Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Sierra Leone
Přehled politického vývoje

14. a 15. století - migrace kmenů Mende a Temne na území Sierry Leone.

1447 - pobřežní oblasti objeveny Portugalci pod vedením Alvara Fernandeze.

1467 - pobřežní oblasti podrobněji prozkoumány Pedrem de Cintra.

1495 - Portugalci zřídili pevnost na místě dnešního hlavního města.

1787 - Britští abolicionisté a filantropové založili osadu ve Freetownu pro repatriované a zachráněné otroky z Anglie, Nového Skotska a Jamajky.

1808 - Osídlení kolem Freetownu se stalo korunní kolonií.

1896 - Británie zřídila protektorát nad vnitrozemím v okolí Freetownu.

Od 40. let 20. století - sílilo protibritské národněosvobozenecké hnutí.

1954 - Sir Milton Margai, vůdce sierraleonské Lidové strany, jmenován hlavním ministrem.

1961 - v dubnu vyhlášena nezávislost Sierry Leone v rámci Commonwealthu.

1967 - vojenský převrat Charlese Blakea svrhl vládu premiera Siaka Stevense.

1968 - v dubnu se Siaka Stevens vrátil k moci jako hlava civilní vlády po dalším vojenském převratu.

1971 - v dubnu byla Sierra Leone prohlášena republikou, Stevens se stal prvním prezidentem.

1978 - vyhlášena nová ústava Sierry Leone, která se stává jednostranickým státem s Všelidovým kongresem (APC) vedeným Stevensem jakožto jedinou zákonnou politickou stranou. Vyhlášen státní bankrot.

1985 - po odchodu prezidenta Stevense do důchodu se prezidentem stal generál major Joseph Saidu Momoh.

1987 - Momoh vyhlásil výjimečný hospodářský stav.

1991 - začátek povstání Revoluční spojené fronty (Revolutionary United Front - RUF) vedené bývalým desátníkem armády Fodayem Sankohem proti prezidentu Momohovi. Guerillové skupiny v Libérii se spojily se sierraleonskými disidenty a obsadily několik měst blízko liberijské hranice. V září přijata nová ústava, která zavádí vícestranický politický systém.

1992 - v dubnu byl svržen prezident Joseph Momoh vojenským převratem vedeným kapitánem Valentinem Strasserem, zjevně nespokojeným ze selhání dohod s povstalci. Moci se ujala Národní vládnoucí prozatímní rada (NPRC). Pod mezinárodním tlakem Strasser vyhlásil plány na první vícestranické volby od roku 1967.

1994/1995 - na jihovýchodě země a v severní provincii Kambia vypuklo protivládní povstání vedené Revoluční sjednocenou frontou (RUF).

1995 - v dubnu slíbil předseda NPRC Valentine Strasser zrušit zákaz politických stran.

1996 - v lednu byl Strasser svržen vojenským převratem vedeným jeho ministrem obrany brigádním generálem Juliem Maada Bioem, který zároveň stanul v čele NPRC. V únoru se uskutečnily první pluralitní parlamentní a prezidentské volby za posledních 19 let. Nejvíce hlasů (36,1 %) získala Lidová strana Sierry Leone (SLPP), vládnoucí strana v letech 1961-67. Novým prezidentem se stal kandidát SLPP Ahmad Tejan Kabbah. V listopadu byla v Abidjanu (Pobřeží slonoviny) podepsána mírová smlouva mezi prezidentem Kabbahem a vůdcem povstalecké sierraleonské Revoluční sjednocené fronty (RUF) Fodayem Sankohem.

1997 - rozpad mírové dohody. Prezident Kabbah byl v květnu svržen koalicí armádních důstojníků vedených generál majorem Paulem Koromou a členy RUF. Civilní vláda tak byla nahrazena vojenskými představiteli, nejvyšším orgánem se stala Revoluční rada ozbrojených sil (AFRC). Koroma zrušil ústavu, zakázal demonstrace, zrušil politické strany. Kabbah uprchl do Guiney, aby zde zmobilizoval mezinárodní pomoc. V červenci Commonwealth pozastavil členství Sierry Leone. V říjnu uvalila Raba bezpečnosti OSN sankce na Sierru Leone, čímž chtěla zabránit dodávky zbraní a ropných produktů. Britská společnost Sandline přesto poskytovala "logistickou podporu" včetně pušek Kabbahovým spojencům.

1998 - po bezvýsledném devítiměsíčním jednání bylo v únoru za pomoci západoafrických intervenčních sil ECOMOG vedených Nigérií obsazeno hlavní město Freetown a povstalci odtud vyhnáni. V březnu tak mohl prezident Kabbah uskutečnit triumfální návrat do Freetownu. Boje však stále pokračovaly.

1999 - lednové boje v ulicích Freetownu mezi silami ECOMOG a Revoluční sjednocenou frontou Fodaye Sankoha si vyžádaly asi 5000 mrtvých. RUF nakonec vytlačena prač ze zničeného města. V květnu zavedeno příměří. V červenci byla po 6 týdnech jednání v tožském Lomé podepsána mírová smlouva, podle které podle které mají povstalci získat křesla ve vládě a ujištění, že nebudou stíháni za válečné zločiny. Na přelomu listopadu a prosince dorazily jednotky OSN kvůli kontrole dodržování mírové dohody (postupně až 13 tisíc vojáků, světově největší mise OSN). Pouze jeden z povstaleckých vůdců Sam Bokari se staví proti jejich přítomnosti. Mimo Freetown povstalci útočí na jednotky ECOMOG.

2000 - vůdce RUF Foday Sankoh byl v květnu 2000 zatčen mírovými silami po té, co bylo uneseno asi 500 příslušníků mírových sil a země se ocitla na pokraji opětovné brutální občanské války. Revoluční sjednocená fronta přesto podle mnohých zpráv pokračovala v provádění zvěrstev, porušování lidských práv a kupování zbraní ze sousední Libérie. V listopadu 2000 byla vzkříšena porušovaná mírová dohoda z roku 1999.

2001 - v lednu vláda odložila prezidentské a parlamentní volby stanovené na únor a březen o 6 měsíců kvůli pokračující neklidné situaci. V březnu se začali rozmisťovat jednotky OSN na území ovládaná povstaleckými skupinami. V květnu zahájen program odzbrojování povstalců.

2002 - v lednu prohlášena válka za skončenou. Podle oznámení mise OSN bylo dokončeno odzbrojení 45 000 bojovníků. Vláda a OSN se shodují na vytvoření tribunálu pro válečné zločiny. V květnových volbách vyhrála Kabbahova Lidová strana Sierry Leone a Kabbah se stal prezidentem. V září rozhodla Rada bezpečnosti OSN o prodloužení svojí vojenské mise na dalších 6 měsíců.

2003 - v červenci zemřel přirozenou smrtí vůdce povstalců Foday Sankoh čekající v cele na soud kvůli obviněním z válečných zločinů. V srpnu vystoupil prezident Kabbah před Komisí pravdy a smíření, která prošetřuje porušování lidských práv během občanské války. Řekl, že nemá co říct o operacích provládních milicí obviněných vedle povstalců z brutality proti civilistům.

2004 - v únoru bylo oficiálně ukončeno odzbrojování asi 70 000 bojovníků v občanské válce. V březnu zahájil činnost trestní tribunál podporovaný OSN, který má soudit představitele ozbrojených skupin z obou stran občanské války. V květnu proběhly první volby do místních zastupitelstev za posledních 30 let. V červnu zahájeno projednávání případů válečných zločinů. V září předaly síly OSN kontrolu bezpečnosti v hlavním městě Freetownu do rukou místních bezpečnostních sil.

2005 - v srpnu Rada bezpečnosti schválila zahájení pomocné mise OSN od roku 2006, která má nahradit mírovou misi, jež skončila po 5 letech v prosinci 2005.

2006 - v dubnu se ve Sierře Leone konal před soudem podporovaným OSN proces s bývalým liberijským prezidentem Charlesem Taylorem kvůli jeho roli v místní občanské válce.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.