešitou po 10 dnech, pachatelé byli buď uvězněni nebo popraveni.

1980 - Saudská Arábie získala od USA plnou kontrolu nad společností ARAMCO.

1981 - Saudská Arábie zakládajícím členem Rady pro spolupráci v Zálivu (Gulf Cooperation Council - GCC)

1982 - po smrti Chálida na srdeční infarkt nastoupil na trůn korunní princ Fahd Bin Abdal Azíz Ibn Saúd. Král vládne pomocí dekretů a slouží jako premiér i jako nejvyšší náboženský vůdce.

1987 - Saudská Arábie obnovila svoje diplomatické styky s Egyptem.

1990 - Saudská Arábie odsoudila iráckou invazi do Kuvajtu a žádá USA, aby intervenovaly. Poskytla svoje území protiirácké koalici a vyhostila občany Jemenu a Jordánska kvůli podpoře těchto zemí Iráku.

1991 - Saudská Arábie se účastní zásahů proti Iráku za osvobození Kuvajtu.

1992 - král Fahd jmenoval Poradní radu (60 členů), která má pouze poradní funkci, ale není žádnou významnou politickou silou.

1993 - královský dekret rozdělil zemi na 13 administrativních jednotek, v jejichž čele stojí guvernéři.

1994 - islámský disident Usáma bin Ládin je zbaven sudskoarabského občanství. Poprvé oficiálně připuštěna existence opozice, když zatčeno 110 členů fundamentalistického uskupení požadujících politické reformy. Malé srážky na hranicích s Jemenem.

1995 - konflikt na hranicích s Jemenem byl urovnán za zprostředkování Egypta a Sýrie. Král Fahd byl zasažen mrtvicí. Vláda efektivně v rukách korunního prince Abdulláha (kterému bylo 71 let). Není jasné nástupnictví po něm. Dekret z roku 1994 dává králi jednostranné právo jmenovat svého nástupce, ale filosofické a ideologické i mocenské rozpory v rodině činí každou volbu problematickou. Někteří z 25 žijících synů Abdal Azíze Ibn Sa'úda si ještě činí nárok na nástupnictví, zatímco jiní to chtějí nechat na mladší generaci.

1996 - král Fahd opět přebírá kontrolu nad státními záležitostmi.

1997 - král zvýšil počet členů poradní rady z 60 na 90 a jmenoval do ní i 3 ši'ítské muslimy.

2000 - vládnoucí rodina Sa'údú čelila 18. rozpočtovému deficitu v řadě. Hospodářství rostlo pomaleji než populace. Sa'údové zavedli opatření k podpoře zahraničních investic (i možnost 100 %ního vlastnictví podniků a pozemků zahraničními subjekty), privatizaci státem dominovaného hospodářství a diverzifikaci hospodářství i na jiné sektory než ropné. Přesto pokles životního standardu, rostoucí nezaměstnanost, korupce, zneužívání veřejných výdajů a zákaz základních politických a občanských práv stále ohrožuje sociální stabilitu. Společenská smlouva, kterou Sa'údové potlačují politická práva výměnou za hospodářský standard začíná být narušována hospodářskými potížemi a vysokými výdaji členů královské rodiny.

2001 - Saudská Arábie a Írán podepisují dohodu o boji proti terorismu a organizovanému zločinu. 15 z 19 únosců letadel při útocích na New York a Washington z 11. září jsou občané Saudské Arábie. Král Fahd vyzývá k vymýcení terorismu, který je podle jeho slov zakázán islámem.

2002 - vstupuje v platnost nový systém trestního práva, který zakazuje mučení a předepisuje právo obviněného na právní zastoupení. Poprvé od irácké invaze do Kuvajtu obnoveny pohraniční přechody s Irákem. Podle vyjádření saudského ministra zahraničních věcí Saudská Arábie nedovolí USA využít jejího území pro případný útok na Irák.

2003 - USA oznámily, že stáhnou svoje jednotky ze Saudské Arábie a ukončí tak svoji vojenskou přítomnost, která začala během války za osvobození Kuvajtu v roce 1991. Obě země zůstanou spojenci. 300 saudskoarabských intelektuálů včetně žen podepsalo petici požadující podstatné politické reformy. Vláda oznámila, že do 1 roku mají být konány volby do městských zastupitelstev - první volby od vzniku království. V říjnu policie uvěznila asi 270 lidí při manifestacích za politické reformy. V listopadu udělil král právo Poradní radě navrhovat zákony bez jeho souhlasu.

2004 - Saudská Arábie vyjádřila ochotu jednat o podstaném snížení iráckého dluhu. Během roku se množí útoky na různé cíle.

2005 - první municipální volby v historii země. Ženy se jich nemohou účastnit. 1. srpna oznámila královská rodina smrt krále Fahda. Byl nahrazen bývalým korunním princem Abdulláhem. Po 12 letech jednání se Saudská Arábie stává členem Světové obchodní organizace.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.