Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Svatá Lucie
Přehled politického vývoje

1501 - Svatá Lucie spatřena Kryštofem Kolumbem.

1635 - Francouzi vytvořili na Svaté Lucii kolonii.

1660 - Francouzi podepsali smlouvu s domorodými Kariby.

1814 - Francie po Pařížské smlouvě postoupila Svatou Lucii Británii. Británie prohlašuje ostrov svojí korunní kolonií a přiváží sem otroky na práci na pantážích cukrové třtiny.

1834 - zrušení otroctví.

1871-1956 - Svatá Lucie se stala členem Federace Leewardových ostrovů.

1924 - Svatá Lucie získala zastupitelskou vládu.

1936 - Svatá Lucie získala ústavu, která zajišťovala většinu volených zastupitelů v legislativním radě.

1951 - zavedení všeobecného volebního práva pro dospělou populaci.

1958-62 - Svatá Lucie se stala součástí Federace Západoindického souostroví.

1964 - ukončení produkce cukrové třtiny na Svaté Lucii.

1967 - zavedena plná samospráva ve vnitřních záležitostech. Británie si ponechala kontrolu nad zahraničními věcmi a obranou.

1979 - Svatá Lucie získala nezávislost s Johnem Comptonem, vůdcem Spojené strany pracujících (United Workers Party - UWP), jako ministerským předsedou. Po vítězství St. Lucia Labour Party v parlamentních volbách se ministerským předsedou stal Allan Louisy.

1981 - po rozdělení SLP Louisy rezignoval a byl nahrazen Winstonem Cenacem.

1982 - po rozhodném vítězství UWP v parlamentních volbách se ministerským předsedou opět stává John Compton.

1987 - UWP těsně vyhrála v parlamentních volbách.

1992 - UWP vyhrála další parlamentní volby.

1992 - Derek Walcott, pocházející z hlavního města Castries získal Nobelovu cenu za literaturu.

1993 - pokles cen banánů vede k nepokojům a stávkám farmářů a pracovníků v zemědělství.

1996 - John Compton rezignoval a byl ve funkci ministerského předsedy nahrazen Vaughanem Lewisem.

1997 - po parlamentních volbách, ve kterých získala koalice vedená SLP největší vítězství v dějinách voleb země, se ministerským předsedou stal Kenny Anthony, stojící v čele koalice.

2002 září - tropická bouře Lili zničila polovinu úrody banánů. Na některých místech byly plantáže úplně zničeny.

2003 - v červenci parlament změnil ústavní slib poslušnosti britské monarchii za závazek loajality obyvatelům Svaté Lucie. V listopadu byl přijat nový trestní zákoník, který obsahuje sporné pasáže týkající se trestu vězení za rozšiřování "nepravdivých zpráv" a legalizace potratů.

2004 - ministerský předseda Kenny Anthony oznámil, že bude potřetí kandidovat ve volbách, které mají být konány do konce roku 2006.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.