Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Turkmenistán
Přehled politického vývoje

V 6.-4. století před n. l. - území součástí perské říše.

329 před n. l. - území dobyto Alexandrem Velikým.

Polovina 3. století před n. l. - území součástí parthské říše.

Od roku 226 n. l. - jih země pod vlivem říše sasánovské Persie.

V 7.-8. století - Střední Asie připojena k arabské říši, počátek islamizace.

10.-12. století - části Turkmenistánu pod vlivem Samánovců, Ghaznovců a Chorezmu. Zhruba ve stejném období příchod nomádských seldžuckých kmenů a Mongolů.

13. století - území dobyto mongolskou říší.

14. století - součástí říše Timúra Lenka.

15.-18. století - jižní část pod perským vlivem, severní část pod vládou uzbeckého chivského a bukcharského chanátu. Soupeření těchto říší o nadvládu.

1881 - po bitvě u Gok Tepe, ve které přišlo o život 150 000 Turkmenů, začleněno území Turkmenistánu do ruské říše (jako součást Turkestánu).

1918-21 - občanská válka proti bolševikům.

1918 - zřízena Turkestánská ASSR, která zahrnovala dnešní Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán a další oblasti Západního Turkestánu.

1924 - vznik Turkmenské sovětské socialistické republiky.

20. a 30. léta - občasný ozbrojený odpor proti sovětské kolektivizaci a sekularizaci.

1948 - 100 000 lidí přišlo o život při zemětřesení, které poničilo Ašchabád.

1960-67 - po dokončení Karakumského kanálu nárůst produkce bavlny.

1971-85 - v čele turkmenské komunistické strany Muhammad Gapusov.

1985 - do čela turkmenské komunistické strany se dostává Saparmurad Nijazov.

1989 - turkmenští intelektuálové založili lidovou frontu, která byla o rok později zakázána.

1990 - turkmenský nejvyšší sovět vyhlásil svrchovanost a zvolil Nijazova svým předsedou.

1991 - Nijazov podpořil převrat proti Gorbačevovi. Turkmenistán vyhlásil nezávislost a stal se zakládajícím členem SNS. Prvním prezidentem Saparmurad Nijazov.

1992 - Turkmenistán přijal novou ústava, dávající silné pravomoci prezidentovi. V prvních přímých prezidentských volbách získal Nijazov 99,5 % hlasů (neměl protikandidáta). Postupné budování autokratického režimu (od roku 1993 Nijazov nazývaný Turkmenbaši - vůdce Turkmenů). Jedinou povolenou politickou stranou je Demokratická strana Turkmenistánu, složená z bývalých komunistů.

1993 - zvedení nové měny manat, zahájení program opatrných hospodářských reforem a podporuje příliv zahraničních investic do svého ropného průmyslu.

1994 - 99,99 % hlasů v referendu schválilo prodloužení funkčního období prezidenta Nijazova až do roku 2004. Pro parlamentí volby sestavena jednotná kandidátka.

1997 - Turkménistán uzákonil soukromé vlastnictví půdy.

1998 - otevřen plynovod do Íránu.

1999 - Parlament zvolil Nijazova doživotním prezidentem. Zrušen trest smrti.

2000 - Nijazov prohlásil, že odstoupí do roku 2010 po dovržení 70 let věku. Prezident zveřejnil plány na výstavbu asi 2000 kilometrů čtverečních velkého jezera v poušti Karákum, které by zásobovalo okolí vodou. Podle vědců by však projekt poškodil zdejší životní prostředí.

2002 - prezident Nijazov přejmenoval měsíce v roce podle sebe, své matky a duchovního vůdce Ruhnama. Po údajném útoku na prezidenta zatýkáni opoziční aktivisté, ministr zahraničních věcí Boris Šikchmuradov odsouzen na doživotí. Odsouzeno dalších 40 lidí.

2003 - návštěva prezidenta Nijazova v Moskvě, Uzavřena dohoda s ruským Gazpromem, podle které budou Rusové odkupovat každý rok 60 miliard kubických metrů zemního plynu. Prezident zrušil dekret o dvojím občanství z roku 1993, což vyvolalo negativní reakce Moskvy.

2004 - prezident Nijazov nařídil výstavbu obrovského ledového paláce v turkmenské poušti. Podpis smlouvy s Uzbekistánem o vodních zdrojích a deklarace přátelských vztahů.

2005 - Nijazov absolvoval oční operaci. Vicepremiér Elly Kurchanmuradov odsouzen na 25 let do vězení za spáchání různých trestných činů včetně korupce. Za korupci na 20 let odsouzen i vedoucí prezidentského úřadu Rejep Saparov.

2006 - v lednu omezil prezident Nijazov výši důchodů, čímž chce podle svých slov "udělat pořádek" v systému. V dubnu byla uzavřena dohoda s Čínou o výstavbě plynovodu, který by dodával turkménský zemní plyn do Číny. V září souhlasil ruský Gazprom s navýšením ceny za dodávaný turkménský zemní plyn o 54 %.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.