Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Surinam
Přehled politického vývoje

1499 - oblast objevila Ojedova výprava.

1551 - nizozemští obchodníci založili na řece Surinam faktorii.

1630 - první pokusy Britů kolonizovat toto území.

1651 - oblast se stala britskou kolonií.

1667 - invaze Nizozemců, na základě smlouvy z Bredy oblast předána Nizozemí a výměnou Británie získala oblast Nového Amsterdamu (dnešní New York). Oblast pojmenována Nizozemská Guayana.

1799-1816 - okupace území Brity, poté navráceno Nizozemí.

19. století - po zákazu dovozu otroků (1863) pracovní sílu nahrazovali přistěhovalci z Indie, Číny a Jávy, tyto skupiny ovlivnily dnešní etnické složení země.

1941 - po obsazení Nizozemí Německem převzala kontrolu nad územím americká armáda, po skončení války země opět předána Nizozemcům.

1954 - ustavena samospráva (pro všechny vnitřní zaležitosti), Nizozemí si ponechává kontrolu nad obranou a zahraniční politikou.

1959 - Surinam nabyl vnitřní autonomií a nadále zůstal integrální součástí království.

1973 - počátek vyjednávání s nizozemskou vládou o nezávislosti.

1975 - vyhlášena nezávislost na Nizozemí.

1975-1980 - prvním prezidentem Johan Henri Eliza Ferrier.

1975 - vstup do OSN.

1980 - armáda vedená Desim Boutersem svrhla vládu. Ustaven diktátorský režim. Veřejnost očekávala, že se armádě podaří skoncovat s korupcí ve vládě a zlepšit životní úroveň obyvatelstva. Politická nestabilita.

1982 - na tzv. Prosincové zabíjení (December killing), kdy armáda zavražděna 15 členů opozice reagovalo Nizozemí a USA zastavením veškeré pomoci. Prezident Bouterse hledal podporu u představitelů Kuby, Grenady, Lybie a Nikaragui.

1985 - povoleny opoziční politické strany.

1986 - vypukla partyzánská válka, kterou se prezident pokoušel násilně potlačit.

1987 - prezident Bouterse obnovil demokracii pod tlakem demonstrující veřejnosti.

1987-1990 - Ramsewak Shankar prezidentem.

1990-1991 - vojenským převratem vedeným Boutersem nastoupil do funkce prezidenta Johann Kraag.

1991-1996 - Ronal Venetiaan prezidentem. Ekonomické problémy.

1992 - podepsána mírová smlouva s partyzány.

1996-1999 - Jules Wijdenbosch prezidentem. Vlny demonstrací proti vládní hospodářské politice, s požadavkem vypsání voleb, ukončily předčasně prezidentovo funkční období.

2000-2002 - v předčasných volbách se stal prezidentem Ronal Venetiaan.

2000 - spor Surinamu a Guayany o mořskou hranici.

2001 - Nizozemí (Nizozemská rozvojová banka) poskytla surinamské vládě desetiletou půjčku ve výši137,7 milionů euro s cílem konsolidovat státní dluh a posílit národní měnu. S tímto záměrem byl surinamský gulden nahrazen surinamským dolarem.

2005 - prezidentem opět zvolen Ronal Venetiaan.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.