Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Zambie
Přehled politického vývoje

12. století - Šonové přicházejí na území dnešní Zambie, později zakládají říši Mwene Mutapa.

16. století - migranti z oblasti dnešní Demokratické republiky Kongo v oblasti zakládají malá království.

Konec 18. století - přítomnost portugalských průzkumníků.

19. století - období nestability způsobené migrace mnoha etnik a portugalským i arabským otrokářstvím.

1851 - výprava Brita Davida Livingstona.

1889 - Britové získávají kontrolu nad Severní Rhodésií, využívají systém nepřímé správy.

Konec 20. let 20. století - objev nalezišť mědi akceleruje příchod Evropanů.

1953 - Britové reformují postavení afrických kolonií, vzniká Federace Rhodésie a Ňaska (Severní Rhodésie, Jižní Rhodésie, Ňasko, tedy dnešní Zambie, Zimbabwe a Malawi).

Přelom 50. a 60. let - proti vzniklé federaci, kde dominuje jihorhodésská bělošská vláda, důrazně vystupuje severorodhésská United National Independence Party (UNIP - Sjednocená národní strana nezávislosti) v čele s Kennethem Kaudou. Hlavním způsobem politického boje byla občanská neposlušnost.

Leden 1960 - Kaunda je pozván na jednání o statutu kolonie do Londýna. Brzy nato přislíbila Británie Zambii nezávislost.

1963 - Federace Rhodésie a Ňaska rozpuštěna.

1964 - ve volbách předcházejících nezávislosti dosáhla Kaundova UNIP vítězství, především proto, že Kaunda byl všemi hlavními složkami zambijské společnosti vnímán jako přijatelný kandidát a dokázal zmírňovat rozepře znepřátelených skupin.

24. 10. 1964 - nezávislost, ze Severní Rhodésie se stává Zambie, presidentem Kenneth Kaunda.

Konec 60. let a 70. léta - brzy po získání nezávislosti se začala socialisticky orientovat. Průmysl, především těžba mědi, byl znárodněn, stejně jako zemědělská půda.

1968 - volby doprovází násilí. Události se stávají záminkou k instalaci jednostranického systému.

1972 - UNIP se stává jedinou povolenou politickou stranou.

Polovina 70. let - zambijské hospodářství opírající se o produkci mědi se dostalo do potíží po pádu mezinárodních cen této suroviny. Problémy zesilovaly nezodpovědné ekonomické politiky státu spočívající v důrazu na těžební průmysl a zanedbávání oblasti zemědělství. Ekonomice nepomáhala ani Kaundova zahraniční politika, ve které ostře vystupoval proti rasistickým režimům v Jižní Rhodésii a JAR, čímž zpřetrhal tradiční hospodářské vazby na tyto země.

1975 - zprovozněna železnice do tanzanského Dar es Salaamu. Trať byla postavená s čínskou pomocí.

1990 - nedostatek potravin vyvolává nepokoje.

1991 - přijata ústava zaručující vícestranický systém, připravují se pluralitní volby.

1991 - ve volbách UNIP prohrála a Kaunda předal prezidentský úřad Fredericku Chilubovi z Movement for Multi-party Democracy (MMD - Hnutí za multipartijní demokracii). Nutné ekonomické reformy však byly značně nepopulární a postavení nové vlády obtížné. Hlavním politickým oponentem se stal bývalý prezident Kaunda.

1996 - účelová změna ústavy znemožňuje Kaundovu kandidaturu na prezidenta. Prezidentské, opozicí bojkotované volby vyhrává opět Chiluba. Úsporná opatření Chilubovy vlády podporovaná MMF se neodrazily na zlepšení ekonomické situace, spíše jen zastavily její propad.

1997 - neúspěšný pokus o státní převrat. O dva roky později je 59 vojáků za podíl na pokusu o puč odsouzeno k smrti.

Květen 2000 - boje angolské občanské války se přelívají i na zambijské území.

Prosinec 2000 - příliv uprchlíků z Demokratické republiky Kongo, OSN jejich počet odhaduje na 60 000.

Květen 2001 - před volbami došlo rozkolu ve vládní straně MMD. Část členů odmítajících Chilubovu kandidaturu do třetího funkčního období, což by vyžadovalo změnu ústavy, vystoupila a založila Forum for Democracy and Development (FDD - Fórum pro demokracii a rozvoj). Paul Tembo, bývalý člen Chilubova týmu, který přešel k opozici byl zavražděn před tím, než mohl svědčit proti třem ministrům obviněným z korupce.

2001 - Chiluba se překvapivě rozhodl potřetí nekandidovat, vybral za MMD i překvapivého kandidáta - Levyho Mwanawasu a sám se rozhodl zůstat pouze prezidentem MMD.

2001 a 2002 - po špatné sklizni musela Zambie požádat o potravinovou pomoc.

Prosinec 2001 - presidentské volby vyhrál Mwanawasa. Opozice, která nebyla schopna shodnout se na společném kandidátovi, však volby označila za zmanipulované. Mezinárodní pozorovatelé zaznamenali, že MMD na kampaň použila státní prostředky. V souběžných parlamentních volbách však MMD nezískala většinu, pouze 69 ze 150 mandátů, přičemž opozice zpochybnila výsledky u více než 30 mandátů. Pozorovatelé EU potvrdily, že volby neproběhly v pořádku a výsledky nejsou jasné.

Leden 2002 - Mwanawasa se ujímá úřadu. Mezi Chilubou, který zůstal předsedou MMD, a novým presidentem se brzy objevily rozepře. Mwanawasa zahájil vyšetřování praktik minulé vlády.

Březen 2002 - Chiluba opouští vedení MMD.

Červenec 2002 - parlament zbavuje Chilubu imunity.

Říjen 2002 - vláda odmítá setbu geneticky modifikované kukuřice, jejíž použití by mohlo zlepšit potravinovou situaci v zemi.

Únor 2003 - Chiluba zadržen a obviněn z korupce. Soud se dlouho vlekl a byl poznamenán řadou procedurálních rozporů a odročování. Vypuklé finanční skandály vyústily k rezignaci několik a ministrů, kteří byli i v Chilubově vládě.

2003 - doplňovací volby do parlamentu přinesly MMD většinové postavení v parlamentu.

Prosinec 2003 - Nejvyšší soud potvrzuje rozsudky smrti nad 44 vojáky zapletenými do pokusu o převrat v roce 1997. Prezident Mwanawasa trest zmírňuje na doživotní žalář.

Únor 2004 - odbory zorganizovaly celostátní stávku proti zmražení mezd ve veřejném sektoru. Tento krok byl požadován Světovou bankou a dalšími dárci jako opatření proti nadměrným výdajům zambijské vlády.

Září 2004 - Chiluba zproštěn obvinění a propuštěn z vazby, avšak během několika hodin znovu zadržen na základě šesti nových obvinění.

Únor 2005 - Nejvyšší soud zamítl námitky opozice proti prezidentským volbám, avšak přiznal chyby ve volebním procesu.

Duben 2005 - Světová banka odpouští Zambii dluhy ve výši 3,8 mld. USD.

Červenec 2005 - Mwanawasa uhájil své postavení předsedy vládní strany a připravil si tak cestu ke kandidatuře ve volbách v roce 2006.

Listopad 2005 - Mwanawasa žádá o potravinovou pomoc. Následky sucha prý přes milion Zambijců hladoví.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.