Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Vanuatu
Přehled politického vývoje

Kolem 1000 před n. l. - ostrovy osídleny Melanésany.

Do 13. století n. l. - Vanuatu jádrem říše Tonga.

1606 - kolem souostroví proplul mořeplavec Pedro Fernandez de Quiros.

1768 - Luis Antoine de Bougainville (1729-1811) pojmenoval ostrovy Les Grand Cyclades.

1774 - britský kapitán James Cook pojmenoval souostroví Nové Hebridy.

19. století-začátek 20. století - tisíce domorodých obyvatel Vanuatu jsou unášeni a nuceni k práci na cukrových a bavlněných plantážích na Fidži a v australském Queenslandu.

1865 - začátek usazování britských a francouzských přistěhovalců.

1887 - Velká Británie a Francie vytvořily Společnou námořní komisi ke správě území a ochraně svých občanů.

1906 - vytvořeno britsko-francouzské kondominium. Každá země se stará o své občany, domorodci podléhají oběma správám. Příslušníci dalších národů si mohou vybrat, které správě budou podléhat.

1938 - vznik kultu Johna Fruma, podle kterého je zboží vlastněné americkými a evropskými návštěvníky určeno domorodcům a cizinci jen zadržováno. Stoupenci tohoto kultu věří, že jejich předchůdci jim jednoho dne zboží přinesou. Britská správa postavila kult mimo zákon a stíhá jeho vůdce i stoupence.

1956 - kult Johna Fruma uznán anglo-francouzským kondominiem za náboženství.

1963 - na ostrově Espiritu Santo vzniklo politické hnutí NaGriamel. Stoupenci tohoto hnutí chtějí vrácení půdy původním obyvatelům a návrat k původnímu životnímu stylu.

1971 - hnutí NaGriamel poslalo petici do OSN, která má zabrávit dalšímu rozprodávání Nových Hebrid jiným než domorodým obyvatelům (více než 36 % Nových Hebrid je vlastněno zahraničními misijemi, plantážníky a obchodníky.

1975-80 - vznik silného separatistického hnutí na ostrovech Espiritu Santo, Malekula a dalších.

1977 - zástupci Nových Hebrid se dohodli s vládami Velké Británie a Francie na plánu vyhlášení nezávislosti v roce 1980, který předpokládal uskutečnění referenda a voleb.

1978 - zavedena vnitřní samospráva.

1980 - v červnu vyhlásil vůdce hnutí NaGriamel Jimmy Stevens nezávislost ostrova Espiritu Santo pod jménem Nezávislý stát Vemarana. Povstání bylo potlačeno vojáky z Papuy-Nové Guineje podporovanými Australany. V červenci byla vyhlášena nezávislost v rámci Commonwealthu pod názvem Vanuatu. Prvním ministerským předsedou se stal duchovní Walter Lini.

1991 - v prvních parlamentních volbách od vyhlášení nezávislosti zvítězil Svaz umírněných sil.

1996 - první vanuatský ombudsman Marie-Noelle Ferrieux-Patterson zveřejnil ozprávy o sporných finančních aktivitách vlády, které zahrnovaly i prodej Vanuatských pasů zahraničním občanům.

1998 - parlamntní volby, ve kterých zvítězila Vanua'aku Pati Donalda Kalpokase před Svazem umírněných sil Serge Vohora.

2001 - ministerským předsedou Edward Natapei.

2002 - Miriam Abelová se stala první ženou pocházející z tichomořských ostrovů zvolenou do Světové zdravotnické organizace. Bývalý ministerský předseda Barak Sope odsouzen na tři roky do vězení za zfalšování vládních záruk v hodnotě 46 milionů australských dolarů. Po třech měsících je však omilostněn z důvodu nemoci (diabetetik).

2003 - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odstranila Vanuatu ze seznamu nespolupracujících daňových rájů.

2004 - prezidentem zvolen Alfred Masing Nalo, nicméně záhy odvolán po té, co Nejvyšší soud prohlásil výsledky voleb za neplatné. Vládní koalice ztratila v parlamentu většinu. Prezidentem zvolen Kalkot Mataskeleke a ministerským předsedou Serge Vohor. Spor kvůli snaze premiéra Vohora navázat diplomatické styky s Taiwanem. Vohorovi je vyjádřena nedůvěra a je nahrazen Hamem Lini.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.