Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Tonga
Přehled politického vývoje

8.-7. století před n. l. - ostrovy byly osídleny Polynésany.

10. století n. l. - vznik nejstarších státních útvarů.

1616 - severní část souostroví obepluli nizozemští mořeplavci.

1643 - další tonžské ostrovy objeveny Nizozemcem Abelem Janszoonem Tasmanem (1603-59).

1773-77 - třikrát navštívil Tongu britský mořeplavec James Cook a pojemnoval tyto ostrovy Přátelské ostrvy (Friendly Islands).

20. léta 19. století - příjezd metodistických misionářů z Anglie.

30. léta 19. století - misionáři obrátili na křesťanství hlavního náčelníka Taufa'ahau Tupoua.

1875 - Taufa'ahau Tupou přijal jméno George Tupou I. a vytvořil jednotné tonžské království. Přijata ústava podle britského vzoru.

1900 - Tonga se stala britským protektorátem s vnitřní samosprávou. Britskou královnu zastupuje fidžijský guvernér.

1918-65 - vláda královny Salote Tupou III.

1953 - návštěva královny Salote ve Velké Británii při příležitosti korunovace Alžběty II.

1958 - Tonga požaduje větší autonomii.

1965 - po smrti královny nastupuje na trůn Taufa'ahau Tupou.

1970 - zrušen protektorát a vyhlášena nezávislost Tongy v rámci Commonwealthu.

1988 - smlouva s USA, která dovolila americkým válečným plavidlům projíždět tonžskými teritoriálními vodami.

Od konce 80. let - sílí hnutí za reformy státní správy.

1992 - vznik prodemokratického hnutí.

1994 - prodemokretickým hnutím založena první tonžská politická strana - Tonžská demokratická strana, později přejmenovaná na Lidová strana, která usiluje o demokratické reformy.

1996 - parlamentní volby, ve kterých zvítězily prodemokratické síly.

1999 - prodemokratické hnutí zorganizovalo diskuzi o podobě nové demokratičtější ústavy.

2000 - ministerským předsedou jmenován králův nejmladší syn 'Ulukalala Lavaka Ata.

2001 - vypuknutí finančního skandálu v důsledku ztráty 26 milionů USD státních peněz oficiálním dvorním šaškem (americkým obchodníkem).

2003 - přijaty změny ústavy, které dávají větší pravomoci králi a zvyšují státní kontrolu nad médii.

2004 - bývalý dvorní šašek souhlasil se zaplacením 1 milionu USD k vyrovnání právního sporu s Tongou. Zdůvodu nedostatku financí na opravy byla uzavřena Tonžská královská letecká společnost (Royal Tongan Airlines).

2005 - poprvé se členové parlamentu stali členy vlády (před tím byli členové vlády vybíráni z příslušníků královské rodiny). Protesty pracovníků ve státní správě doprovázeny v hlavním městě násilnostmi. Demonstrace tisíců lidí za demoratické reformy. Tonga přijata jako 150. člen do Světové obchodní organizace.

2006 - po rezignaci prince 'Ulukalala Lavaka Ata se v březnu stal ministerským předsedou Fred Sevele, poprvé zvolený z řad členů parlamentu. V červenci přišli při automobilové nehodě v USA o život dva členové královské rodiny.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.