Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Zimbabwe
Přehled politického vývoje

Asi před 50 000 lety - území osídleno předky dnešních Sanů.

Před 2000 lety - začátek migrace bantuských kmenů včetně Šonů, kteří tvořili většinu obyvatel až do 30. let 19. století.

11. -15. století - vznik několika domorodých šonských říší (Zimbabwe, Mapungubwe, Torwa, Mutapa, Changamire).

Počátek 14. století - vznik mocné říše Mwene Mutapa (Monomotapa) na území dnešního Zimbabwe a Mosambiku.

16. století - pobřeží se dostává pod kontrolu Portugalců.

Konec 17. století - většina říše Mwene Mutapa (Monomotapa), oslabené boji s Portugalci, dobyta říší Changamire.

30. léta 19. století - šonské státy podlehly ndebelským (matabelským) přistěhovalcům, kteří sem přišli v důsledku tlaku zulského státu a "velkého treku" búrských osadníků. Pod vedením náčelníka Mzilikaziho (1817-68) založili svůj vlastní stát.

30.-90. léta 19. století - příchod evropských osadníků, obchodníků a misionářů z jihu, podporovaný objevem zlata v roce 1867 a aktivitami Cecila Rhodese. Střetávání britských, búrských, portugalských a německých zájmů.

1889 - Britská Jihoafrická společnost Cecila Rhodese získala monopolní právo na kolonizaci území známého jako Jižní Rhodésie.

1890 - příjezd bílých osadníků na místo dnešního hlavního města Harare.

1893 a 1896 - brutální potlačení povstání domorodých Ndebelů.

1895 - ndebelské (matabelské) území spojeno s Mašonskem a pojmenováno Rhodésie na počest Cecila Johna Rhodese (1853-1902).

1896-7 - brutální potlačení povstání domorodých Šonů.

1922 - v referendu bílých kolonistů uspořádaného kvůli konci platnosti smlouvy o správě Britské jihoafrické společnosti bylo rozhodnuto o nepřičlenění k jihoafrické unii. Byla proto vytvořena samosprávná britská korunní kolonie.

1930 - zákon o rozdělení půdy omezil možnost černochů získat vlastnictví pozemků.

30.-60. léta 20. století - roste nespokojenost černého obyvatelstva s koloniální správou.

1934 - zákon o záležitostech domorodců kodifikoval rasovou segregaci.

40. léta 20. století - ekonomický růst související s rozvojem důlního průmyslu.

1953 - Britové vytvořili Středoafrickou federaci složenou z Jižní Rhodésie (dnešní Zimbabwe), Severní Rhodésie (dnešní Zambie) a Ňaska (dnešní Malawi).

1959 - zakázán Africký národní kongres (African National Congress - ANC), vedený Joshuou Nkomem.

1. polovina 60. let - růst rasového napětí.

1961 - Joshua Nkomo založil Africký lidový svaz Zimbabwe (Zimbabwe African People's Union - ZAPU).

1962 - ZAPU zakázán. Parlamentní volby vyhrála Rhodéská fronta (propagující rasovou segregaci).

1963 - Severní Rhodésie a Ňasko opouští Federaci a ta tím zaniká. Reverend Sithol a Robert Mugabe založili Africký národní svaz Zimbabwe (Zimbabwe African National Union - ZANU) jako odnož ZAPU.

1964 - novým rhodéským ministerským předsedou se stal Ian Douglas Smith (*1919), vůdce rasistické strany evropských usedlíků Rhodéská fronta. Smith zamítá požadavky Velké Británie na vládu černošské většiny. V listopadu se v referendu bílých kolonistů vyslovila většina účastníků pro nezávislost.

1965 - v květnových volbách znovu zvolena Smithovy Rhodéská fronta a v listopadu Smith jednostranně nezávislost pod vládou bílé menšiny. Rhodésie nebyla mezinárodně uznána a Velká Británie na ní uvalila hospodářské sankce.

1970 - bělošský režim vyhlásil Rhodéskou republiku. OSN uvalila na tento režim hospodářské sankce a Africký lidový svaz Zimbabwe (ZAPU) vedený Joshuou Nkomem a Africký národní svaz Zimbabwe (ZANU) vedený Robertem Mugabem zahájily guerillový boj proti vládě.

1972 - sílí guerillová válka, ZANU a ZAPU podnikají svoje útoky ze základen v Zambii a Tnazanii.

1974 - Smithův režim souhlasil s ukončením bojů.

1975-79 - jednání mezi britskou vládou, Rhodéskou frontou a nacionalisty.

1976 - ZAPU a ZANU vytvořily společnou koalici Vlastenecká fronta Zimbabwe (Patriotic Front - PF).

1977 - Vlastenecká fronta Zimbabwe podporována Mozambikem, Tanzanií, Botswanou a Zambií.

1978 - Smithův režim uspořádal volby do přechodného zákonodárného sboru, které byly Vlasteneckou frontou bojkotovány. Nová rhodéská vláda vedená biskupem Abelem Muzorewem nezískala mezinárodní uznání a občanská válka pokračuje.

1979 - Velkou Británií zprostředkovaná jednání v Londýně vedla k podpisu mírové dohody a přijetí nové ústavy, která zaručuje práva menšinám. V prosinci byla formálně zrušena nezávislost Zimbabwe-Rhodesie a obnovena kolonie Jižní Rhodesie.

1980 - vyhlášena nezávislost Republiky Zimbabwe, která byla záhy mezinárodně uznána a Zimbabwe se stalo členem OSN. Vůdce ZANU Robert Mugabe a jeho strana vyhrála parlamentní volby a Mugabe se stal ministerským předsedou. Vůdce ZAPU Joshua Nkomo se stal členem nově vytvořené vlády. Zimbabwe přerušilo diplomatické styky s Jižní Afrikou.

1982 - Mugabe propustil Nkomu z vlády a obvinil ho z přípravy svržení vlády, čímž byla ukončena vláda národní jednoty a.Nkoma nucen odejít do exilu. Jednotky vycvičené v severní Koreji byly vyslány k potlačení povstání Mkomových stoupenců a gerill v provinciích Midlands a Matabeleland. V obodobí několika dalších let vládní jednotky údajně zabíjely tisíce civilistů.

1983-84 - neklid v provincii Matabeleland, základně ZAPU-PF, způsobený odporem Ndebelů proti Šonům prezidenta Mugabeho.

1985 - volební vítězství pro ZANU-PF, záměr vytvořit systém jedné politické strany. Bylo uvězněno mnoho členů ZAPU-PF.

1987 - v září byla zrušena parlamentní křesla vyhrazená pro zástupce bělochů. V prosinci se Mugabe a Nkomo dohodli na spojení ZANU-PF a ZANU-PF do ZANU-PF, což mělo ukončit násilí v jižních částech země. Změněna ústava a přijat prezidentský systém, prezidentem se stává Robert Mugabe.

1990 - Nkomo se stal viceprezidentem. Ukončen vyjímečný stav, který byl vyhlášen v roce 1965. V parlamentních volbách zvítězila ZANU-PF, Mugabe znovu zvolen prezidentem.

1991 - Commonwealth přijal na svém zasedání v Zimbabwe Deklaraci z Harare, která potvrzuje cíl podpory mezinárodního míru a bezpečnosti, demokracie, svobody a individuálních a rovných práv pro všechny. Mugabe opouští plán na vytvoření systému jedné strany.

1995 - v dubnových parlamentních volbách, které bojkotovaly opoziční strany, zvítězil ZANU vládnoucí již od vyhlášení nezávislosti v roce 1980.

1998 - hospodářská krize doprovázená nepokoji a stávkami.

1999 - přetrvává hospodářská krize, vojenská přítomnost ve válce v Konžské demokratické republice vyvolává stále větší odpor mezi domácím obyvatelstvem. Vytvořeno opoziční Hnutí za demokratickou změnu (Movement for Democratic Change - MDC). Zemřel viceprezident Joshua Nkomo.

2000 - ekonomický pokles, zvláště rostoucí ceny jídla, znamenal další posílení opozice vůči prezidentu Robertu Mugabemu. Váleční veteráni a stoupenci vlády nelegálně obsazovali stovky především bělochy vlastněných usedlostí a to za zřejmé či pravděpodobné podpory vlády a v rozporu ze soudními rozhodnutími. V únorovém referendu nebyl schválen Mugabem podporovaný návrh nové ústavy. V červnových parlamentních volbách těsně zvítězila ZANU-PF před Hnutím za demokratickou Změnu (MDC) vedené Morganem Čvangiraiem a ztratila možnost změnit ústavu tak, aby Mugabe a jeho spojenečtí tradiční vůdci získali moc jmenovat pětinu členů parlamentu. Zimbabwské ozbrojené síly se nadále účastní doposud neukončeného, drahého a nepopulárního válečného konfliktu v Demokratické republice Kongo, z které získávají obchodní a hospodářské výhody Mugabeho kamarádi. Vláda v rozporu s rozhodnutím soudu vyhlásila, že nebude bránit zabírání půdy a že ji ani nebude vracet jejím majitelům. Program rychlého vystěhování prezidenta Mugabeho identifikoval 3000 farem z odhadovaných 4500 farem zamýšlených k převzetí.

2001 - v červenci ministr financí Simba Makoni otevřeně přiznal hospodářskou krizi. Většina zahraničních dárců včetně Světové banky a Mezinárodního měnového fondu zastavila svoji pomoc kvůli pokračování programu zabírání půdy.

2002 - v únoru byl přijat zákon omezující svobodu projevu. Evropská unie uvalila na Zimbabwe sankce. V březnových prezidentských volbách poznamenaných násilím, které opozice i mezinárodní pozorovatelé označili za hrubě zmanipulované zvítězil dosavadní prezident Mugabe. Commonwealth vyloučil Zimbabwe na 1 rok z činnosti svých rad z důvodu násilností během voleb. V dubnu byl vyhlášen stav katastrofy kvůli nedostatkům potravin. Ty jsou podle vlády způsobeny suchem, podle Světového potravinového programu OSN i rozvratem v zemědělství. V květnu přijat zákon o akvizici půdy, podle kterého má asi 2900 bílých farmářů 45 dní na to, aby opustili svoje pozemky. V září odmítl výbor Commonwealthu složený i z představitelů Jižní Afriky, Nigérie a Austrálie zavést další sankce proti prezidentu Mugabemu. Do listopadu vláda podle ministra zemědělství získala od bílých farmářů na 35 milionů akrů půdy.

2003 - v březnu se uskutečnila generální stávka vyvolaná zatýkáním a bitím stovek lidí. V červnu byl dvakrát zatčen vůdce opozičního Hnutí za demokratickou změnu (MDC) Morgan Čvangirai a obviněn z vlastizrady. V listopadu zemřel ve věku 67 let první černošský prezident Zimbabwe Canaan Banana. Zimbabwe vystoupilo z Commonwealthu po té, co organizace rozhodla o prodloužení vyloučení Zimbabwe z činnosti svých orgánů na neurčito.

2004 - v březnu bylo zadrženo 67 mužů, kteří údajně v Rovníkové Guineji plánovali státní převrat. V říjnu byl opoziční vůdce Morgan Čvangirai zproštěn obžaloby z údajné přípravy převratu a vraždy prezidenta Mugabeho. Musí však čelit jinému obvinění z vlastizrady.

2005 - v březnových parlamentních volbách získala vládnoucí ZANU-PF dvě třetiny hlasů. Podle vyjádření hlavní opoziční strany byly volby zmanipulované. V květnu až červenci vláda zbourala desítky tisíc nelegálních pouličních staveb a přístřešků v rámci svého programu "úklidu", čímž připravila o střechu podle odhadů OSN na 700 tisíc lidí. V srpnu zrušena i zbývající obvinění opozičního vůdce Čvangiraie z vlastizrady. V listopadových volbách do nově vytvořeného senátu, horní komory parlamentu, dosáhla vládnoucí ZANU-PF drtivé vítězství. Opoziční MDC rozdělena kvůli rozhodnutí svých vůdců volby bojkotovat.

2006 - meziroční inflace přesáhla 1 000 %. V srpnu zavedeny nové bankovky (vzniklé de facto smazáním tří nul).

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.