Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Salvador
Přehled politického vývoje

1524 - počátek kolonizace vedená Pedrem Alvaradem.

1821 - vyhlášení nezávislosti na Španělsku.

1822-1823 - násilně připojen k mexickému císařství Augustína Itúrbide.

1823-1841 - součástí Středoamerické federace (konfederace středoamerických republik: Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Salvador).

1841 - vyhlášena nezávislost.

19. stol. - země čelila útokům a vlivu zejména ze strany Guatemaly.

1931-1944 - Maximiliano Hernández Martínez diktátorem. Podpořil přijetí sociálních a pracovněprávních zákonů.

1945 - zakládajícím členem OSN.

1950-1956 - autoritářský režim prezidenta Oscara Osoria.

1956-1960 - autoritářský režim prezidenta José Marii Lemuse.

1960 - moci se chopila vojenská junta.

1960 - Guatemala, Honduras, Salvador a Nikaragua uzavřely Všeobecnou dohodu o středoamerické ekonomické integraci, na jejímž základě byl vytvořen Středoamerický společný trh (Mercado Común Centroamericano -MCCA), vstoupila v platnost 1962, Kostarika se připojila později v roce 1962 s platností od 1963.

1962-1967 - prezidentem zvolen kandidát junty Julio Adalberto Rivera.

1967-1972 - Fidel Sánchez Hernández prezidentem.

1967 - vojenské konflikty s Hondurasem.

1969 - Honduras vydal dekret vypovídající nelegální salvadorské přistěhovalce ze země, kteří tam odešli kvůli domácí špatné hospodářské situaci. Tzv. fotbalová válka napětí týkající se salvadorských uprchlíků v Hondurasu přerostlo při hondurasko-salvadorských fotbalových zápasech v násilí a vlnu migrantů, Honduras s Salvadorem přerušily diplomatické styky, následoval letecký a pozemní útok salvadorské armády proti Hondurasu. Organizace amerických států vyzvala k zastavení palby. Salvador požadoval náhrady za škody způsobené Salvadorcům a zajistit bezpečnost Salvadorců žijících na území Hondurasu (překonání následků války, která trvala čtyři dny, trvalo celé desetiletí, až roku 1980 uzavřely obě strany mír).

1979 - sílí levicové guerrillové hnutí ve městech i na venkově.

1972-1977 - Arturo Armando Molina Marraza prezidentem.

1977-1979 - Carlos Humberto Romero prezidentem. Svržen vojenskou juntou.

1980-82 - José Napoleón Duarte prezidentem, vláda junty. Založeny tzv. komanda smrti, která likvidovali opozici.

1980 - junta iniciovala pozemkovou reformu, znárodnila bankovnictví a export kávy, cukru a bavlny postavila pod státní dozor. Tyto reformy považovala Reganova vlády za socialistické.

1980 - na základě peruánského zprostředkování El Salvador a Honduras uzavřely Obecnou mírovou smlouvu.

1981 - vypukla občanská válka mezi provládními skupinami a opozicí vedenou Národní osvobozeneckou frontou Farabunda Martího (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - FMLN).

1982-1984 - Alvaro Magana prezidentem.

1984-86 - Durarte znovuzvolen za podpory USA, jež se obávaly vlivu levicových sil z Nikaragui.

1989-1994 - Alfredo Felix Cristiani Burkard prezidentem.

1991 - OSN zprostředkovala jednání mezi FMLN a vládou.

1992 - povstalci a vláda podepsali v Mexiku tzv. Chapultepeckou mírovou smlouvu, která ukončila 12 let občanské války, jež přinesla 70-75 tisíc mrtvých. Započal politické, hospodářské a sociální reformy.

1992 - se vyostřil hraniční spor s Hondurasem.

1992 - Guatemala, Honduras a El Salvador vytvořily zónu volného obchodu.

1994-1999 - Armando Calderón Sol prezidentem.

1998 - Honduras se Salvadorem podepsaly hraniční demarkační smlouvu a formálně ukončily hraniční spor.

1999-2004 - Francisco Guillermo Flores Pérez prezidentem.

2004 - Antonio Elías "Tony" Saca prezidentem.

2004 - Salvador spolu s Guatemalou, Kostarikou, Nikaraguou a Hondurasem podepsaly s USA dohodu o Středoamerické zóně volného obchodu (CAFTA).

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.