Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Tanzanie
Přehled politického vývoje

Před 1 750 000 lety - nejstarší nálezy pozůstatků člověka v Olduvajské rokli.

7. století n. l. - začátek arabské kolonizace. Postupně se tanzanské pobřeží stává centrem obchodu v Indickém oceánu.

8.-10. století - Zanzibar kolonizován Araby a částečně i Peršany.

Od 10. století - navázány kontakty s Indií, jihovýchodní Asií a Čínou.

11. století - migrace bantuských kmenů do vnitrozemí Tanganiky.

13.-15. století - rozvoj arabských osad.

1498 - Portugalec Vasco da Gama přistál u pobřeží jako první Evropan.

1506 - většina pobřeží se dostává pod portugalskou kontrolu.

1699 - Portugalci vyhnáni africkými válečnickými kmeny Zimba a ománskými Araby.

18. století - ománský sultanát převzal obchodní kontrolu nad oblastí.

1841 - ománské hlavní město přemístěno z Maskatu na Zanzibar (jeden z ostrovů u tanzanského pobřeží). Arabští obchodníci s otroky podnikají nájezdy do vnitrozemí.

1861 - rozdělení omanského sultanátu a Zanzibar se stal nezávislým sultanátem.

80. léta 19. století - roste německý vliv.

1886 - Británie podepsala s Německem dohodu, která rozdělovala sféry vlivu - Německo získává pevninskou část dnešní Tanzanie s výjimkou pobřeží u ostrova Zanzibar, které je pod kontrolou zanzibarského sultána. Velká Británie získává kontrolu nad Zanzibarem a záhy (1890) tam vyhlašuje protektorát.

1890 - v listopadu vyhlásila Velká Británie protektorát nad Zanzibarem a Pembou.

1891 - Tanganika (pevninská část dnešní Tanzanie) se stala součástí Německé východní Afriky.

1905-08 - protikoloniální povstání Madži-Madži potlačené německou armádou.

1. světová válka - Tanganika okupována britskou, belgickou a jihoafrickou armádou.

1919 - Tanganika prohlášena mandátním územím Společnosti národů pod správou Velké Británie.

1925 - Zanzibar přičleněn k britské kolonii Keňa.

Po 2. světové válce - Tanganika přeměněna na poručenské území OSN pod britskou správou.

50. léta 20. století - posilování národně osvobozeneckých tendencí.

1960 - v záříových volbách v Tanganice vyhrál Tanganický africký národní svaz (TANU).

1961 - v prosinci vyhlášena nezávislosti Tanganiky (dominium).

1962 - v prosinci vyhlášena republika. Prvním prezidentem se stal předseda TANU Julius Nyerere. Ten v zemi vládl až do roku 1985. Během svojí vlády zavedl vlastní variantu afrického socialismu, kterou nazýval udžamá. Ta se vyznačovala kolektivismem, zestátněním, egalitářstvím, vládou jedné strany a autoritativním režimem prezidenta.

1963 - po vleklých jednáních poskytli Britové v červnu Zanzibaru vnitřní samosprávu a v prosinci byla vyhlášena nezávislost zanzibarské konstituční monarchie v rámci Commonwealthu.

1964 - v lednu byl levicovým povstáním svržen zanzibarský sultán a byla tam vyhlášena Zanzibarská lidová republika. Prezidentem byl jmenován vůdce Afro-šírázské strany (ASP) Obeid Amani Karume a byl zaveden jednostranický politický systém. V dubnu se Zanzibar a Tanganika spojily do Sjednocené republiky Tanganiky a Zanzibaru. Prezidentem se stal tanganický prezident Julius Nyerere a viceprezidentem Karume. V říjnu byl název státu změněn na Sjednocená republika Tanzanie. Zanzibar si uchoval vnitřní samosprávu.

1967 - Nyerere vydal tzv. arushskou deklaraci, která požaduje rovnostářství, socialismus a soběstačnost.

1977 - spojení Tanganické africké národní unie a Afro-šírázské strany do Revoluční strany, která je jedinou politickou stranou v zemi.

1978 - dočasná okupace části tanzanského území Ugandou.

1979 - tanzanská armáda provedla invazi do Ugandy, obsadila hlavní město Kampalu a svrhla ugandského diktátora Idi Amina.

1985 - Nyerere odstoupil a odešel do důchodu. Jeho nástupcem se stal zanzibarský prezident Ali Hassan Mwinyi, který zahájil program hospodářské obnovy. Ostrovy Zanzibar a Pemba získaly rozšířenou autonomii, vlastní ústavu a parlament. Postupně vzniká napětí mezi Zanzibarem, který vystupuje relativně nezávisle na ústřední vládě, a Tanganikou, která vlastní vládu nemá.

Přelom 80. a 90. let - sílil tlak na zavedení pluralitního politického systému.

1992 - změna ústavy, která umožnila zavedení pluralitního politického systému.

1993 - Zanzibarem jednostranně vstoupil do Organizace islámské konference, což zvýšilo napětí mezi Zanzibarem a Tanganikou. V srpnu Zanzibar svoji přihlášku stáhl. Parlament požaduje ústavní změny, které by vytvořily zvláštní vládu i v Tanganice.

1995 - v říjnu se konaly první pluralitní parlamentní volby, ve kterých získala vládnoucí Revoluční strana (Chama Cha Mapinduzi - CCM) 186 z 232 parlamentních křesel. Uskutečněny též první volby zanzibarského prezidenta (do té doby byl prezident jmenován a zároveň byl 2. viceprezidentem v ústřední vládě), ve kterých zvítězil dosavadní prezident Salmin Amour. V listopadových celostátních prezidentských volbách vyhrál kandidát Revoluční strany Benjamin William Mkapa, který získal zhruba 62 % hlasů.

1999 - v říjnu zemřel bývalý dlouholetý prezident Nyerere.

2000 - Mkapa znovu zvolen prezidentem (získal zhruba 72 % hlasů).

2001 - v lednu vypukly na Zanzibaru nepokoje a protesty proti zákazu opozičních shromáždění požadujících brzké konání voleb. Střety s policií si vyžádaly 31 lidských život¨ů, asi 100 lidí bylo zatčeno. Tanzanská vláda vyslala do oblasti armádu. V březnu se vládnoucí strana CCM a hlavní opoziční strana na Zanzibaru Jednotná občanská fronta (Civic United Front - CUF) dohodly na vytvoření společného výboru, který má obnovit klid a zajistit návrat uprchlíků z Keni. V dubnu byla v komerčním centru Dar-es-Salamu uspořádána společná demonstrace opozičních stran, které se zúčastnily desítky tisíc lidí. Šlo o první takovou společnou demonstraci opozičních stran za posledních několik desetiletí. V listopadu vytvořila Tanzanie, Uganda a Keňa společný regionální parlament, který by měl přijímat předpisy týkající se oblastí společného zájmu těchto zemí, kterými jsou především obchod a otázky imigrace.

2002 - v červnu přišlo při největším vlakovém neštěstí v dějinách země o život téměř 300 lidí. Prezident si v srpnu vysloužil kritiku opozičních stran za nákup prezidentského letadla v hodnotě 21 milionů USD.

2005 - v říjnových parlamentních volbách v Zanzibaru zvítězila vládnoucí CCM. V prosincových celostátních prezidentských volbách zvítězil kandidát vládnoucí CCM a zároveň dosavadní ministr zahraničních věcí Jakaya Kikwete. Nahradil tak Benjamina Mkapu, který odešel do politického důchodu po 10 letech ve funkci.

2006 - v červnu navštívil Tanzanii čínský premiér Wen Ťia-pao během své návštěvy 7 afrických zemí, ve kterých se snažil zajistit energetické zdroje pro rozvíjející Čínu. V tanzanii podepsána řada dohod týkajících se zdravotnictví, dopravy a komunikací.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.