Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Seychely
Přehled politického vývoje

1502 - pro Evropany objevuje Seychely Portugalec Vasco da Gama, pravděpodobně se zde však nevylodil. Neosídlené Seychely byly známé již arabským obchodníků.

1609 - první zaznamenané přistání na Mahé - Britská Východoindická společnost.

1742 - přistání francouzská expedice z Mauriciu.

1756 - Francie si dělá na Seychely formální nárok. Souostroví získává své dnešní jméno.

1778 - první pokus o stálé osídlení. Rychlá deforestace a vývoz velkých želv.

Přelom 18. a 19. století - Seychely během francouzské revoluce a napoleonských válek několikrát mění vlastníka - střídají se Francouzi a Britové.

1814 - podle Pařížské smlouvy ostrovy připadají Britům, kteří jim nevěnují velkou pozornost a spravují je z Mauricia. Obyvatelstvo tvoří především Francouzi a jejich afričtí otroci, všichni žijící ve velmi nuzných podmínkách.

1834 - zrušení otroctví. Mnoho osadníků odchází. Na ostrovech se naopak usazují Afričané osvobození Brity z otrokářských lodí v oblasti. Později přicházejí malé skupinky malajských, indických a čínských obchodníků. Hospodářství se opírá o vývoz kopry, skořice a vanilky.

1903 - Seychely se stávají samostatnou korunní kolonií.

1948 - první volby. Asi 2000 dospělých majetných mužů volí čtyřčlennou Legislativní radu, která je poradním orgánem guvernéra.

1964 - vznik prvních politických stran - socialisticky orientované Seychelské lidové sjednocené strany (Seychelles People's United Party - SPUP), v čele s France-Albertem Reném, a tržně orientované Seychelské demokratické strany (Seychelles Democratic Party - SDP), v čele s Jamesem Manchamem. SPUP jednoznačně usiluje o nezávislost, SDP je pro zachování přidružení k Británii.

1965 - Británie od Seychel správně odděluje Île Desroches, Aldabra Islands a Farquhar Islands, které přičleňuje k Britskému indickooceánskému teritoriu (British Indian Ocean Territory - BIOT).

1966 a 1970 - legislativní volby vyhrává SDP.

1967 - rozšíření volebního práva. Seychely získávají více samosprávy.

1971 - otevřeno mezinárodní letiště na Mahé. Konec značné dopravní izolace Seychel a počátek rozkvětu turistického ruchu.

1974 - SDP vítězí ve sporných volbách. Získává 13 z 15 mandátů.

1975 - legislativní shromáždění rozšířeno na 25 členů, kooptováno 5 zástupců z obou stran. Vytvořena koaliční vláda a Británie přislíbila nezávislost.

29. 6. 1976 - vyhlášena samostatnost na Spojeném království, koaliční vláda SDP a SPUP, Mancham prezidentem, René viceprezidentem. Británie navrací ostrovy připojené k BIOT v roce 1965.

4.-5. 6. 1977 - při Manchamově návštěvě Londýna provádí skupina 60 aktivistů SPUP vycvičených v Tanzanii převrat. René, který prohlašuje, že o plánech puče nic nevěděl se stává prezidentem.

1978 - ze SPUP a několika menších stran je vytvořena Seychelská lidová pokroková fronta (Seychelles People's Progressive Front - SPPF) a je označena za jedinou povolenou stranu.

Červen 1979 - René jako jediný kandidát zvolen prezidentem. Sociální programy nové vlády zlepšují životní podmínky prostých Seychelanů, jednostranický systém a cenzura vadí vyšší a střední třídě.

1978-1987 - několik pokusů o svržení Raného vlády. Mancham a další exilové skupiny se snaží dosáhnout toho, aby René vláda byla vnímána jako jasně prosovětská a nedemokratická.

1981 - nejvýznamnější pokud o převrat. Žoldáci s jihoafrickou podporou se snaží dosadit Manchama opět k moci. Jsou poraženi s pomocí Tanzanských jednotek.

1982 - potlačena vzpoura armády.

1987 - vyvlastnění pozemků disidentů žijících v zahraničí za symbolické odškodné.

1991 - pod tlakem Británie a Francie SPPF souhlasí s liberalizací politického systému v zemi.

Duben 1992 - Mancham se vrací z exilu, zakládá Novou demokratickou stranu (New Democratic Party - NDP).

Září 1992 - vláda ruší výjimečný stav vyhlášený po pokusu o převrat v roce 1981. Zasedá Ústavní komise tvořená téměř výhradně zástupci SPPF a NDP. NDP později komisi opouští a návrh ústavy sepsaný SPPF není v referendu přijat.

Leden 1993 - obě strany souhlasí s dalším pokusem o sepsání ústavy.

Červen 1993 - nový návrh ústavy je přijat.

Červenec 1993 - volby, s mírnou převahou vítězí René a SPPF. Volby byly obecně spravedlivé, u voličů hrála roli obava ze ztráty zaměstnání a dalších výhod.

1998 - René je zvolen do dalšího funkčního období, SPPF získává 30 z 34 křesel v parlamentu.

Září 2001 - René vítězí v dalších volbách. Kandidátem opozice byl Wavel Ramkalawan. Poměr hlasů 54 % : 45 %.

Prosinec 2002 - SPPF vítězí v parlamentních volbách. Hlavní opoziční stranou je Seychelská národní strana (Seychelles National Party) s 11 mandáty.

Červenec 2003 - zahájení ekonomických reforem. V jejich rámci Seychely opouští Jihoafrické rozvojové společenství (SADC).

Duben 2004 - dlouholetý prezident René odstoupil po 27 letech v úřadě, funkce přešla dle ústavy na jeho viceprezidenta Jamese Michela.

Prosinec 2004 - Seychely jsou zasaženy vlnami tsunami.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.