Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Přehled politického vývoje

1469-1472 - Portugalci objevují ostrovy Sv. Tomáš a Princův. Do konce století jsou ostrovy osídleny.

1522 - portugalská koruna začíná spravovat Sv. Tomáš.

1573 - portugalská koruna začíná spravovat Princův ostrov.

16. století - Portugalci zakládají plantáže cukrové třtiny a z africké pevniny přivážení otroky jako pracovní sílu. Ostrovy se stávají důležitým místem v transatlantickém obchodě s otroky.

19. století - zavedeno pěstování kakao, Sv. Tomáš se stává jeho významným producentem.

1951 - Kolonie se stává zámořskou provincií Portugalska.

1960 - formuje se nacionalistická skupina, která se později stává socialisticky orientovaným Hnutím za osvobození Sv. Tomáše a Princova ostrova (MLSTP).

1974 - vojenský převrat v Portugalsku umožňuje Sv. Tomáši získat nezávislost. Nová portugalská vláda uznává MLSTP jako partnera pro jednání o nezávislost. Z ostrovů odjíždějí představitelé portugalské správy, následují nepokoje.

12. 7. 1975 - vyhlášení nezávislosti na Portugalsku. Manuel Pinta da Costa z MLSTP se stává prezidentem a Miguel Trovoada premiérem. MLSTP se orientuje marxisticky, stává se jedinou povolenou stranou. Plantáže jsou znárodněny a stát se orientuje na komunistický blok.

1978 - vláda oznamuje potlačení pokusu o převrat. Do země přicházejí jednotky marxistické Angolské vlády.

1979 - Trovoada je uvězněn, obviněn ze spoluúčasti na pokusu o puč, později propuštěn a roku 1981 odchází do exilu.

80. léta - styky s východním blokem se ochlazují současně se zhoršování ekonomické situace na ostrově. Sv. Tomáš se hlásí k hnutí nezúčastněných a jedná se Západem o ekonomické spolupráci.

1988 - pokus o převrat. Dojde k neúspěšnému pokusu členů Frente Democrata Crista o invazi na Sv. Tomáš ze základen v Gabonu.

1990 - demokratizační proces. Nová ústava umožňuje existenci opoziční stran, zavádí pluralitní volby a omezuje počet možných následných prezidentských mandátů na dva. Trovoada se vrací do země.

1991 - první svobodné volby. Reformovaná MLSTP ztrácí většiny. Vlády se ujímá přechodová vláda připravující prezidentské volby, které vyhrává Trovoada jako nezávislý kandidát.

1992 - nutná úsporná opatření vyvolávají nepokoje.

1994 - MLSTP se navrací k moci. Princův ostrov získává autonomii.

1995 - Trovoada je sesazen při nekrvavém vojenském převratu. Tlak dárcovských zemí na pučisty však vede během několika dnů k dobrovolnému předání moci zpět Trovoadovi.

1996 - Trovoada opětovně vítězí ve volbách, těsně poráží da Costu. Ekonomická situace je stále špatná, opakují se protesty a pokračují i v následujícím roce.

1997 - Troavoda za nesouhlasu vlády navazuje diplomatické styky s Tchaj-wanem. Od tohoto kroku si slibuje příliv tchajwanské pomoci. Přerušeny styky s Čínou.

1998 - MLSTP vyhrává volby. Premiérem se stává Guilherme Posser da Costa.

2000 - stávka státních zaměstnanců za zvýšení platů. Zahraniční dluh země dosahuje pětinásobku ročního HDP.

Červenec 2001 - druhý prezident země Miguel Trovoada již nemohl kandidovat do třetího funkčního období. Kandidátem vládní strany se stává podnikatel a prezident Obchodní, průmyslové a zemědělské komory Fradique Melo Bandeira de Menezes a ve volbách vítězí.

Březen 2002 - MLSTP jen těsně vyhrává parlamentní volby. Je ustanovena vláda velké koalice.

Srpen 2003 - prezident oznamuje plán na zřízení americké námořní základny. Tento krok má chránit svatotomášská naleziště ropy.

Říjen 2002 - prezident jmenuje novou vládu po odvolání staré.

16. července 2003 - armáda využila cesty de Menezese do Nigérie a provedla převrat. Už po týdnu mu však po dohodě a přislíbené amnestii předala vládu zpět. Strůjci převratu vinili prezidenta a vládu ze korupce a zpronevěry fondů plynoucích z těžby ropy. Právě objevená ložiska ropy v pobřežním šelfu a příjmy z nich pocházející se ukazují jako destabilizující faktor svatotomášské politické scény.

Říjen 2003 - jednání s olejářskými společnostmi o licencích na těžbu ropy.

Březen 2004 - hádka mezi prezidentem a premiérem o ropných smlouvách. Částečné rekonstrukce kabinetu.

Září 2004 - po sérii korupčních skandálů prezident odvolává vládu a jmenuje novou.

Únor 2005 - Sv. Tomáš spole s Nigérií podepisují s mezinárodními firmami dohody na těžbu ropy z mořského dna.

Červen 2005 - opět kompletní výměna vlády. Během prvních čtyř let de Menezesovy prezidentství se jeho přičiněním v čele vlády vystřídalo pět premiérů. I další časté de Menezesovy zásahy do chodu mnoha institucí vedou jeho oponenty k přesvědčení, že příčinou určité politické nestability země je právě sám prezident.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.