Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Vietnam
Přehled politického vývoje

10.-3. tisíciletí před n. l. - území Vietnamu centrem vyspělých kultur.

3.-2. století před n. l. - první historicky doložené státní útvary (Au Lac, Nam Viet),

111 před n. l. - Nam Viet anektován říší Chan.

Od 2. století před n. l. - odboj proti čínské expanzi.

2.-15. století n. l. - ve středním a jižním Vietnamu říše Čampa.

Od 8. a 9. století - říše Čampa zatlačována na jih vpády Vietů ze severu.

939 - založen stát Dai Viet.

1257-88 - odraženy tři vpády mongolských vojsk.

1471 - Dai Viet dobyl říši Čampa.

16.-18. století - Dai Viet rozdělen na severní část (dynastie Trinh) a jižní část (dynastie Nguyen).

1772-1802 - rolnické povstání, které ukončilo panství Trinhů na severu a napomohlo sjednocení pod jižní dynastií Nguyen (1802-1945) - sjednocená říše dostala jméno Vietnam (Jižní Viet).

19. století - Francie se snaží Vietnam získat.

1883-84 - francouzsko-vietnamská válka.

1887 - vytvořena Indočínská unie, která zahrnovala protektoráty Tonkin a Annam na severu a kolonii Kočinčínu na jihu.

1930 - Ho Či Min založil Indočínskou komunistickou stranu (IKS).

1940-45 - japonská okupace, formálně zachována francouzská správa.

1941 - v reakci na invazi Japonska do Vietnamu vytvořili komunisté z IKS povstaleckou armádu Viet Minh.

1945 - Viet Minh se chopil moci, poslední annamský cíař Bao Dai donucen abdikovat a Ho Či Min vyhlásil na celém území Vietnamu nezávislost Vietnamské demokratické republiky.

1946-54 - Vietnamská demokratická republika cílem francouzské intervence, která se snažila obnovit koloniální správu.

1946 - v jižním Vietnamu vyhlášena Autonomní republika Kočinčína.

1949 - na jihu vyhlášen loutkový stát v čele s posledním annamským císařem Bao Daiem.

1950 - Vietnamská demokratická republika uznána Čínou a SSSR.

1954 - síly Viet Minhu obléhají pevnost v Dien Bien Phu. Francie souhlasí s mírovými rozhovory, pevnost mezitím dobyta. Mírová konference v Ženevě skončila dohodami, podle kterých byl Vietnam rozdělen podél 17. rovnoběžky. Na severu pokračuje Vietnamská demokartická republika v čele s Ho Či minem a jihu byla po svržení císaře Bao Daie v roce 1955 vyhlášena Vietnamská republika. Po rozdělení uprchlo kolem 900 tisíc lidí ze severní části na jih.

Od roku 1954 - komunistická vláda severního Vietnamu se snaží o ovládnutí celého Vietnamu, proto podporuje válku komunistické guerilly Viet Cong proti jihovietnamskému režimu, která byla zahájena roku 1956.

1956 - zahájena válka jihovietnamské komunistické guerilly Viet Congu, podporované severním Vietnamem, který usiloval o získání jižní části, proti tamní vládě. Jihovietnamský prezident Ngo Dinh Diem zahájil vojenskou kampaň proti povstalcům.

1960 - v Jižním Vietnamu založena Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu, která postupně do poloviny 60. let ovládla téměř čtyři pětiny jihovietnamského území. Jihovietnamský režim, který prošel několika vojenskými převraty začal být podporován USA.

1962 - počet amerických vojenských poradců v Jižním Vietnamu vzrostl na 12 tisíc.

1963 - jihovietnamská guerilla Viet Cong porazila jednotky jihovietnamské armády. Prezident Diem svržen.

1964 - plavidlo USA údajně napadeno severovietnamskými hlídkovými čluny v Tonkingském zálivu, což vyvolalo připravenou odpověď USA v podobě mohutného bombardování severního Vietnamu.

1965 - do Jižního Vietnamu přijelo 200 tisíc amerických vojáků.

1966 - počet amerických vojáků vzrostl na 400 tisíc.

1967 - počet amerických vojáků ve Vietnamu roste na 500 tisíc.

1968 - zahájena ofezíva sil Viet Congu a severovietnamské armády s názvem Tet na americké cíle. Více než 500 civilistů přišlo o život při masakru v MyLai.

1969 - Ho Či Min umírá. Prezident Nixon začal snižovat počet vojáků ve Vietnamu kvůli domácí opozici namířené proti válce. Na území osvobozeném silami Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu vyhlášena Jihovietnamská republika.

1970 - poradce pro národní bezpečnost Henry Kissenger a zástupce severovietnamské vlády zahájili jednání v Paříži.

1973 - pařížská dohoda o příměří, do března 1973 byly americké jednotky z Vietnamu ztaženy.

1975 - invaze Severního Vietnamu na jih, síly Národní fronty pro osvobození jižního Vietnamu obsadily Saigon, jihovietnamský prezident Duong Van Minh se vzdal.

1976 - vahlášena Vietnamská socialistická republika na území celého Vietnamu. Saion byl přejmenován na Ho Či Minovo město. Stovky tisíc lidí prchá z Vietnamu.

1979 - intervence Vietnamu do Kambodži, která svrhla Pol Potův režim Rudých Khmérů. V reakci na to zaútočily čínské jednotky na čtyři severovietnamské provincie, nicméně byly zatlačeny vietnamskou armádou.

1986 - do čela komunistické strany se dostává Nguyen Van Linh. Postupné zahájení liberálnější hospodářské politiky.

1989 - stažení vietnamských jednotek z Kambodži.

1992 - přijata nová ústava umožňující jisté hospodářské svobody, nicméně komunistická strana zůstává vedoucí silou v zemi.

1994 - USA ruší 30 let trvající obchodní embargo. Vietnamská ekonomika postupně získává velkou dynamiku. Vietnam a Kambodža se dohodly na mírovém urovnání konfliktů a hospodářské spolupráci.

1995 - navázání plných diplomatických styků mezi Vietnamem a USA. Vietnam se stává plným členem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Protikomunistická opozice vytvořila vládu Svobodného Vietnamu.

1997 - vlby do Národního shromáždění znamenají generační obměnu. Do čela komunistické strany se dostal Le Kcha Phieu, prezidentem se stal Tran Duc Luong a předsedou vlády Phan Van Khai.

1998 - pokles hospodářského růstu v důsledku asijské finanční krize.

1999 - vyloučen bývalý vysoký představitel strany Tran Do, který začal požadovat více demokracie a svobody projevu.

2000 - návštěva amerického prezidenta Billa Clintona. USA se zavazuje k pomoci při odstraňování pozemních min, které zůstaly z dob vietnamské války. Podle odhadů vietnamské vlády bylo nevybuchlou municí později usmrceno na 40 000 lidí.

2001 - novým vůdcem komunistické strany se stal Nong Duc Manh. Začátek upltňování obchodní dohody mezi Vietnamem a USA, která normalizuje vzájemné vztahy.

2002 - zahájení navrácení ostatků vietnamských vojáků zabitých v Kambodži během válek proti Francouzům, Američanům a během 10 let trvající okupaci země (podle odhadů tam přišlo o život celkem kolem 10 000 vojáků). Rusko opouští námořní stanici v zátoce Cam Ranh, která kdysi byla největší sovětskou základnou mimo území Varšavského paktu. Volby do Národního shromáždění, kterých se neúčastnila žádná opozice vyhrála komunistická strana. Prezident Tranc Duc Luong jmenován Národním shromážděním na druhé funkční období. Prezident rovněž jmenuje na druhé funkční období premiérem Phana Van Khaie.

2003 - návštěva první válečné lodi USA od dob vietnamské války v přístavu nedaleko Ho Či Minova města.

2004 - virus ptačí chřipky si vyžádal kolem 30 lidských životů. První komerční let z USA do Ho Či Minova města od konce vietnamské války.

2005 - první návštěva vietnamského ministerského předsedy Phan Van Khaie v USA od skončení vietnamské války.

2006 - od ledna jsou vyšetřováni vysocí představitelé komunistické strany z ministerstva dopravy kvůli zpronevěře milionů dolarů ze státní pokladny. V červnu byli prezident, ministerský předseda a předseda Národního shromáždění nahrazeni příslušníky mladší generace.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.