Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Spojené arabské emiráty
Přehled politického vývoje

Starověk - území Spojených arabských emirátů bylo vždy v centru zájmu velkých říší.

6. století před n. l. - součást říše Achajmenovců.

3.-6. století n. l. - součást říše Sasánovců.

7. století - území dobyto Araby a islamizováno.

8.-9. století - existovala nezávislá knížectví.

Konec 9. století - nezávislá knížectví dobyta Abbásovci.

16.-17. století - území se stalo předmětem soupeření Persie, Turecka a Ománu.

18. století - rozpad Ománské říše, po němž vzniklo několik drobných emirátů s poměrně silnými pirátskými flotilami (odtud název Pirátské pobřeží).

Od začátku 19. století - proti Pirátskému pobřeží organizovány vojenské akce Velké Británie.

1820 - Británie podepsala s řadou místních vládců dohodu o potlačení pirátství na pobřeží zálivu.

1853 - "smlouva o věčném míru", která fakticky znamenala zřízení protektorátů. Území od té doby neoficiálně nazýváno Smluvní pobřeží (Trucial Coast), Smluvní státy (Trucial States), Smluvní Omán (Trucial Oman).

1892 - podepsány smlouvy mezi Velkou Británií a Smluvními státy, které daly Velké Británii kontrolu nad zahraničními záležitostmi emirátů.

Do 20. let 20. století - počátky protibritského odboje a plánů na vytvoření federace arabských emirátů.

30. léta 20. století - počátek těžby ropy, který upevnil zájem Velké Británie o emiráty.

1948 - vládcem Ra's al-Chajmá se stal šajch Sakr bin Muhammad al-Kásimi.

50. léta - objevení ropy.

1962 - zahájení vývozu ropy z Abú Dhábí.

Od poloviny 60. let - sílily projevy moderního nacionalismu a protibritské hnutí.

1966 - vládcem Abú Zabí se stal šajch Zajíd bin Sultan al-Nuhajjan.

1968 - plán na vytvoření Federace arabských emirátů. Jejími členy se staly i Katar a Bahrajn, nicméně v roce 1971 tyto dva státy vyhlásily nezávislost.

1971 - Katar a Bahrajn vyhlásily nezávislost. Írán okupuje některé ostrovy patřící Smluvním státům. V prosinci založilo 6 států federaci a nazvaly ji Spojené arabské emiráty (SAE). Prezidentem federace zvolen šajch Zajíd bin Sultan al-Nuhajjan, který se během své vlády zasloužil o sjednocení a hospodářský rozvoj země. Ještě téhož roku se SAE staly členem Ligy arabských států. Podle provizorní ústavy tvoří vládcové jednotlivých emirátů Federální nejvyšší radu (Federal Supreme Coucil), což je nejvyšší legislativní a výkonný orgán. Rada mezi sebou volí prezidenta a viceprezidenta státu a prezident jmenuje premiéra a vládu. V několika emirátech jsou oddělené konzultativní rady, nikde však nejsou žádné politické strany ani lidové volby.

1972 - stát Ra's al-Chajma vstoupil do federace jako sedmý člen. Byla vytvořena 40tičlenná Federální Národní rada (Federal National Council - FNC) složená ze zástupců jmenovaných sedmi vládci. Rada slouží jako poradní orgán, ale nemá žádnou legislativní pravomoc.

Od konce 70. let - období politického napětí mezi jednotlivými členy federace.

80. léta - naopak období politické jednoty, i když nadále přetrvává rivalita mezi Abú Zabí a Dubajem.

1981 - SAE zakládajícím členem Rady pro spolupráci v Zálivu (Gulf Cooperation Council- GCC).

1986 - na čtvrté pětileté období je prezidentem zvolen šajch Zajíd bin Sultan al-Nuhajjan.

1987 - pokus o převrat v emirátu Šarja. Šajch Sultan bin Muhammad al-Kasimi odstoupil ve prospěch svého bratra po té, co připustil špatnou politiku e finanční oblasti, nicméně byl znovu jmenován do funkce Nejvyšší radou vládců.

1991 - ozbrojené síly SAE se podílí na vojenských akcích proti Iráku během války v Perském zálivu. Od té doby SAE udržují prozápadní zahraniční politiku a pokračují ve vojenské spolupráci s USA, Británií a Francií. V červenci zbankrotovala Mezinárodní úvěrová a obchodní banka, ve které vlastní královská rodina 77,4 % akcií.

Od 1992 - SAE a Írán ve sporu o tři ostrovy, které se nacházejí blízko Hormuzského průlivu, které kontroluje Írán navzdory nárokům SAE. Írán trvá na tom, že návštěvníci těchto ostrovů musí mít íránská víza.

Únor 1994 - prezident šajch Zajd nařídil, aby celá řada zločinů, jako vražda, krádež, nevěra, nabízení drog apod. byla posuzována podle islámského práva (šarí'a).

1996 - Írán vyhrotil spor o tři ostrovy ležící blízko Hormuzského průlivu výstavbou letiště na jednom z nich.

1998 - SAE obnovily diplomatické styky s Irákem, které byly přerušeny po vypuknutí války v Kuvajtu.

1999 - Rada pro spolupráci v zálivu znovu potvrdila svou podporu SAE v jejich sporu s Íránem o ostrovy v poblíž Hormuzského průlivu.

2000 - SAE vedoucí silou v regionální námořní dopravě, otevírání bezcelních obchodních zón a podpora výstavby infrastruktury. Zvýšení vlivu v Perském zálivu prostřednictvím nákupů zbraní (např. letadla F-16 od USA, protiletadlové systémy od Ruska) a regionální diplomacie. Zlepšení vztahů s Íránem, dohoda s Ománem o části sporné hranice a dohoda s Bahrajnem o volném pohybu občanů. Uzavřena dohoda se Sýrií o budoucím vytvoření zóny volného obchodu.

2001 - prezident SAE šajch Zajíd bin Sultan al-Nuhajjan udělil z humanitárních důvodů amnestii asi 6000 vězňů. Vláda zmrazila účty a dispozici s majetkem 62 organizacím, které USA obvinily z podpory teroristických skupin.

2004 - kvůli nebezpečí útoku uzavřena americká ambasáda v Abú Zábí. V listopadu zemřel dlouholetý prezident šajch Zajíd bin Sultan al-Nuhajjan a byl nahrazen svým synem šajchem Chalífou.

2005 - prezident Chalífa vyhlásil plán na uspořádání první voleb v SAE. Relativně omezený počet občanů má volit polovinu členů Federální národní rady.

2006 - z důvodu politického odporu USA, vyvolaného obavami z možností teroristických útoků, se v březnu musela státní společnost Dubai Ports World vzdát kontroly nad 6 hlavními americkými přístavy.

2006 - v březnu až červnu vyhlásily Spojené arabské emiráty několik změn v hospodářské oblasti. Tyto změny zahrnují mimo jiné pracovní právo, kde mají přispět ke snížení závislosti SAE na zahraničních zaměstnancích, možnost zakládat odborové organizace a přesunutí dnů pracovního klidu z důvodu zlepšení hospodářských kontaktů se západními zeměmi.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.