Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Šalamounovy ostrovy
Přehled politického vývoje

Před 4000 lety - ostrovy osídleny Melanésany.

1568 - přistání španělského mořeplavce Alvara de Mendafia de Neyra, který dal ostrovům dnešní jméno.

1767 a 1768 - přistání francouzských a britských mořeplavců (Carteret a Bougainville).

18. a 19. století - britská a francouzská kolonizace.

1885 - Šalomounovy ostrovy rozděleny mezi Německo (severozápadní část v rámci Německé Nové Guineje) a Velkou Británii (jihovýchodní část, Britské Šalomounovy ostrovy).

1893 - nad britskou částí vyhlášen protektorát.

1899 - Německo postoupilo severní část (s výjimkou ostrova Bougainville) Velké Británii.

1942-44 - ostrovy obsazeny Japonci, po těžkých bojích osvobozeny USA. Po válce obnovena britská správa.

1946 - vytvořeno hnut za nezávislost (Marching Rule).

1967 - částečná samospráva.

1976 - plná samospráva.

1978 - vyhlášenanezávislost v rámci britského Commonwealthu. Alžběta II. zůstává hlavou státu.

1988 - Šalamouvy ostrovy spolu s Vanuatu a Papuou Novou Guineou zakládají Vedoucí skupinu (Spearhead Group), jejímž cílem je ochrana melanéských kulturních tradic.

90. léta - podpora separatistů na ostrově Bougainville zhoršila vztahy s Papuou Novou Guineou.

1997 - v parlamentních volbách vyhrála opoziční Aliance pro změnu a premiérem se stal Bartholomew Ulufa'alu.

1998 - Ulufa'alu'ova vláda těsně přečkala hlasování o vyslovení nedůvěry. Vypuká násilí na ostrově Guadalcanal, které vyhání tisíce lidí.

2000 - v červnu proběhl pokus o stání převrat, během kterého je premiér Ulufa'alu držen jako rukojmí, donucen rezignovat a na jeho místo se dostává Mannasseh Sogavare. V říjnu byla uzavřena mírová dohoda mezi ozbrojenými skupinami zprostředkovaná Austrálií. Následně byly rozmístěny mírové síly Austrálie a Nového Zélandu, které dohlíží na odzbrojení (zbraně údajně koupeny po ukončení bojů na ostrově Bougainville v roce 1998).

2001 - podepsána mírová dohoda v Marau mezi dvěma soupeřícími hnutími - Marau Eagle Force a Isatabu Freedom Movement, která má ukončit dva roky trvající konflikt. Sir Allan Kemakeza ze Stray lidové akce zvolen ministerským předsedou. Podle mezinárodních dárců (včetně Austrálie a Nového Zélandu) by se měl zaměřit především na prosazení práva a pořádku v zemi.

2002 - rostoucí hospodářské a sociální problémy, vláda není schopná platit důchody a platy státních zaměstnanců.

2003 - ministerský předseda žádá o vyslání zahraniční vojenské pomoci, která by zabránila rostoucí anarchii. V červenci jsou vyslány mírové sbory pod velením Austrálie, které mají obnovit pořádek a odzbrojit militantní skupiny.

2006 - v květnu parlament zvolil Manasseha Sogavareho ministerským předsedou, což vyvolalo nepokoje v hlavním městě Honiaře.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.