Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Somálsko
Přehled politického vývoje

Starověk - území pod vlivem Egypta a později Aksumské říše.

7. století n. l. - arabské kmeny vytvořily sultanát Adal na pobřeží Adenského zálivu. Postupná islamizace země.

9. století - somálské kmeny začínají migrovat na území dnešního Somálska z Jemenu.

13.-16. století - vznik arabských sultanátů.

15. století - sultanát Adal se dostává pod nadvládu habešského království.

1542 - sultanát Adal dobyt somálským národním hrdinou Ahmadem Ben Ibrahim al-Gureyem a rozpadá se na menší státy.

16. století - rostoucí vliv Portugalců.

1862 - Francie se začíná obsazovat severozápadní Somálsko (pozdější Džibutsko).

1866 - pobřeží, které bylo pod vládou islámských imámů přešlo do správy zanzibarských sultánů.

1875 - Egypt okupuje města na somálském pobřeží a v části vnitrozemí

1884 - v severních pobřežních oblastech se usazují Britové, kteří zde zřizují kolonii Britské Somálsko.

1887 - Británie vyhlásila protektorát nad Somalilandem.

1888 - anglo-francouzská dohoda, která vymezuje hranice mezi francouzským a britským Somálskem.

1889 - Itálie vytvořila protektorát v centrální části Somálska, později spojený s územím na jihu získaném od zanzibarského sultána.

Konec 19. století - v oblasti severozápadního Somálska zřízena kolonie Francouzské Somálsko (Džibutsko). Proti rozdělení Somálska vypuklo protibritské povstání pod vedením muslimského duchovního (mulláha) Muhammada Ibn Abdalláha. Italové získávají od místních vládců na východním pobřeží další osady pod svou kontrolu.

1908 - osady na jihovýchodě Somálska spojeny do kolonie Italské Somálsko.

1924 - Velká Británie odstoupila Džubsko (Jubaland) oddělené od Keni, které má rozlohu asi 92 753 km2, ve prospěch Italského Somálska.

1935-36 - italsko-etiopská válka.

1936 - Italské Somálsko sloučeno s Etiopií do Italské východní Afriky.

1940 - v srpnu Italové okupují britský Somaliland.

1941 - Britové dobyli zpět Britské Somálsko a naopak obsadili Italské Somálsko, které se tak dostalo pod britskou vojenskou správu, která trvala až do roku 1950.

1950 - Valné shromáždění OSN vyhlásilo Italské Somálsko poručenským územím pod italskou správou.

1956 - Italské Somálsko získalo vnitřní autonomii.

1960 - britská a italská část Somálska získaly nezávislost, spojily se a vytvořily Spojenou republiku Somálsko, která se téhož roku stala členem OSN. Aden Abdullah Osman Daar byl zvolen prezidentem. Idea Velkého Somálska, totiž spojení všech území obývaných etnickými Somálci do jednoho státu, vedla v dalším období k řadě konfliktů se sousedními zeměmi (Etiopií a Keňou).

1963 - pohraniční konflikt s Keňou. Diplomatické vztahy s Británií přerušeny až do roku 1968.

1964 - pohraniční konflikt s Etiopií.

1967 - Abdi Rašid Alí Šermarke porazil Adena Abdullaha Osmana Daara v prezidentských volbách. Urovnán konflikt s Keňou.

1969 - vojenský převrat generála Muhammada Siad Barreho (*1919), během kterého byl zabit dosavadní prezident Šermarke. Za vlády Siada Barreho se Somálsko stalo totalitní diktaturou, zpočátku úzce spojenou se SSSR. Národní shromáždění bylo rozpuštěno a politické strany zakázány. Do roku 1976 vládla marxisticky orientovaná nejvyšší revoluční rada.

1970 - Barré prohlásil Somálsko socialistickým státem a znárodnil většinu hospodářství.

1. polovina 70. let - úzké vztahy se SSSR, levicový kurz totalitní vlády.

1974 - Somálsko se stalo členem Arabské ligy.

1974-75 - těžká sucha způsobila rozsáhlý hladomor.

1976 - změna ústavy, Somálsko socialistickou republikou, orientace na SSSR a arabské země.

1977 - Somálsko provedlo invazi na Somálci osídlené etiopské území Ogaden.

1978 - somálské síly vyhnány z Ogadenu s pomocí sovětských poradců a kubánských vojáků. Radikální změna politického kurzu, posílen vliv islámu, orientace na USA.

1. polovina 80. let - narůstání hospodářské a politické krize, počátek odporu opozičních sil.

1981 - prezident Barre vyloučil z vlády členy klanů Mijertyn a Isaq a nahradil je členy z vlastního klanu Marehan. To vyvolalo odpor a posílilo opozici proti jeho vládě. Opoziční skupiny se základnami na území Etiopie začaly ozbrojené akce proti vládě.

1987 - usmiřování s Etiopií přimělo Somálské národní hnutí (SNM) k okupaci severu Somálska.

1988 - mírová smlouva s Etiopií. Utlumení secesionistického hnutí v etiopském Ogadenu usilujícího o připojení k Somálsku.

Konec 80. let - roste intenzita občanské války. Somálska rozděleno na území ovládaná jednotlivými klany a skupinami.

1989 - zrušen systém jedné politické strany a zaveden politický pluralismus.

1990 - politický pluralismus zakotven v ústavě.

1991 - Muhammad Siad Barre svržen a prozatimním prezidentem se stal vůdce jedné z opozičních skupin Alí Mahdí Muhammad. Masové hladomory. V květnu vyhlásilo Somálské národní hnutí (Somali National Movement, SNM), složené především z příslušníků kmene Issaq, na území někdejšího Britského Somálska nezávislou republiku Somaliland. Oblast Somalilandu zůstala v průběhu dále pokračující somálské občanské války poměrně stabilní.

1992 - pokračování občanské války a hladomoru. Klanoví vůdci se zmocňují mezinárodní potravinové pomoci, takže v prosinci je do Somálska vyslána vojenská operace OSN vedená americkými jednotkami, která má obnovit státní správu a kontrolu nad distribucí mezinárodní potravinové pomoci.

1994 - v březnu vypracovali vůdci 12 bojujících skupin společný návrh na vytvoření centrální vlády. Představitelé dvou nejsilnějších frakcí Alí Mahdí Muhammad a Muhammad Farah Ajdíd podepsali v keňském hlavním městě Nairobi prohlášení, vyzývající k příměří, dobrovolnému odzbrojení, respektování lidských práv a demokratických zásad. V červnu podepsalo Somálské vlastenecké hnutí (Somali Patriotic Movement - SPM) a Somálská národní aliance (Somali National Alliance - SNA) v somálském přístavním městě Kismaayo mírovou smlouvu. V listopadu vypukly v odtrženém Somalilandu boje mezi stoupenci bývalého prezidenta Somalilandu v letech 1991-93 Abdurrahmána Ahmada Alího, kteří požadují federaci se Somálskem, a stoupenci současného prezidenta Muhammada Ibrahíma Egala, jenž federaci odmítá.

1995 - ukončena neúspěšná mise OSN v Somálsku. Vypukají další boje mezi znepřátelenými klany. V červnu byl prezidentem na schůzce 15 klanů zvolen Muhammad Farah Ajdíd.

1996 - v bojích byl postřelen a později zemřel Muhammad Ajdíd. Na jeho místo nastoupil jeho syn Husajn Muhammad Ajdíd.

1997 - v lednu podepsali zástupci 26 klanů mírovou smlouvu a vytvořili Radu národní spásy. Smlouvu však nepodepsal Husajn Muhammad Ajdíd ani zástupci odštěpeného Somalilandu. Tam byl v únoru prezidentem znovu zvolen Muhammad Ibrahím Egal, který odmítá federaci se Somálskem.

1998 - území Puntland v severním Somálsku vyhlásilo jednostranně nezávislost.

2000 - v srpnu zvolen na schůzce zástupců klanů prezidentem Somálska Abdulkassim Salat Hassan. V říjnu vyhlásil Hassanem jmenovaný ministerský předseda Alí Chálif Gelajadh vznik svojí vlády, první centrální vlády od roku 1991.

2001 - pkračují boje mezi jednotlivými soupeřícími skupinami. V únoru podepsala francouzská ropná společnost TotalFinaElf dohodu se somálskou přechodnou vládou o ropném průzkumu na jihu země. V dubnu vyhlásili klanoví vůdci podporovaní Etiopií úmysl do 6 měsíců vytvořit konkurenční vládu. Květnové referendum v odtrženém Somalilandu ukázalo všeobecnou podporu nezávislosti tohoto území. Přes návrhy OSN na další jednání pokračují ve zbytku Somálska boje a politická nestabilita.

2002 - v dubnu vyhlásila skupina klanových vůdců autonomii a vytvořila "Jihovýchodní regionální vládu". Po smrti Mohammada Ibrahima Egala převzal v květnu moc v odštěpeném Somalilandu nový prezident Dahir Riyale Kahin. V říjnu podepsalo 21 válčících skupin a přechodná vláda dohodu o bojů.

2003 - v dubnu těsně zvítězil úřadující prezident Dahir Riyale Kahin v prezidentských volbách v odštěpeném Somalilandu.

2004 - v lednu došlo k podepsání mírové smlouvy, podle které má být vytvořen nový parlament. V květnu a červnu však vypukla nová vlna bojů zvláště na jihu země. Přesto byl v srpnu v Keni ustaven přechodný parlament, který v říjnu zvolil prezidentem Abdullahi Yusufa. V prosinci byl do funkce ministerského předsedy parlamentem schválen Ali Mohammed Ghedi. Vlna tsunami způsobená zemětřesením u pobřeží Indonésie připravila v Somálsku o život několik set lidí a zničila obydlí desítkám tisícům obyvatel.

2005 - v červnu byl zahájen přesun somálské vlády a parlamentu z Keni do Somálska, nicméně probíhají spory o to, kdy by parlament a vláda měly sídlit. V listopadu vyvázl ministerský předseda Ali Mohammed Ghedi z pokusu o atentát.

2006 - v únoru poprvé zasedal somálský parlament vytvořený v roce 2004 v Keni na území Somálska, a to sice ve městě Baidoa v centrální části země. V březnu a květnu byly při těžkých bojích v hlavním městě Mogadišu zabity desítky lidí. Během června a července získaly kontrolu nad Mogadišem a dalšími územími na jihu Somálska ozbrojené skupiny Unie islámských soudů, kterým se v červenci a srpnu podařilo poprvé od roku 1995 zpřístupnit letiště a přístav v Mogadišu. V súdánském hlavním městě Chartúmu byly v září zahájeny mírové rozhovory mezi přechodnou vládou a Unií islámských soudů.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.